דילוג לתוכן העיקרי
עלון שבות 1-175 -
שיעור 24

עלון שבות גליון 25

תלמידי הישיבה ובוגריה
02.08.2016

י"ב טבת תשל"ג

בפתח הגליון

עוסקים אנו בשבועות אלו בפרשיות החותמות את ספר הבריאה. מהפרשיות המתארות את ראשיתם של שמים וארץ, את ראשיתו של המין האנושי ואת ראשית שרשיה של האומה הישראלית, עוברים אנו לספר ואלה שמות. ו"כל מקום שכתוב 'ואלה' מוסיף על הראשונים".

בפרשיותיו של הספר השני הולכת ונשלמת הבריאה של ספר בראשית. כאן נשלמה יצירתו של עם ישראל, ובשביל ישראל שנקראו ראשית נבראו שמים וארץ. בשביל עם ה' שעתיד להיות אור לגויים, שעתיד לגלות את כבוד מלכותו ית' בעולם, נבראו כל מעשי בראשית. "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו".

שבעים נפש ירדו אבותינו מצריימה, ואומה שלימה עולה מבית העבדים. משעבוד בניו של יעקב נגאל עם וגאלתם של ישראל וצאתם מכור הברזל מובילים למתן תורה.

"בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה". התורה נותנת לישראל את מעמדם המיוחד בבריאה, את ייחודם על פני תבל, משלימה היא אותם כעם ישראל. ובקושרם של ישראל עם תורתם מושלמת אותה בריאה שעבורה נבראו שמים וארץ. כל מעשי בראשית תלויים ועומדים עד יום מתן תורה. "התנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם: אם ישראל מקבלים התורה – אתם מתקיימין, ואם לאו – אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו". ומשקבלו תורה – הושלמה הבריאה.

"ואלה שמות בני ישראל". כאן הולך ומתברר שמו של העם, מהותו וייחודו, ומתוך כך את תפקידו. אולם לא רק שם ישראל מתגלה ומתבהר, אלא שמות בני ישראל, תפקיד כללי יש לעם ה' בעולם, ותפקיד מיוחד יש לכל בן-ישראל בתוך אותו כלל. ועל ידי מילוי ייעודו של כל אחד ואחד תוכל כנסת ישראל בכללותה למלא את תפקידה וייעודה, התכלית שעבורה נבראו שמים וארץ. החתימה על שורות אלו טרם נשתנתה אולם העסוק בהדפסת שורות אלו, ובהוצאתם של כל דפי העלון הזה נתון הפעם בידיים חדשות. מעתה מטפלים בעריכתו של העלון ובהוצאתו לאור יהודה ע', ויואל ע'.

בברכת הצלחה לשניהם.

אליהו בלומנצוויג

עוד בעלון

לפרשת השבוע / אליהו בלומנצויג

אחדות הבריאה / יואל בן-נון

אמונה ותפילה (ד) / הרב יהודה שביב

בעקבות פסק הדין / יואל עמיטל

בירור הלכה – בענין ברכת הפירות

בדבר צירוף מחלל שבת בפרהסיה למנין עשרה / הרב יהודה עמיטל

בלכתך בדרך

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)