דילוג לתוכן העיקרי
עלון שבות 1-175 -
שיעור 98

עלון שבות גליון 101

תלמידי הישיבה ובוגריה
16.08.2016

בשוב העלון

"יחץ – אחרי התרוממות הנפש למעלת הקדוש, לאותה המעלה שמקדשת גם כן את עצם ההנאה והעונג. והמכרת את האכילה לא לשם הכרח שאין להמלט ממנו לבד, כי אם עוד לדבר טוב המוסיף גם בעינוגו טוב וכבוד מפני שגם העונג הוא מחיה המון כחות ורגשות שאינם מתועררים לתחיה בדרך ההכרח...

...על כן צריך להרשים את היסוד הכפול שבכח האכילה הרצויה, האכילה לתאבון אכילת ההכרח הבאה מנפש רעה, ואכילה על השבע, אכילה לשם עונג... ההתחלקות היא אמנם מוכרחת לבל ישכח האדם בהיותו מתעלה ומתקדש שאמנם יש ויש גם בו בעצמו מצבים כאלה שמצדם לא יוכל בכל עת לעלות אל הקודש". (עולת ראיה הגדה של פסח).

האכילה היא כמובן דוגמא לפעילויות רבות שלכאורה הן הכרח בעלמא. אולם למרות שגורם ההכרח קיים בהם, ואף בצורה מכרעת, יש לחפש בהם את ה"יסוד הכפול". היציאה הזמנית מהישיבה ל"בין הזמנים" מקורה בהכרח (ויש שיחלקו גם על קיומו של זה) אולם ניתן למצוא בו "כחות ורגשות שאינם מתעוררים לתחיה בדרך ההכרח".

בסיום זמן נהוג לערוך חזרה, ולעשות סדר בחומר שנלמד. גם העולם הפעם הוא בסימן הסדר: אם זה קרב ובא, ואם זה שמשרתים בו מרבית בחורי הישיבה.

התגובות למאמרו של הר' ליכטנשטיין שליט"א התפרסמו במדור מיוחד לתגובות. אנו מצפים שלהבא יגיעו אלינו תגובות גם למאמרי תנ"ך והלכה המתפרסמים בעלון, מתוך תקוה שהדבר יוסיף ענין וחיות לעלון, להגדיל תורה ולהאדירה.

כמו כן הוספנו מדור "מזוית אישית" להרהורים, רעיונות ורגשות הקרובים לישיבה ולזמן.

עמוס פניגשטיין יהודה בן דור

הלכה

הערה בעניין "וחי בהם" / הרב אליקים קרומביין
טובת הנאה באגב וחליפין / יאיר קאהן

תנ"ך

פרשת שמשון / צבי בזק

מחשבה

דת ומדע בשאלת האבולוציה ומנין שנות העולם / זהר גבירצמן
על הסדר שבסדר / שמעון גזונדהייט

תגובות

ה"הסדר"- עקרונות ויעדים / הרב יצחק שילת
תגובה / הרב ישראל רוזן
צבא אוהל מועד - לשאלת גיוסם של בחורי הישיבות / יובל שרלו

זוית אישית

על האמת ועל הקודש / משה מאיר

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)