מהר"ל
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב איתמר אלדר שיעורים בספר נתיבות עולם #4 השיעור עוסק בהסבר האמונה של המהר"ל. המהר"ל, באמצעות הסיפור האגדי מן הערוך על החולדה הבור והנאמנות, מגדיר את האמונה כנאמנות וכפרי של בחירה. השיעור עסק במשמעויות של הגדרה זו, לעומת הגדרת האמונה הקלאסית כהכרה וכהבנה.
שיעורי אודיו הרב איתמר אלדר שיעורים בספר נתיבות עולם #5 השיעור עוסק בנתיב הענווה. בשיעור מודגש ההבדל בין מידת הענווה, הנקשרת לביטול עצמי ולהצטמצמות ועל כן קשורה באופן מהותי ליראת ה', לבין החכמה, אשר קשורה לצמיחה לשיפוט ולהרחבה, ועל כן קשורה אליה רק באופן סיבתי, אפשרי אך לא הכרחי, ואף סותר.
שיעורי אודיו הרב איתמר אלדר שיעורים בספר נתיבות עולם #6 השיעור פתח באפיון התביעה הבלתי מתפשרת לאמת כמסובכת מבחינה מוסרית. בהמשך השיעור נידונה פרשנות המהר"ל למדרש אגדה מורכב אודות אמירת האמת, פרשנות המהר"ל נבנית על ניתוח סימלי של האגדה, תוך השמת דגש על המתח שבין הקביעה כי יש אמת אחת, לבין הקושי של בני אדם לממש אותה במציאות.
שיעורי אודיו הרב תמיר גרנות שיעורים בספר נתיבות עולם #1 המהר"ל הנו דמות חידתית, העומד על סף הרנסנס. מסביר את שיטתו דרך אגדות חז"ל, ועל כן קשה להבין מהי בדיוק שיטתו. נתיב 'יראת השם' הנו משנה אחרונה שלו, בגיל מבוגר. הנתיב פותח בפסוק ממשלי, ובפירוש מופשט של יחסי העילה והעלול, ולא במושגי שכר ועונש וכדו'. פתיחה זו מאפיינת את משנת המהר"ל.
שיעורי אודיו הרב תמיר גרנות שיעורים בספר נתיבות עולם #2 המהר"ל הוא מפרש מתרגם, מה שקשור להפשטה ולהלך הרוח המודרני (ולא הימי-ביניימי). מבחינת משה היראה היא 'מילתא זוטרתא' מכיוון ש'התקדמות ביראה' היא למעשה העלמות. האדם הירא מרגיש שאינו כלום. על כן, העבודה של האדם היא על 'היראה'. האהבה היא מתנה. תיאור זה של היראה ייחודי למהר"ל, המדגיש את העבודה על האגו ולא את אימת המציאות העליונה רוויית המלאכים והשדים.
שיעורי אודיו הרב תמיר גרנות שיעורים בספר נתיבות עולם #3 יחסי אלוקים ואדם אינם מתוארים ביחסי זוגיות אלא כיחסי אב ובן. המהר"ל מסיים את נתיב יראת ה' בספר קוהלת, אשר מבנה את הסדר הנכון: בסופו של דבר יראת שמיים היא 'הדבר' (לא התורה).
שיעורי אודיו הרב בני להמן אחרי מות- קדושים
שיעורי אודיו הרב בני להמן אמור
שיעורי אודיו הרב בני להמן בהר בחוקתי
שיעורי אודיו הרב בני להמן הקדמה למהרל ופרשת לך לך
שיעורי אודיו הרב בני להמן חטא אדם הראשון
שיעורי אודיו הרב בני להמן משפטים
שיעורי אודיו הרב בני להמן פרשת בשלח
שיעורי אודיו הרב בני להמן פרשת וארא
שיעורי אודיו הרב בני להמן פרשת ויגש
שיעורי אודיו הרב בני להמן פרשת ויחי
שיעורי אודיו הרב בני להמן פרשת ויצא
שיעורי אודיו הרב בני להמן פרשת וירא
שיעורי אודיו הרב בני להמן פרשת וישלח
שיעורי אודיו הרב בני להמן פרשת חיי שרה
שיעורי אודיו הרב בני להמן פרשת יתרו
שיעורי אודיו הרב בני להמן פרשת כי תשא
שיעורי אודיו הרב בני להמן תזריע מצורע