דילוג לתוכן העיקרי
עלון שבות 1-175 -
שיעור 57

עלון שבות גליון 60

תלמידי הישיבה ובוגריה
04.08.2016

בשוב העלון

"ביום ההוא כרת ה' את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת" (בראשית ט"ז, י"ח)

שוב חוזרות פרשיות בראשית, מעשי אבות וסימניהם לבנים. תשובות לשאלות המנסרות בחלל עולמנו מדור לדור, לחילוקי דעות, ולהתלבטויות מבית ומחוץ. תוכן חיינו הפנימיים, עבודת ה' והשאיפה לטוב, כמוהם כחיינו הלאומיים נרמזים בחיי האבות דרכי הנהגתם וקורותיהם. מידות היסוד של האדם – חסד, יראשת שמים ואמת, לצד זכותנו על הארץ השלמה מופיעות במעשי האבות כמעצבי דרכו של היהודי כאדם וכחלק מאומה גאה ומושרשת.

ודוקא בתקופה זו של התנכרות מחוץ וספיקות מבית לגבי זכותנו בארץ, שומה עלינו לעמוד איתנים ולהתחזק בהבטחת ה' לאבות. להתחזק, לחזק ולשפר עצמנו, להיות ראויים לכל הטוב המובטח לאברהם יצחק ויעקב. שלמות הארץ המובטחת בפרשיות האבות תגיענו בעבור קיום יסודות עבודת ה' הנלמדים מחייהם.

"כי בכל מעשה ומעשה שמספרת לנו התורה מענייניהם, היא באה ללמדנו דרגות עליונות בדרכי עבודת השי"ת השלמה" (הרב א' א' דסלר, מכתב מאליהו ח', ב') ואשרי העוסק ומהלך בדרכי אבות, דרכי חייה, לומד ושואב עידוד משורשי האומה מורי דרכה לדורות. מזור וחיזוק הם לא בענות צרה ספיקות ומשברים.

יתן ה' ונזכה גם אנו, ציבור האומה לפיזור ערפילים וספיקות, ולאחדות האומה כולה באמונה שלמה בטוב המובטח לנו בארץ, תוך שאיפה מתמדת ללמוד וקיום מעשי אבות.

חדשות מבית הישיבה

נוף הישיבה התעשר בזמן החורף בבני מחזור ה' השבים אחר שירות ארוך מאז אלול תשל"ג. ההתאקלמות היתה מהירה והלימוד התחדש במשנה מרץ. כמו כן נסיון ללימוד "חבורות" במחזור זה החל ונושא פרי. המחזור החדש גמר אימוני בסיס ועובר לשלב האימונים בשדה.

בית הישיבה שולח ברכות למשפחות שהשמחה במעונם

- לאליעזר ברח"ד, לזאב ויטמן ולאיצ'ו קליין – לנישואיהם.

- לניסן זיסקינד, לצקי וייס וליצחק גוטמן – לאירוסיהם.

וברכות מ"ז להולדת

בנים – למשפחות הרב שביב ויצחק חריף

בת – לשמואל שמואלי

ולבוגרינו מרדכי יאול ואלי ברקוביץ להולדת הבנים.

ומכל השבים והנמצאים זה מכבר, כתבו, השמיעו ועשו חיל!

אורי מינצר

עוד בעלון

הארץ המיוחדת רק לישראל / הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל

אדברה נא שלום בך - עיונים במזמור קכ"ב / הרב יהודה שביב

"קדושים תהיו" (א) / אמציה אילני הי"ד

"בסוגיית מקודשת לי לאחר שלושים יום" / משה פולק

ממדבר מתנה

דיוק בקריאת התורה (ב) / אברהם קופרמן

בלכתך בדרך / יואל עמיטל

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)