דילוג לתוכן העיקרי
עלון שבות 1-175 -
שיעור 75

עלון שבות גליון 78

תלמידי הישיבה ובוגריה
09.08.2016

בשוב העלון

ימי החורף הממשמשים ובאים,אין עניינים אך בגשמים ורוחות. בבית מדרשם של חסידים שנו ימים אלו כימי הסתר והרחקה,כתקופה אשר אין בה ימים מיוחדים רבים. אחר השפע של החגים בו עמדנו בחודש תשרי נכנס האדם לתקופת החורף תוך התכנסות של נפשו פנימה,לבל תזיקנו הצינה השוררת בכל.

בעמדנו בתחילת "זמן חורף",נראה למסתכל שהזמן עומד לרשותו. חלפו ימי החגים הבאים בתכיפות ועתה יש אפשרות לרגיעה,גופנית ורוחנית כאחת. השאיפות מתקטנות והשגרה אוחזת בכל פה,כאשר בלב פנימה ישנה הציפיה לימים יבואו – "הסתו עבר הגשם חלף הלך לו".(שיר השירים. ב,יא-יב)

אבן בוחן למצבו הרוחני של אדם היא תפילתו. התפילה מבטאת את פנימיות האדם – את נשמתו. נשמת האדם זקוקה לפסגות ומעצם טיבה, בהיותה חלק אלו-ה ממעל. "נפשי חולת אהבתך" – שר הפייטן,והתשובה – "בהראות לה נועם זיווך" (ידיד נפש לר' שלום אזכרי). סכנת השיגרה הקיימת בתפילה בכל עת,קיימים בימים אלה ביתר עוז. התפילה נעשית כמצוות אנשים מלומדה – מול אשר אין מאחריו דבר.

חז"ל אשר היו מודעים לבעיה זו,ראו צורך להזהירנו על כך פעמים רבות באמרם: "העושה תפילתו קבע – אין תפילתו תחנונים" (ברכות כח:); "אמר ר' אבהו בשם ר' אליעזר: ובלבד שלא יהא קורא כאיגרת" (ירושלמי ברכות ד,ג); ועוד. תיאור חריף במיוחד,לשגרה האופפת אף את המעשים הקשורים עם התפילה מוצאים אנו בדברי ר' מתניה (ירושלמי ברכות ב,ד): "מחזיק אני טובה לראשי שכאשר מגיע אני למודים הוא כורע מעצמו".

על פני הדורות,ניסו באמצעים שונים להתמודד עם בעיית השגרה בתפילה. בין הדברים ניסו לנצל את מסגרת הפיוט,התאימו לתפילה ניגונים שונים ובקטעים אחדים שיתפו את הציבור באופן פעיל. בעקבות הדברים הללו עבר סדר התפילה, אותו תיקנו חז"ל, גלגולים רבים, ואין צורתו כיום כצורתו וניבוחו בעבר. כאז כן עתה קשה לאדם להתרכז בתפילתו, שלש פעמים ביום. בעיית יכולת האדם לכוון בתפילה כה חריפה עד שבמסגרת ההלכה נפסק (שוע או"ח ס' קא): "והאידנא אין חוזרים בשביל חסרון כוונה שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוון,אם כן למה יחזור"!

"חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים" (ברכות ל: ). מסביר הרבי מקוצק: "היה צריך לומר שוהין שעה אחת ואחר כך מתפללין. אלא,היו שוהין שעה אחת ומתפללים באותה שעה שיכוונו אח"כ את ליבם לאביהם שבשמים". הכוונה בתפילה טעונה היא בקשה מיוחדת מאת בורא עולמים,מלמדנו הרבי מקוצק. ואם אין יכולים אנו לכוון כיאות,נתפוס את העצה הנאמרת בשם הבעש"ט,אשר דרכו פנתה אל פשוטי עם וקטני רוח, לנחותם דרך:

"ואם אינו יודע שום כוונה רק שמתפלל לשם יתברך מחמת שציווה שיתפללו לפניו,אפילו אינו יודע פירוש המילות,תפילתו בוקעת ועולה עד לרקיע".

 

מחדשות בית הישיבה:

מיטב הברכות

למרדכי סבתו,עופר טהורי,פנחס אדרע,ואמוץ שריג לארושיהם.

 

איחולינו

לאליעד דודסון וצורי שדה לנשואיהם,

הקימו בית נאמן בישראל.

 

לבני מחזור י' אשר שבו זה עתה לשורות הצבא,

הצליחו בכל אשר תפנו.

 

משתתפים אנו באבלו של קלמן נוימן על פטירת אביו.

המקום ינחמם ולא תוסיפו לדאבה עוד.

 

יחזקאל ח. שמשון א.

עוד בעלון

בישול בתנור חשמלי בשבת / מנחם ולדמן

הבריאה החדשה / זאב ויטמן

תורת המופשט והמוחש / אליקים קרומבין

"כל ישראל ערבים זה בזה" / דני רביב

על שלשה ועל ארבעה / יוסף אביב"י

בלכתך בדרך / יצחק קוגלר

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)