הלכות כשרות אקטואליות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מה קודם למה, הגעלה או טבילת כלים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מהו חמץ? מהו חמץ מדאורייתא, ואיזה חמץ אסור מדרבנן? מהם `חמץ נוקשה` ו`תערובת חמץ`? האם חמץ המעורב בתערובת כשרה לפסח מתבטל לפני פסח?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מוסלמי שנגע ביין מה דינו של יין שנגע בו מוסלמי? המוסלמים אינם נחשבים לעובדי עבודה זרה, אך בכל זאת יינם אסור בשתייה. יש מהפוסקים שהבחינו בין שתייה לבין הנאה, ובין יין השייך למוסלמי לבין יין שמוסלמי רק נגע בו.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מראית עין האם מותר לאכול נקניקיית טבעול בשמנת? מהו טעמו של איסור מראית עין - האם חשש לחשד, או חשש שאנשים אחרים יראו ויחשבו שהדבר מותר?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב נותן טעם בר נותן טעם מאכל פרווה שבושל בסיר בשרי נקי נקרא נ`ט בר נ`ט, ודינו אינו זהה למאכל שבושל עם בשר ממש. האם מותר לאכול מאכל כזה עם חלב? ולאחר שעורבב - האם מותר לאכול את התערובת בדיעבד?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב נותן טעם לפגם טעם איסור שנפגם - אינו אוסר מאכלים אחרים. לדין זה השלכות רבות על דיני בשר בחלב, ובפרט לעניין כלי שעברו 24 שעות מאז שבלע טעם איסור ("כלי שאינו בן יומו").
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב סלט עם בצל חריף האם סכין שחתכו בה בצל חריף יכולה לאסור מאכלים אחרים גם לאחר 24 שעות? האם חריף אוסר רק כאשר הוא בן יומו, או אפילו אחר כך?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב עובדים זרים ובישולי עכו`ם האם מותר לאכול מבישוליו של עובד נכרי? האם יש הבדל בין בישול של גוי סתם לבין בישול של גוי העובד בביתו של יהודי? האם יש הבדל לעניין זה בין בישול על גבי האש לבין חימום במיקרוגל?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב פת עכו`ם גזירת פת עכו`ם, מתי אין הגזירה חלה ומתי ניתן להקל בה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ראוי לאכילת כלב חמץ שאינו ראוי לאכילת כלב - אין בו איסור בפסח. מה פשר הביטוי 'ראוי לאכילת כלב'? האם כל חמץ שכלב יכול לאוכלו - אסור, או שמא רק חמץ המיועד לאכילה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שימוש במדיח כלים לכלים בשריים וחלביים האם מותר להשתמש במדיח כלים לכלים בשריים וחלביים? הפוסקים נחלקו בכך, ומחלוקתם נובעת מכמה שאלות: האם יש די מים כדי לבטל בשישים את שאריות האוכל? האם סבון ההדחה פוגם את מי השטיפה? האם יש להשתמש בסלסלות נפרדות לכלים חלביים ובשריים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שימוש של אורח בכלי שאינו טבול
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שיניים תותבות מהו טעם ההרחקה בין בשר לחלב - משום טעם הבשר הבלוע בשיניים, או משום שאריות הבשר שנתקעו שם? כיצד יש לנהוג בשיניים תותבות? כיצד יש להכשיר שיניים תותבות לפסח?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שתיית חלב לאחר מרק עוף זך האם יש להמתין שש שעות לאחר שתיית מרק שבושל עם עוף?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב תכשירים קוסמטיים בפסח
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב תרופות לא כשרות

עמודים