מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל שלמותו של יעקב יעקב מבקש שלא יזכר שמו בפרשת קורח. יעקב מסמל את מידת התפארת שהיא השילוב, האיחוד בין חסד וגבורה. קורח במחלוקותו פוגע בהרמוניה ובשלמות עמ`י.
הרב יהודה עמיטל אידיאל מול מציאות
הרב יהודה עמיטל כפה עליהם הר כגיגית
הרב יהודה עמיטל מורשה קהילת יעקב - שיחה לשמחת תורה

עמודים