שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת מסעי - החשיבות שבדרך
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת מצורע - על יצירה וטומאה
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת נח - מדוע לא יבוא עוד מבול? מדוע דווקא עכשיו מבטיח הקב`ה שלא יהיה עוד מבול? למה הותר דוקא עכשיו בשר בהמות לאדם? לאחר המבול, נח חשש שנמחקה העדיפות של האדם על החיות. לכן, מיד לאחר המבול מתיר לו הקב`ה לאכול את בשר הבהמות. כמו כן, תחת החשש של עוד מבול, לא יכול האדם ליצור ולהתפתח. כך מבין האדם שמצד אחד הוא עומד במרכז הבריאה, ומצד שני לא יבוא עוד מבול, ולכן יוכל העולם להתפתח ללא חשש.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת נשא - עבודת הלוויים
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת עקב - האם משה שבר את הלוחות?
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת קדושים - כי קדוש אני
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת קורח - בקהלם אל תחד כבודי
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת שלח - תלמוד ומעשה
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת שמות - שני פנים להסתרת הפנים
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת שמיני - שגרה וחידוש
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת תולדות - עקב אשר שמע אברהם בקולי למה בפרשת תולדות אברהם מוזכר בשל תכונות האישיות הבולטות שלו, ואילו בפרשת וירא הוא מתייחד דווקא בעשייה למען הכלל? תלוי בהקשר. כאן יצחק הוא הגורם לנתינת ברכת הארץ ליצחק ולכן הוא מוזכר בשל תכונותיו. בפרשת סדום הקב`ה מתייעץ עם אברהם כי הוא מצטיין בעשיה למען הכלל.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת תצוה - כתנות אור
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פרשת תרומה - תרומה מחובה ותרומה מרצון
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל עשרת ימי תשובה - הנשיאה בעול והאחריות
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל תפקיד הדמיון בסליחות

עמודים