דילוג לתוכן העיקרי
עלון שבות 1-175 -
שיעור 99

עלון שבות גליון 102

תלמידי הישיבה ובוגריה
16.08.2016

בשוב העלון

"מעצרת ועד החג מביא וקורא" (בכורים פ"א מ"ו). מסבירה הגמרא (פסחים לו:), מאחר ונאמר בפרשת הבכורים "ושמחת בכל הטוב" ותקופה זו הינה שעת שמחה.

שני חלקי שנה הם המאפיינים שני מצבים ביחסו של אדם לעולם. באחד תלוי האדם בחסדי בורא-עולם, רוחות, טללים, גשם, שלג, אוצרות קור וחום אשר על פיהם ידון העולם לשובע או לרזון. בשני, יוצא "איש ההדר" מחוסר המעש הכפוי עליו, קוצר, דש, מקבל ואופה מכין שדהו, חורשו וזורעו.

הרוצה לבוא בסוד שמחת בן-אנוש, יבוא בסוד יצירתו, ברז קצירת החיטה ועיבודה עד היותה לשתי הלחם. אלו מובאים בפתח תקופה העומדת בסימן יציאת האדם מתלותו המוחלטת בבורא, המשרה תחושת חוסר אונים, וכניסתו לשותפות במעשה בראשית, תוך דינמיות יצירתית.

נאות גלוסקאות משבולים, נאים כלי בית-שאן מאניצי פשתן, נאים מעשי בשר ודם ממעשי הקב"ה (על פי תנחומא פרשת תזריע).

"כי טובים דודיך מיין"... אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: "ריבונו של עולם עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה, (עבודה זרה לה.).

התאחדו בתודעת ישראל שמחת הטבעת חותמו של אדם בבריאה ובתורה, ביום הששי בסיון, הוא יום הבאת שתי הלחם והתחלת קיום פרשת הביכורים, אשר הוקבע כיום מתן תורה. (דעת חכמים שבת פז:) יום הוצאת התורה מבית גנזי מלכו של עולם ונתינתה לבני אדם למען יטביעו בה אמת-חותמם דור דור על פי טבעו, איש איש על פי אופיו.

עמוס פניגשטיין ויהודה בן דור

מבית הישיבה

לאהרן ביג'ל, יונתן ברויאר, דוד הולשטיין, עזריאל פייפל, אברהם ריינר וישראל שלסינגר ברכות לבביות לארוסיכם.

מזל טוב

למשפחת סיטון להולדת הבת עליזה.

למשפחת רחמני להולדת הבת אחינעם.

למשפחת שרלו להולדת הבת אביטל.

לשנה א' עלו והצליחו בשירותכם בצה"ל.

לקציני שנה רביעית בשובכם לישיבה שאו ברכה.

יהודה עמוס

עוד בעלון

חקירה בדין ספירת העומר / יונתן ברויאר
"וראית בשביה אשת יפת תואר" / אבינעם דאר
ריבית בגוי / שמעון ליפשיץ
"קדשו צום קראו עצרה" / יחיעם עוזרי
"וקראת אליה לשלום" / יוסי צור אל
עד היכן ברכת הזימון? / יאיר קאהן
מגילת רות / אליהו עסיס
"פלס מעגל רגליך" (משלי ד') / ירמיהו סטויסקי

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)