מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל האתגרים החברתיים העומדים לפני מדינת ישראל חלק ב' הרב דן באתגרים הבולטים בימינו. כאן הוא עוסק ברדידות הדיון הציבורי ובמשמעותו על תרבות הדיון וכן בתופעות המיסטיציזם הפושטת בעולם ומהווה תופעה המנוגדת לחלוטין לעולם הדתי. הרצון למצוא פתרונות בזק לכל בעיה במקום להעמיק את החשיבה וחיפוש פתרון יסודי ואמיתי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל תלמוד תורה היום ישנם דברים בוערים בעולם, ובן תורה עלול לשאול עצמו מהי גדולת לימוד התורה כאשר ישנם דברים רבים לעשות. דווקא מהמקום הזה עליו להעמיק את לימודו בתורה וללמוד לשם הלימוד עצמו. לא ניתן להיות יהודי שלם ללא הלימוד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל כפייה דתית שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל שיחה לפרשת כי-תבוא - הכרת טובה הפרשה פותחת במצוות ביכורים. רש"י במקום כותב שהדבר נועד להטמעת ערך הכרת הטוב. הרב עמיטל זצ"ל מרחיב על מידה זו של הכרת הטוב, וטוען שבדורנו, לא עליה לבדה אמורה לעמוד אמונתנו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני על פי הרמב`ם כל המלחמות הן מלחמות המבוססות על דת. על כן, כאשר בוחנים את מצבינו כיום ברור כי סלע מחלוקת העיקרי במלחמת הערבים כנגדינו היא הר הבית. על כן, עלינו לאחוז בהר הבית מסיבות לאומיות וחינוכיות. אחזקה בהר הבית שומרת על זהותינו היהודית ועל תודעתנו ההיסטורית. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל שילוח הקן וכיבוד הורים למצוות שילוח הקן ומצוות כיבוד הורים שכר דומה. מה הקשר בניהן? שתיהם מופיעות בהפתעה לאדם. הוא אינו יודע מתי יזכה לקיים אותן וכך הוא מקבל הזדמנות לעבוד את ה' מתוך אהבת ה' שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל משמעות הברית שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל לזכור מה עוד חסר עלינו לחפש בימים נוראים מה עוד יש לנו לעשות על מנת להשתפר. לא מדובר רק בדברים הגדולים, אלא גם בדברים הבסיסים ביותר של התמיכה אחד בשני. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל תוך וקליפה השקר הוא סתירה ליהדות. היהדות דוגלת בקילוף הקליפות והגעה לאמת. הבצל מסמל את השקר- שתחת קליפותיו אין דבר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל ויקחו לי תרומה על היחס הראוי בין החוויה הדתית והרגש הדתי לבין יראת השמיים וקיום המצוות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל לנו בשת הפנים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת אמור - קדושים יהיו לאלוהיהם שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל מהי קדושה? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת בהעלותך - על ראשוניות וכוחות נעורים שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת במדבר - הפקידה ותוצאותיה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת בשלח - מורכבות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת דברים - התורה קדמה לעולם שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת וארא - תכונותיו של המנהיג שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת ויגש - על השתדלות והשגחה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת וילך - תורת בית המדרש ותורת מעמד הקהל שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת וירא - נסיון העקידה האם העקידה באה לאושש את רמת האמונה הגבוהה של אברהם, או שמא היא באה לחזקו באמונה? העקידה מלמדת אותנו שגם אחרי חוויות רוחניות עילאיות שצברנו בהן מטען רוחני, יש לחזור לשגרת החיים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת וישלח - עברו המפוקפק של יעקב שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת חוקת - חטאו של משה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת חיי-שרה - נבואה ותמימות הפרשה אינה עוסקת כלל בחייה של שרה, ולמה נקראת חיי שרה? מדוע זכתה שרה, בשונה מכל האבות לפרשה על שמה? המדרש אומר ששרה היתה נביאה גדולה מאברהם. מה פירושו של מדרש זה? נראה כי הפשטות והתמימות בעבודת ה' שלה, הן שמאפשרות לה להגיע למעמד הזה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל פרשת כי תבוא - הכרת הטוב שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים