עיון ב`מנחת חינוך`
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת משפטים - מצוַת הבאת הביכורים רק מי שיש לו קרקע חייב בהבאת ביכורים. הרמב`ם פוסק להלכה שקניין פירות אינו כקניין הגוף, ולכן הקונה שדה בזמן שהיובל נוהג נחשב רק לקונה את השדה לפירותיו, ובכל זאת פוסק שאדם זה חייב להביא ביכורים (אך אינו קורא את פרשת מקרא הביכורים). ייתכן שהבנת שיטתו תלויה בהבנת אופי מצוַת הביכורים: האם זוהי מצווה המוטלת על הפירות, כשאר המצוות התלויות בארץ, או שמא היא מוטלת על בעל הקרקע.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת נח - פרו ורבו - מהו מוקד המצווה? מהו מוקד מצוַת הפריה והרביה? האם המוקד הוא במעשה הפקידה של האדם את אשתו, או שמא בתוצאה - בכך שיש לו בן ובת?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת פינחס - מצות השופר בראש השנה
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת קדושים - איסור הקפת פאת הראש מדוע אדם שמגלחים אותו לא עובר על איסור הקפת הראש? הרי בכל שאר המצוות, גם אדם שאינו עושה מעשה - יכול לעבור על איסור! האדם מותר לאישה לגלח את ראשו של בנה הקטן?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת קורח - מצוַת הפרשת מעשר ראשון לוקח (קונה) פטור ממעשר, ונחלקו הראשונים בגדרו של פטור זה. מדוע, אם כן, יש צורך בפטור מיוחד להפקר ולמתנות עניים ממעשר, והלא אלו הם שני סוגים של פירות העוברים מיד ליד? ייתכן שאופיים של שני פטורים אלו שונה לחלוטין: לוקח פטור מלעשר, אך הפקר ומתנות עניים פטורים ממעשרות בחפצא.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת ראה - מצות השמחה ברגלים
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת שופטים - מצות המלחמה
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת שלח - מצוַת ציצית מדוע יש צורך בלימוד מיוחד לפסול ציצית גזולה, והלא זוהי מצווה הבאה בעבירה? ה`מנחת חינוך` מחלק בין שני סוגים מצוות: מצוות 'חיוביות', שחובה לקיימן, ומצוות 'קיומיות', שחובה לקיימן רק בסיטואציה מסויימת, אך אין חובה להיכנס לסיטואציה זו. לטענתו, ההבדל בין שני סוגי המצוות הללו הוא תהומי: המצוות ה'קיומיות' למעשה אינן חובה, אלא מצוות התנדבותיות.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת שמות - המצווה לשמוע לנביא האמת העובר על דברי נביא - חייב מיתה בידי שמיים. מדוע, אפוא, מי שעובר על דברי התורה, שנאמרו למשה מסיני, אינו חייב מיתה בידי שמיים? האם יסוד האיסור הוא זלזול בנבואה או בנביא?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת תולדות - מדבר שקר תרחק האם מותר לומר דברים שאינם נכונים? הראשונים נחלקו האם איסור השקר חל רק בבית דין, רק על דברים שעלולים לפגוע בזולת או על כל דבר. מדוע לדעתם מותר לשיר לפני הכלה `כלה נאה וחסודה`?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת תזריע - טומאת שכבת זרע עזרא תיקן שאדם שהרואה קרי לא ילמד תורה ולא יתפלל עד שיטבול. האם נותר משהו מתקנה זו גם בימינו? מהו אופייה של הטבילה לתקנת עזרא: כאופייה של טבילה רגילה, או אופי אחר?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת תצוה - הדלקת המנורה מהו אופי מצוַת הדלקת מנורת המקדש - האם בהדלקה או בהנחה? אם הדלקת המנורה כשרה גם בזרים, האם יכולים זרים להדליק אותה מחוץ לעזרה, וכוהנים יכניסו אותה לאחר מכן למקומה?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת תרומה - מצוַת הקמת המשכן מחד, הר הבית היה בנוי כולו על חללים. מאידך, מזבח הבנוי על חללים - פסול להקריב בו קרבנות. כיצד ניתן לתרץ סתירה זו? מדוע חייב המזבח להיות מחובר לקרקע, ומהו אופייה של חובה זו?

עמודים