מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל על היחס לסביבה השכר בשילוח הקן הוא כשכר בכיבוד הורים. אנו לא יודעים כיצד מחשב הקב`ה את השכר לכך מצווה. אך ברור כי מצווה זו באה ללמד אדם על רחמים ועל חסד עם עולם הטבע. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל תוך וקליפה השקר הוא סתירה ליהדות. היהדות דוגלת בקילוף הקליפות והגעה לאמת. הבצל מסמל את השקר- שתחת קליפותיו אין דבר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל על היהודים והיהדות ניתן היה לחשוב כי הקללות והברכות יגרמו לכך שעמ`י יעבדו את ה' מתוך פחד. אך זו לא המטרה. המטרה היא ליצור מערכת של קשר אמיתי שלא ניתן לניתוק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל סוכות - הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת מלכות ישראל כך היא: מלכות שברירית, נוחה ליפול, אין היא עמידה בפני סערות וזעזועים. אך תמיד היא שבה וקמה, שבה ועומדת על רגליה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל שיר חדש בכל יום נדרש שיר חדש, המתאים למאורעות אותו היום. דרך פסוקי הנביאים ומדרשי חז"ל, מנסח הרב עמיטל את יסודותיו של שיר יום העצמאות, גם כאשר מגיעים ימי גאולה, אך קרן של משיח עוד מושפלת. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל משמעותה הדתית של מדינת ישראל אם רוצים אנחנו לקרב את הגאולה השלמה, אנו חייבים להקפיד יותר על ערכים מוסריים בחיי הפרט והכלל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל ויקחו לי תרומה על היחס הראוי בין החוויה הדתית והרגש הדתי לבין יראת השמיים וקיום המצוות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל לנו בשת הפנים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת אמור - קדושים יהיו לאלוהיהם שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל מהי קדושה? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת בהעלותך - על ראשוניות וכוחות נעורים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת במדבר - הפקידה ותוצאותיה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת בשלח - מורכבות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת דברים - התורה קדמה לעולם שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת וארא - תכונותיו של המנהיג שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת ויגש - על השתדלות והשגחה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת וילך - תורת בית המדרש ותורת מעמד הקהל שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת וירא - נסיון העקידה האם העקידה באה לאושש את רמת האמונה הגבוהה של אברהם, או שמא היא באה לחזקו באמונה? העקידה מלמדת אותנו שגם אחרי חוויות רוחניות עילאיות שצברנו בהן מטען רוחני, יש לחזור לשגרת החיים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת וישלח - עברו המפוקפק של יעקב שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת חוקת - חטאו של משה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת חיי-שרה - נבואה ותמימות הפרשה אינה עוסקת כלל בחייה של שרה, ולמה נקראת חיי שרה? מדוע זכתה שרה, בשונה מכל האבות לפרשה על שמה? המדרש אומר ששרה היתה נביאה גדולה מאברהם. מה פירושו של מדרש זה? נראה כי הפשטות והתמימות בעבודת ה' שלה, הן שמאפשרות לה להגיע למעמד הזה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת כי תבוא - הכרת הטוב שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת מצורע - על יצירה וטומאה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת נח - מדוע לא יבוא עוד מבול? מדוע דווקא עכשיו מבטיח הקב`ה שלא יהיה עוד מבול? למה הותר דוקא עכשיו בשר בהמות לאדם? לאחר המבול, נח חשש שנמחקה העדיפות של האדם על החיות. לכן, מיד לאחר המבול מתיר לו הקב`ה לאכול את בשר הבהמות. כמו כן, תחת החשש של עוד מבול, לא יכול האדם ליצור ולהתפתח. כך מבין האדם שמצד אחד הוא עומד במרכז הבריאה, ומצד שני לא יבוא עוד מבול, ולכן יוכל העולם להתפתח ללא חשש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל פרשת נשא - עבודת הלוויים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף

עמודים