שיעורים בפרקי אלישע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 29 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (א) נסקור את יחסי ישראל-ארם לאורך השנים, ונסביר מדוע לא הופיע נושא זה בסיפורי אלישע עד כה. נעסוק במבנה הסיפור ובשאלה האם סיפור צרעת גיחזי היא חלק מסיפור צרעת נעמן או סיפור עצמאי בעל נושא משל עצמו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 30 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ב) נדון בדמותו של נעמן כפי שעולה מן המצג לסיפור. נעסוק בסיבה לצרעתו של נעמן על פי מדרשי חז"ל. כמו כן, נסביר את חשיבותה של העצה של הנערה הקטנה מארץ ישראל ומה היה יכול נעמן ללמוד מתוך עצה זו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 31 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ג) מפנייתו של נעמן למלך ארם ומעשיו של מלך ארם ניתן לעמוד על חוסר הבנתם את ההבדל בין הנביא בישראל לנביאי אומות העולם. הפניה למלך ישראל נבעה מחוסר הבנה של המסתתר בעצת הנערה ולכן נדונה לכישלון. כמה עצוב הדבר שאף מלך ישראל אינו מבין את ייחודו של עם ה'.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 32 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ד) התערבות אלישע ופניית נעמן אליו מכינות את ההצלחה. אלישע מוכיח את מלך ישראל ומזמין את נעמן אליו. נעמן מגיע אל אלישע אך הוא עדין מחזיק בהשקפתו הגאוותנית המוטעית. נדון בסיבות לכישלון המפגש בין אלישע ונעמן ובתהליך שהוביל בסופו של דבר להליכתו של נעמן לירדן.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 33 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ה) המהפך באישיותו של נעמן. נעמן עולה מן הירדן אדם חדש. הוא משנה את יחסו אל הנביא וחוזר לביתו מלא ענוה והכרת תודה. הוא מכיר בעליונותם של עם ישראל, הנביא בישראל וארץ ישראל, ומגיע אף להכרה דתית בה' אלוקי ישראל.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 34 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ו) סירובו של אלישע לקחת את מתנת אלישע ומניעיו. נדון בהקשר זה ביחס במדרש ובהלכה לקבלת מתנות בכלל ובידי נביאים בפרט. נראה בסיפורינו קיימת סיבה מיוחדת לסירוב. קבלת המתנה הייתה פוגעת במטרת הסיפור כולו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 35 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ז) נדון בהצדקה של גיחזי למעשהו ומניעיו האמיתיים. נסביר את ההשלכות של החטא ומדוע היה כה חמור. נסביר מדוע אלישע כה החמיר עם גיחזי. כמו כן נסביר מדוע נענש גיחזי דווקא בצרעת ומדוע נענשו גם בניו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 36 - אלישע מרפא את נעמן מצרעתו (ח) נסביר מדוע משמש סיפור אלישע ונעמן הפטרת פרשת תזריע.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 37 - הצפת הגרזן על פני הירדן (א) נעסוק במבנה הסיפור ובהקבלת שתי מחציותיו. נעמוד על הסיבות לתכנית הבניה של בני הנביאים, נראה שאלישע התנגד לתכנית זו ונסביר את העומד מאחורי הסתייגותו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 38 - הצפת הגרזן על פני הירדן (ב) נדון במחצית השנייה של הסיפור. נסביר את העומד מאחורי נפילת הגרזן למים ומדוע קרתה דווקא תקלה זו. נסביר מדוע נענה אלישע לצעקת תלמידו ובאופן ניסי גרם לגרזן לצוף.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 39 - הצפת הגרזן על פני הירדן (ג) נדון בדרך עשית הנס הגרזן בהקשר של "תורת הנס" במקרא בכלל.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 40 - הצפת הגרזן על פני הירדן (ד) נדון בספור נס הגרזן מתוך השוואה לסיפורי אליהו ולסיפורים האחרים על אלישע.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 41 - אלישע אל מול צבא ארם (א)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 42 - אלישע אל מול צבא ארם (א)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 43 - אלישע אל מול צבא ארם (ב)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 44 - אלישע אל מול צבא ארם (ג)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 45 - אלישע אל מול צבא ארם (ד)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 46 - אלישע אל מול צבא ארם (ה)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 47 - המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (א)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 48 - המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ב)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 49 - המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ג)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 50 - המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ד)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 51 - המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ה)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 52 - זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע (א)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 53 - זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע (ב)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 54 - זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע (ג)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 55 - אלישע בדמשק (א)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 56 - אלישע בדמשק (ב)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 57 - אלישע בדמשק (ג)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 58 - אלישע מחולל את מרד יהוא (א)

עמודים