דילוג לתוכן העיקרי

עלון שבות גליון 1

תלמידי הישיבה ובוגריה
13.06.2016

כ"ג אדר א' תש"ל

רב שלומות לכלם!

עסוקים אנו בפרשיות המשכן והמקדש, שהבריח התיכון המבריח אותן "מן הקצה אל הקצה" הוא יסוד תבנית הקודש – "ותבנית כל אשר היה ברוח עמו" (דבהי"א, כח, יב). לאמר: המשך מעמד הר סיני ע"י השראת השכינה בישראל בא דוקא בדרך של צמצום כבודו ית' בין עשרים קרש צמצפון לעשרים קשר מדרום. ולא עוד אלא שהדבור בא אל משה מבין הכרובים אשר על הכפורת שכל גודלה אמתים וחצי אורך ואמה וחצי רחב. הקדושה מתגלה בעולם דוקא בתבניות, ואך ורק בתבניות הקודש שה' ציוה עליהן.

אולם גם אנו נוכל להשכיל דבר, ולומר שכל נושא רוחני שאנו עסוקים בו דורש את מסגרתו המיוחדת לו, בחינת "והלכת בדרכיו" – הדבק במידותיו.

זה כבר טורד את דעתנו נושא הקשר הנפשי בין הישיבה לבין "תפוצותיה" הפזורות במרחבי צה"ל, אלא שעתה התעוררנו למציאת המסגרת הנאותה לנושא זה. במסגרת דף זה, ימצא ביטוי בראש ובראשונה הקשר עם הישיבה ושיעוריה, וכך יוכלו גם רבני הישיבה ליצור קשר תמידי וקבוע עם כולכם בכל מקום שבו תהיו. אין הכונה להחליף את חליפת המכתבים עם החברה, כי אם להוסיף עליה. המסגרת שלפניכם מהוה בסיס להמשך קבוע, תוך מתן אפשרות לשינויים או הוספות לפי הצעות או רעיונות חדשים לבקרים (אנו מצפים לשמוע).

הערה אחרונה – כדי להפוך את "מדור השו"ת" ליעיל במיוחד עבורכם אנו מבקשים שתרכזו אלי את שאלותיכם. בדרך זו יוכל להוצר גם קשר דו-סטרי.

ולבסוף משהו מחיי הישיבה – בנית הישיבה מתקדמת יפה, עומדים כבר 12 בתים, ועד שתקראו דברים אלה אנו מקוים שיסיימו כבר את הדירות ויתחילו בבית המדרש. גם את עבודות הגמר כבר התחילו (טיח), ואת הגדר יתחילו אי"ה בעוד זמן קצר. יש לקוות שהכל יסתיים עד פסח. יש תכנון לכ-30 יח' דיור נוספות (הובטח אך עדיין לא בצורה מחייבת).

ביום ד' שעבר זכה הגוש לבקורה של ראש הממשלה. הרווחים הנראים לעין: סלילת כביש, ביכנ"ס למשק, ואפשרות של הכרת התישבותינו כהאחזות – נפקא מינה לתקציבים (לא מבחינה צבאית!).

בישיבה הכל כשורה, והחידושים של בית המדרש – בדפים הבאים.

בברכת "הספר" לאוחזי הסיף,

יואל בן נון

עוד בעלון:

 

פרשיות המשכן / יואל בן נון

אליהו – לית דין בר נש / דוד נתיב

בעניין עד מפי עד / הרב יהודה עמיטל

אלו ואלו דברי אלוקים חיים / הרב יהודה שביב

שו"ת בהלכה / הרב יהודה עמיטל

שו"ת בהלכה / הרב יהודה עמיטל / עמוד אוהל כצורת הפתח

שו"ת בהלכה / הרב יהודה עמיטל / היוצאים להציל

שו"ת בהלכה / הרב יהודה עמיטל / שטיפת כלים אחר סעודה שלישית

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)