דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 1 - על הלגיטימיות שבקריאת התנ`ך בעיניים ספרותיות
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 10 - אנפורה ואפיפורה
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 11 - המילה המנחה (א)
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 12 - המילה המנחה (ב)
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 13 - המילה המנחה (ג)
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 14 - המילה המנחה (ד)
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 15 - תיחום הסיפור (א) - גבול שמת בל יעברון
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 16 - תיחום הסיפור (ב)
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 17 - תיחום הסיפור (ג) - 'גבולות דינמיים'
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 18 - סיום מדומה
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 19 - מבנה הסיפור
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 2 - על הקריאה הנסתרת בסיפורי התנ`ך
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 20 - מבנה עומק (סטרוקטורליזם) והסוג הספרותי
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 21 - מבנה אומנותי
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 22 - מבנה כיאסטי ומבנה קונצנטרי
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 23 - בין ההקבלה הקלאסית להקבלה הכיאסטית
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 24 - סיפור יהודה ותמר - שלושה מבנים ושלוש קריאות
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 25 - תרומת סיפור יהודה ותמר לרצף סיפור יוסף ואחיו
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 26 - סדר ארגון הנתונים בסיפור (א)
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 27 - סדר ארגון הנתונים בסיפור (ב)
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 28 - סדר ארגון הנתונים בסיפור (ג)
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 29 - סדר ארגון הנתונים בסיפור (ד) - פרשיות שלמות
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 3 - מטענה החורג של המילה
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 30 - קריאה נסתרת וקריאה חתרנית
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 4 - משמע לשוני נלווה (א)
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 5 - משמע לשוני נלווה (ב) - משמע משתקף
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 6 - משמע אסוציאטיבי
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 7 - 'משמע זמני'
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 8 - סיכום משמעותה של מלה
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 9 - צליל חוזר