על שואה ואמונה - ב
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 1 - התגלותו של השטן סיכום שיעורי השנה הקודמת. סקירה קצרה של הנושאים שיידונו השנה. מהי הכחשת השואה? איך אפשר להגדיר מהי השואה? איך מתמודדים היסטוריונים, ושאר הוגי דעות עם ייחודיותה של השואה? מה מייחד את הרוע הנאצי? האם בכלל אפשר להבין את השואה? מהי התגלותו של השטן בשואה?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 2 - ונתנה תוקף מאושוויץ תחושותיו של המחבר אל מול הר האפר במיידנק, ולאחר ביקורו באושוויץ. הוא מעלה שאלות, על יכולתו של הקב"ה לתת לשטן לשלוט בעולם, ועל חוסר הצדק לכאורה שישנו בעולם.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 3 - שורשי הרשע - על המקורות של ממלכת השטן נסיון להבין מהי הקרקע התרבותית עליה נבטו שורשי השואה. בחינת פרספקטיבות נוספות על מקורות הרשע הנאצי, אשר יורדות לשורשי מקורותיו, ומחזקות את הטענה כי הנאציזם היווה הופעה של רוע מטיפוס שונה לחלוטין.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 4 - מבט על הרוע הנאצי ויחסו להשמדת יהודות אירופה מהו "הרוע השטני" ומהם ההבדלים בינו לבין שאר גילויי הרוע?. האם יכולים הנאצים להתגונן בטענה 'לא ידענו שזה רע'? האם השמדת היהודים נעשתה דווקא מפני שהיהודים ייצגו את 'הטוב' שהנאצים ביקשו להדחיק ולשלול? האם ראו הנאצים בהשמדת היהודים באופן פיזי גם חיסול של הטוב באופן מטפיזי?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 5 - למשמעותו של העימות בין הנאציזם ליהדות מה ההבדל בין רוצח לנעקד? האם היהודים בשואה היו 'כצאן לטבח' או 'כנעקד על המזבח'? מה הניע את אברהם בעקידת יצחק? האם הוא הסכים לוותר בקלות על העקידה? במה דומה נסיון השואה לנסיון העקידה? מהו היחס בין תודעתו של הרוצח לתודעתו של הנעקד?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 6 - יעקב-ישראל ועשו סיפורים רבים מספרים על נצחונם של הנעקדים בשואה - על חיזוק האמונה שלהם, אפילו ברגעיהם האחרונים. כיצד הסביר הרב אהרנסון ששרד את השואה, את העובדה שהיהודים לא עמדו על נפשם בשואה? למה נקרא שמו יעקב - שם המנציח את ההפסד במאבק הראשון? מהו היחס בין השם יעקב לשם ישראל?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 7 - למהותו של הרוע במחשבת ישראל מה מקורו של הרע במחשבת ישראל? השיעור דן בארבעה שלבים, שהם גם ארבע עמדות יסוד ביחס לרע בעולם: השלב המקראי, השלב החז"לי, השלב הפילוסופי והשלב הקבלי. כיצד מבינים בכל שלב את הרוע בעולם?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 8 - השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (א) מה מידת עצמאותו של הסטרא אחרא בפעילותו בעולם? האם עליו לקבל רשות? האם כדי לפעול הוא זקוק לכוח/אנרגיה מצד הקדושה?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 9 - השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (ב)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 10 - השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (ג)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 11 - השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (ד)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 12 - הרב אשלג ור' אהרל'ה רוט אל מול השואה
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 13 - `סוד הנחש` - הסטרא אחרא והשואה בדרשות האדמו`ר מצאנז (א)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 14 - `סוד הנחש` - הסטרא אחרא והשואה בדרשות האדמו`ר מצאנז (ב)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 15 - הצופן (א)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 16 - הצופן (ב)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 17 - הצופן (ג)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 18 - הצופן (ד)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 19 - משא ידוובנה - דברים על 'הפנים'
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 20 - משא ז'שוב - על הנקמה (א)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 21 - על הנקמה (ב) - `הקבר ביער` - גואל הדם בא לנקום
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 22 - משא מרקובה - חסידי אומות העולם
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 23 - משא חֶלְמְנוֹ - מסע לחלל הפנוי (א)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 24 - החלל הפנוי (ב) - קושיות שאין עליהן תשובות
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 25 - החלל הפנוי (ג)
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 26 - החלל הפנוי (ד) - `לעיני כל ישראל`
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שיעור 27 - משא טרנוב - ילדי ישראל