02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ד"ר יהושע רייס סיכום (א') – מבנהו הכולל של ספר יהושע ומשמעותו בשיעורים הבאים נסכם את יסודות העריכה הנבואית הכוללת של ספר יהושע, על פי השיעורים הקודמים. בשיעור זה נתמקד תחילה בפערים המרכזיים שבין שני חלקי הספר סיפורי הכיבוש (א- י"ב) ותיאורי ההתנחלות (י"ג - כ"ד), ונראה כיצד הפערים עשויים לשרת את מעשה העריכה הנבואית. לאחר מכן אחר כך נעסוק בזיקה המבנית הקיימת במסגרות שני חלקי הספר ומשמעותה. לבסוף, נסקור את המוטיבים המשותפים לשני חלקי הספר.
שיעורי טקסט הרב ד"ר יהושע רייס סיכום (ב') - מבנהו הכולל של ספר יהושע ומשמעותו שיעור זה הוא השיעור האחרון בסדרת השיעורים, ובו נסכם את התפיסה העיקרית שהצגנו בנוגע למבנה סיפורי הכיבוש ותיאורי ההתנחלות. על פי תפיסה זו, לארגון של הסיפורים והתיאורים בספר יהושע יש היגיון הבנוי על עקרונות היסטוריוגרפיים, שיש בהם שיקולים כרונולוגיים וגיאוגרפיים. אולם, הגורם המרכזי שהדריך את שיקולי עריכת המבנה והסדר הוא העיקרון הרטורי המעיד על המגמות התיאולוגיות של הספר, מגמות אשר יפורטו בשיעור.

עמודים