שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין הבחירה החופשית מדוע מופיעה הבחירה החופשית כחלק מהברית בפרשתינו, ואינה מופיעה בברית סיני?
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין דברי הספד שנשא הרב אהרן ליכטנשטיין על הרב משה פינשטיין דברים שאמר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל בישיבת "הר עציון" ביום י"ג באדר ב' תשמ"ו, עם היוודע דבר פטירתו של הרב משה פינשטיין זצ"ל. כתב וערך: פרופ' אביעד הכהן
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין נחפשה דרכינו ונחקורה שיחת הרא"ל זצ"ל לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין עזות וענוה דברים לזכר הרב יהודה עמיטל ז"ל בציון שנה להסתלקותו
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין יום הזיכרון
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל משמעותה הדתית של מדינת ישראל אם רוצים אנחנו לקרב את הגאולה השלמה, אנו חייבים להקפיד יותר על ערכים מוסריים בחיי הפרט והכלל.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל שני פתחים והאש הגדולה שיחה שהעביר הרב עמיטל ביום שני, ט"ו אלול תשס"ה. מוקדשים לתלמידים החדשים מאוסטרליה ודרום אפריקה שהצטרפו השבוע לספסלי בית המדרש. ברוכים הבאים!
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל ויקחו לי תרומה על היחס הראוי בין החוויה הדתית והרגש הדתי לבין יראת השמיים וקיום המצוות.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון ברוך השם - ברכות על המתרחש לנגד עינינו 3 טורי ברכות על אירועים יוצאי דופן שהתרחשו לנגד עינינו לאחרונה (חודש טבת תש"ף)
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורה בשיחתו של הרב גיגי בענייני דיומא, סעודה שלישית, כ"ה בשבט ה'תשע"ח, התייחס לסוגיית מעמד הנשים ביהדות ובראי חז"ל.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין חנוכה - הדלקה והטבה
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל לנו בשת הפנים
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת אמור - קדושים יהיו לאלוהיהם
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל מהי קדושה?
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת בא - ללמוד, לכתוב ולהפנים
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת בהעלותך - על ראשוניות וכוחות נעורים
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת במדבר - הפקידה ותוצאותיה
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת בראשית - מה ניתן ללמוד מהפסוק הראשון בתורה? הפסוק הראשון בתורה נראה קצת סתום. מה בכל זאת ניתן ללמוד ממנו? שני מסרים עיקריים, הראשון הוא שהקב`ה הוא טרנצנדנטי, ולכן אנו לא יכולים להשיג ממהותו מאומה. גם אם יש אלים אחרים בעולם, קיים הבדל מהותי בין הקב`ה להם: הם באים מתוך העולם והוא לא.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת בשלח - מורכבות
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת דברים - התורה קדמה לעולם
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת וארא - תכונותיו של המנהיג
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת ויגש - על השתדלות והשגחה
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ויחי - ישימך א-לוהים כאפרים וכמנשה
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת וילך - תורת בית המדרש ותורת מעמד הקהל
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ויצא - יעקב - איש החלומות
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת וירא - נסיון העקידה האם העקידה באה לאושש את רמת האמונה הגבוהה של אברהם, או שמא היא באה לחזקו באמונה? העקידה מלמדת אותנו שגם אחרי חוויות רוחניות עילאיות שצברנו בהן מטען רוחני, יש לחזור לשגרת החיים.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת וישב - המנורה שבפנים והמלחמה שבחוץ
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת וישלח - עברו המפוקפק של יעקב
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת חוקת - חטאו של משה
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת חיי-שרה - נבואה ותמימות הפרשה אינה עוסקת כלל בחייה של שרה, ולמה נקראת חיי שרה? מדוע זכתה שרה, בשונה מכל האבות לפרשה על שמה? המדרש אומר ששרה היתה נביאה גדולה מאברהם. מה פירושו של מדרש זה? נראה כי הפשטות והתמימות בעבודת ה' שלה, הן שמאפשרות לה להגיע למעמד הזה

עמודים