נביאים ראשונים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן בנימין ויבש גלעד
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן גיבוש עין חרוד ומלחמות גרילה במקרא
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן הריגת סיסרא השאלה המוסרית הכפולה
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן הריגת סיסרא וחשיבותה
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן התגלות ה אל שמואל
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן חידת שמשון והלחי
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן יפתח
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן יפתח-המשך
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן לקראת המלחמה במדין
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן מהות נדר יפתח
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן מלחמת גדעון
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן מלחמת יפתח בבני אפרים
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן מלחמת ישראל ופלשתים באפק ותוצאותיה הנוראיות
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן מנוח ואשתו
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן נבואת איש האלוקים על בית עלי
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן סוף סיפור שמשון
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן סופו המר של סיפור גדעון
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן סיוע ארטילרי בתזמון מושלם
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פילגש בגבעה חלק ד' 5772/תנך/שופטים - הרב מדן - תשעב/בנח-תנך-נביאים ראשונים-הרימ-פילגש בגבעה חלק ד
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פילגש בגבעה-5 5772/תנך/שופטים - הרב מדן - תשעב/בנח-תנך-נביאים ראשונים-הרימ-פילגש בגבעה-5
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פילגש בגבעה-ג 5772/תנך/שופטים - הרב מדן - תשעב/בנח-תנך-נביאים ראשונים-הרימ-פילגש בגבעה-ג
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פסל מיכה
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרשת סוטה-הקללה והברכה
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן שיעור לחנוכה
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן שירת דבורה חלק א
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן שירת דבורה חלק ב
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן שירת דבורה חלק ג
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן שמשון והנשים הפלשתיות
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן תחילת פילגש בגבעה
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן תקופת אבימלך