שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת בראשית - מה ניתן ללמוד מהפסוק הראשון בתורה? הפסוק הראשון בתורה נראה קצת סתום. מה בכל זאת ניתן ללמוד ממנו? שני מסרים עיקריים, הראשון הוא שהקב`ה הוא טרנצנדנטי, ולכן אנו לא יכולים להשיג ממהותו מאומה. גם אם יש אלים אחרים בעולם, קיים הבדל מהותי בין הקב`ה להם: הם באים מתוך העולם והוא לא.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת בשלח - מורכבות
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת דברים - התורה קדמה לעולם
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת וארא - תכונותיו של המנהיג
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת ויגש - על השתדלות והשגחה
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ויחי - ישימך א-לוהים כאפרים וכמנשה
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת וילך - תורת בית המדרש ותורת מעמד הקהל
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ויצא - יעקב - איש החלומות
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת וירא - נסיון העקידה האם העקידה באה לאושש את רמת האמונה הגבוהה של אברהם, או שמא היא באה לחזקו באמונה? העקידה מלמדת אותנו שגם אחרי חוויות רוחניות עילאיות שצברנו בהן מטען רוחני, יש לחזור לשגרת החיים.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת וישב - המנורה שבפנים והמלחמה שבחוץ
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת וישלח - עברו המפוקפק של יעקב
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת חוקת - חטאו של משה
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת חיי-שרה - נבואה ותמימות הפרשה אינה עוסקת כלל בחייה של שרה, ולמה נקראת חיי שרה? מדוע זכתה שרה, בשונה מכל האבות לפרשה על שמה? המדרש אומר ששרה היתה נביאה גדולה מאברהם. מה פירושו של מדרש זה? נראה כי הפשטות והתמימות בעבודת ה' שלה, הן שמאפשרות לה להגיע למעמד הזה
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת יתרו - מה עניין יתרו להר סיני?
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת כי תבוא - הכרת הטוב
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת כי-תשא - שבירת הלוחות
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת כי תצא - יחסנו המוסרי לעבדים
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת לך-לך - א-לוקי השמים וא-לוקי הארץ מה מספר אברהם לבני דורו על אודות הקב`ה? מהפסוקים רואים שאברהם הפך את הקב`ה מא-לוקי השמים בלבד ל א-לוקי השמים וא-לוקי הארץ. אך יש בכך שתי סכנות: הפיכתו של הקב`ה לאלוקי הארץ בלבד - חטא ההגשמה, והמחשבה שהקב`ה מולך רק בתחתונים.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת מסעי - החשיבות שבדרך
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת מצורע - על יצירה וטומאה
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת נח - מדוע לא יבוא עוד מבול? מדוע דווקא עכשיו מבטיח הקב`ה שלא יהיה עוד מבול? למה הותר דוקא עכשיו בשר בהמות לאדם? לאחר המבול, נח חשש שנמחקה העדיפות של האדם על החיות. לכן, מיד לאחר המבול מתיר לו הקב`ה לאכול את בשר הבהמות. כמו כן, תחת החשש של עוד מבול, לא יכול האדם ליצור ולהתפתח. כך מבין האדם שמצד אחד הוא עומד במרכז הבריאה, ומצד שני לא יבוא עוד מבול, ולכן יוכל העולם להתפתח ללא חשש.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת נשא - עבודת הלוויים
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת עקב - האם משה שבר את הלוחות?
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת קדושים - כי קדוש אני
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת קורח - בקהלם אל תחד כבודי
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת שלח - תלמוד ומעשה
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת שמות - שני פנים להסתרת הפנים
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת שמיני - שגרה וחידוש
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת תולדות - עקב אשר שמע אברהם בקולי למה בפרשת תולדות אברהם מוזכר בשל תכונות האישיות הבולטות שלו, ואילו בפרשת וירא הוא מתייחד דווקא בעשייה למען הכלל? תלוי בהקשר. כאן יצחק הוא הגורם לנתינת ברכת הארץ ליצחק ולכן הוא מוזכר בשל תכונותיו. בפרשת סדום הקב`ה מתייעץ עם אברהם כי הוא מצטיין בעשיה למען הכלל.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת תצוה - כתנות אור

עמודים