דילוג לתוכן העיקרי
עלון שבות 1-175 -
שיעור 100

עלון שבות גליון 103

תלמידי הישיבה ובוגריה
16.08.2016

בשוב העלון

החברה הישראלית נמצאת בעיצומה של נסיגה מתפיסות אידיאליסטיות שאפיינו את הציונות בראשית דרכה.

נסיגה זו מאפיינת כל תנועה מהפכנית, אחרי שנתמלאו משאלותיה הבסיסיות. אך דומה, שבמדינת ישראל התהליך מואץ עקב הפער בין הלחץ המתמיד הדורש מהפרט הכוונות להיאבק בכלל ולשאת בנטל, למען חברה הנתונה במציאות רווית מתח ותובענית, מצד אחד. לבין התרבות המערבית שמגמת פניה, התנערות מאחריות כלפי הכלל ופנייה לאינטרסים אגוצנטריים, מצד שני.

הוויתו של אדם מורכבת מעגלים קוצנטריים. במרכז ניצבת הכרתו את עצמיותו הפרטית, ממנה צומחים ומתפשטים מעגלי המשפחה, העם, האנושות, ההוויה ובוראה. עם כל מעגל מתרחב היקף אישיותו של הפרט הניצב במרכזו, ובד בבד משתנות איכויות המעגלים הפנימיים יותר.

מרכיב אחד במשבר בו נתונה החברה הישראלית הנו המצוקה כנה של סבל וכאב ששיאם השכול – לו אין נחמה ומזור, ומרכיב אחר במשבר זה הוא משבר זהות ההוויה הפרטית במכירה רק את עצמה ומשפחתה.

הכרת האדם את ישותו מורכבת מידיעתו את טבעו ומחוויות עברו. הרחבת ישותו והחלתה על מעגלי העם והאנושות מחייבת, גם היא, את ידיעת טבעם, כמו גם את הכרת עברם והפנמתו. הכרות העבר היא יעודה החינוכי של חכמת היסטוריה. ידיעת טבעם של מעגלים אלו בידיעת מעגלי ההוויה ובוראה הנם פרי התבוננות עין האמן.

חווית החג היהודי, כמו חווית התענית והאבל הלאומי היהודי, שבימים אלו ניצבים אנו בעצומם, הנם כלים חינוכיים רבי עצמה להפנמת חווית העבר הלאומי, כאשר זו נעשית תוך שיתוף פעיל של הפרט בהחייאתם. והמקונן על ירושלים יזכה לשאת, להישחק, בעול כינונה.

עמוס פניגשטיין

יהודה בן-דור

מבית הישיבה

ברכות למשפחת הרב עמיטל להולדת הנכדה

מזל טוב ליצחק הרץ לאירוסיו

ברכות לבביות לשמעון וורדה אוזן, יוסי ופנינה אליאב, יוחנן ושרית שביס לנישואיכם, תזכו להקים בית נאמן בישראל.

ברכות

למשפחת לורברבוים להולדת הבת מיכל

למשפחת עת-שלום להולדת הבת שירה

למשפחת קלינג להולדת יוכבד ביתיה

למשפחת ברין להולדת הבת מיכל

למשפחת עופר להולדת הבת

 

עמוס פניגשטיין ויהודה בן דור

תוכן העלון

בעניין שניים מקרא ואחד תרגום / חיים ג'קסר
סדר קריאת התורה בכל השנה / אפרים בצלאל הלבני
"צום הרביעי וצום החמישי..." / נתנאל הלפגוט
לשיטת הרמב"ם בעוללות / יוסף עופר
"וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה" (במדבר, י"ד, מ"ד) / אפרים הולצמן
על מבנים כיאסטיים בספר דברים ומשמעותם / אביה הכהן
"צדיקים במותם קרואים חיים" / אלי ליפשיץ
כחלום תמוה כיקיצת הזמן / צבי ולדמן

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)