דילוג לתוכן העיקרי
עלון שבות 1-175 -
שיעור 11

עלון שבות גליון 11

תלמידי הישיבה ובוגריה
13.06.2016

י"ב שבט התשל"א

על הפרק

ירח שבט. עת הופעת ניצני התעוררות בטבע כולו. לבלובו של הצומח, ועמו "רמש וצפור כנף", ואף "ההרים וכל גבעות", כולם נשטפים בזרם ההתחדשות. והאדם, שנשמתו כוללת את נשמות הברואים כולם, מצטרף לשורת הלל זו ומביא לידי ביטוי מעשי את שירת הבריאה כולה למחדש בטובו עולם ומלואו. - "בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים", כלם "יהללו את שם ה' כי הוא צווה ונבראו".

ובתקופה זו, בה מפכה זרם חיים מחודש, קוראים אנו בפרשיות הגאולה, יציאת בני ישראל מחשכת-גלות לאורה של תורה. ובה - "בעשתי עשר חודש ... - הואיל משה באר את התורה הזאת" - נתינת משנה תורה לישראל.

ראויים אלו הימים להתרעננות נפשית, להתחדשות בעבודת-ה', בתורה ובמצוות, להתעלות מתוך שמחת עולמים, לשיבה מאהבה.

ומתוך התחדשות פנימית זו מגיעים לסופו של החדש, ערב אדר, ובשבת האחרונה בו קוראים אנו את פרשת שקלים, שענינה - התעוררות הרצון הפנימי להתמסר באהבה, מתוך התנדבות, לבורא עולם. התמסרות מוחלטת של בטול העצמיות בפני יוצרה.

ונרמז הדבר בראשיתה של הפרשה הנקראת באותה שבת גופה - "אלה המשפטים אשר תשים לפניהם" - משפטים שיקדמו להם גופם, חוקים שיוקדמו לרצונותיהם האישיים. בחינת "נעשה ונשמע".

תקנו רבותינו ז"ל לקרוא פרשת-שקלים בשבת - עת בטול המעשים מפני רצונו של מקום. התמסרות של כל הנפש וכל מאודה - לבוראה.

זו האתערותא דלתתא של האהבה, הגוררת את האהבה דלעילא. זהו מחצית השקל שהוראה למשה באש - מחצית השקל הניתן מתוך התמסרות והתלהבות בוערת כאש, ומצרף אליו את חציו השני מלמעלה, את האהבה המתגלית מלמעלה, בימי ניסן - עת נשלמת התשובה מאהבה. "שובו אלי... ואשוב, אליכם".

עפ"י שפ"א ור' ישראל מרוז'ין

* * * * * *

נאים וראויים אלו הימים לשלוח בהם ברכות לידידנו יעקב זלצר נ"י בתוך שבעת ימי כלולותיו, וברכותינו שנשואיו יעמדו בסימן התרעננות מתמדת ובלתי פוסקת.

ונצרף ברכות חמות לחברינו זאב ברס נ"י לארוסיו - בסימן טוב ובמזל טוב.

ואחרון חביב ל-אליהו בן-ציון בן הי"ג (ימים) שיצא זה מקרוב לאוירו המתרענן של העולם - תזכה לגדול לתורה לחופה ולמעשים טובים.

* * * * * *

ומאליהו בן-ציון לדוֹדוֹ-זאבי, וליתר חבריו השריונאים. עם תום חק למודיהם השיריונאיים

- ירדו כולם לתרגול מעשי, וכתבתם היא ד.צ. 1189. ליהודה שוורץ ולפנחס פייניק הוסיפו ח', לזאבי - ט', ולשריאל ולירון - י'.

* * * * * * *

סימן ההתחדשות הכללית בו אנו עומדים, נותן אותותיו גם בעלון. המדובר במדור שהתווסף בעלון זה ויתמיד אי"ה בהופעתו. מדור זה הוא "בלכתך בדרך" - בו תועלינה שאלות ובעיות הדורשות עיון מועט בלא צורך להעזר בספרים, אלא במחשבה בלבד.

נסו להסתייע במדור זה לקיום מצוות שנון בלכתכם בדרככם

והעלו על הכתב את אשר העלתם בפתרון השאלות.

ומאלון שבות - שלוחות ברכות לכלכם

אליהו בלומנצווייג

 

עוד בעלון:

"והאיש משה ענו מאד" / יואל בן-נון

תהרוס קמיך / הרב יהודה שביב

חובת הזכות / מנחם קליין

שו"ת בהלכה / הרב יהודה עמיטל / נטילת ידיים במימיה

שו"ת בהלכה / הרב יהודה עמיטל / נטילת ידיים במים חמים

    בלכתך בדרך

    תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)