מדרש על הפרשה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 01 פרשת בראשית: עץ הדעת רבי יוסי בן זמרה מתייחס לפסוק המתאר את האכילה מעץ הדעת, והמייחס לעץ שלש תכונות חיוביות – טוב למאכל, יפה לעיניים ומוסיף חכמה. נעיין במדרש זה בשני אופנים - ביאור לשוני-מושגי וביאור רעיוני.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 02 פרשת נח: נטיעת הכרם "וַיָּחֶל נֹחַ אִישׁ הָאֲדָמָה וַיִּטַּע כָּרֶם: וַיֵּשְׁתְּ מִן הַיַּיִן וַיִּשְׁכָּר וַיִּתְגַּל בְּתוֹךְ אָהֳלֹה" (בראשית ט, כ-כא). מדוע נח נכשל כישלון גורף ומיידי כל כך? מדוע אין בו כוח כדי לבנות עולם חדש? בשיעור זה נדון במחזור דרשות מתוך מדרש בראשית רבה על פסוקים אלה, בהם יש תשובות אחדות לשאלה זו. נציג את התשובות, תוך דיון במסרים ובמשמעויות העולות מתוכן.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 03 פרשת לך לך: לדרכם של חכמים בעיצוב דמותו של אברהם אבינו בבראשית רבה במהלך שיעור זה נעקוב אחר האופן בו עשו חכמים שימוש במזמור אחד מתוך ספר תהילים לצורך עיצוב דמותו של אברהם בדרשותיהם בתוך מדרש בראשית רבה. על ידי כך נפתח צוהר להתוודע מעט אל דרך עבודתם של חכמי המדרש.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 04 פרשת וירא: בין הכנסה תחת כנפי השכינה להכנסת אורחים פסוקי התורה מתארים בפרשיות לך-לך ווירא את בניית משפחתו הפרטית של אברהם ואת מסכת קשריו והתמודדויותיו עם שליטי האזור ומכובדיו, הקרובים והרחוקים. מדרש בראשית רבה מוסיף עליהם מימד שלם, המאפיין את המפגש היומיומי בין אברהם לבין סביבתו. המדרש משרטט את המפגש בשני צירים שונים: ציר אחד הוא פועלו של אברהם להפצת האמונה בא-ל אחד והציר השני הוא מעשה הכנסת האורחים. במהלך שיעור זה נעקוב אחר אופן הבאתם ושילובם של הצירים יחדיו לאורך המדרש.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 05 פרשת חיי-שרה: מעבר הדורות "וזרח השמש ובא השמש" פרשת חיי שרה עוסקת בסוף עידן אברהם וחילופי הדורות. ראשיתה פותחת בקבורתה של שרה, אחריתה בקבורתו של אברהם וביניהם אנו מתוודעים ליצירת ביתו של יצחק. בהתאמה, במדרש בראשית רבה על פרשת חיי שרה עדים אנו לעיסוק נרחב בשני נושאים המתייחסים למימד הזמן בתולדותיה של האומה הישראלית: תופעת המוות ומעבר הדורות, והיחס והפערים שנוצרים ביניהם. בשיעור זה נעסוק בנושא הראשון מביניהם.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 06 פרשת תולדות: ויהי רעב בארץ מקבץ הדרשות העוסק ברעב בימי יצחק במדרש בראשית רבה מורכב משלוש פתיחתאות ולאחריהן דרשה ארוכה. במהלך שיעור זה נעיין בפתיחתאות ונעסוק בהרחבה בשאלת הישארותו של יצחק בארץ.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 07 פרשת ויצא: "באשרי כי אשרוני בנות" "וַתֹּאמֶר לֵאָה בְּאָשְׁרִי כִּי אִשְּׁרוּנִי בָּנוֹת וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ אָשֵׁר". במדרש בראשית רבה נדרשים דבריה של לאה עם הולדת אשר לעניין מאפיינים של שבט אשר בעתיד. השיעור יעסוק בפרשנות והמסרים העולים מדרשה זו ומקבילותיה.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 08 וישלח: "ויחן את פני העיר" אחרי הדרמה הגדולה של המפגש עם עשו, התורה מתמקדת בצעדיו הראשונים של יעקב בנחלת אבותיו. מה יהיו מעשיו הראשונים בארץ? במהלך שיעור זה נתמקד בהבנת דבריהם של חכמים במדרש בראשית רבה על הפסוק "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר".
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 09 פרשת וישב: בורא אורו של משיח מתוך מאמריהם של חכמים במדרש בראשית רבה על סיפור יהודה ותמר עולה התוכנית האלוקית הכוללת. תכנית זו באה לידי ביטוי בכינון מלכות בישראל בעבר ובעתיד: מלכות בית דוד והמשיח העתידי. ראשית, נעיין בדבריהם; לאחר מכן נעמידם ביחס למופיע ברבדים אחרים מתוך ספרות חז"ל, תוך הצבעה על ייחודם ובלעדיותם.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 10 פרשת מקץ: "וא-ל ש-די יתן לכם רחמים" ההתמודדות עם ייסורים היא שאלת יסוד כלל עולמית, לאומית ואישית. המדרש מתמקד בנושא הייסורים הבאים על הצדיק בהקשר של דבריו של יעקב - "וְאֵל שַׁדַּי יִתֵּן לָכֶם רַחֲמִים לִפְנֵי הָאִישׁ וְשִׁלַּח לָכֶם אֶת אֲחִיכֶם אַחֵר וְאֶת בִּנְיָמִין וַאֲנִי כַּאֲשֶׁר שָׁכֹלְתִּי שָׁכָלְתִּי".
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 11 פרשת ויגש: על ההנהגה בעקבות סיפור התורה על מעשה התייצבותו של יהודה מול שליט מצרים, דבריהם של חכמים במדרש בראשית רבה פרשה צג נסובים סביב נושא המנהיגות. במהלך שיעור זה נעמוד על מספר תובנות העולות מתוך דרשותיהם לגבי טיבה ואופייה.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 12 פרשת ויחי: יששכר וזבולון השותפות של יששכר וזבולון הינה מושג בתוך העולם היהודי: שני יהודים עושים ביניהם שותפות, האחד יושב ולומד תורה והשני יוצא למסחר. זה שיוצא למסחר זוכה בשכר לימוד התורה של חברו, והלמדן שביניהם זוכה לצרכי קיומו הגשמיים. נעקוב להלן אחר התהוותו של רעיון השותפות בין יששכר וזבולון לאורך ספרות חז"ל, תוך חיפוש מענה לשאלות: מהי אופיו הרוחני האופייני של כל אחד משבטים אלה, ומהי הדינמיקה הפנימית המתרחשת ביניהם?
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 13 פרשת שמות: מראה הסנה עם המעבר אל חומש שמות, נתמקד בגלגולם של רעיונות ודרשות חכמים מן התנאים ואמוראי ארץ ישראל אל המדרש המאוחר. בפרשת שמות נעסוק בעניין מראה הסנה ובפרט בשאלה: מדוע נגלה ה' אל משה דווקא במראה הסנה?
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 14 פרשת וארא: עשר המכות לאורך ספרות חז"ל עשר המכות מוכרים לנו מגרסה דינקותא, מסיפוריה של הגננת ומן ההגדה, ומפירושו של רש"י לתורה. להלן נעקוב אחר הופעתם בתוך ספרות האגדה, תוך מענה על השאלה: היכן בתוך ספרות חז"ל מצויים המדרשים שפרנסו גרסה דינקותא זו? האם הם מרוכזים בחיבור מסוים או בתקופה מסוימת, או שהם מופיעים לאורך כל ספרות חז"ל?
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 15 פרשת בא: "החודש הזה לכם" - חודש והתחדשות במדרש שמות רבה חלקן של הדרשות המובאות בשמות רבה על הפסוק "החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות יב, ב) בנויות על דרשותיהם של תנאים ואמוראים בעניין זה, שמקורן במכילתא או בפסיקתא דרב כהנא. כמחציתן כוללות דרשות רבות שאינן מופיעות במקום אחר בספרות חז"ל. במהלך שיעורנו נעיין בדרשה אחת מתוך קבוצה זו.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 16 פרשת בשלח: אמונה ושירה האמונה והשירה נובעות הן מתוך הווייתו הפנימית של האדם. שתיהן מעיינות, המתחדשות תמידית ממקור חבוי וגבוה. האם מה שמחולל את מעיין האמונה הוא המחולל את מעיין השירה? מהי הדינמיקה המתקיימת ביניהם? נתחקה אחר שתי מהויות אלה, מתוך דרשותיהם של חכמים לפרשתנו לאורך ספרות חז"ל, מן התנאים ועד למדרש המאוחר.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 17 פרשת יתרו: "כולך יפה רעייתי מום אין בך" שלמותם הגופנית של ישראל במעמד הר סיני מכירים אנו מגרסה דינקותא שישראל במעמד הר סיני נתרפאו מכל מומיהם. מה מקורה של דרשה זו, ומה המשמעויות הטמונות בה? במהלך שיעורנו נעקוב אחר התפתחותו של רעיון זה לאורך ספרות חז"ל.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 18 פרשת משפטים: "ואלה" – מוסיף על האחרונות עורכי החיבורים של המדרש המאוחר השתמשו בחומרים ממאות שנים של יצירה שקדמו להם, ועיבדום לכלל יצירות חדשות. במהלך שיעורנו השבוע ניכנס אל בית היוצר של הדרשן ונלמד כיצד הוא בונה את דרשתו. מהם מקורותיו, מה אופן השימוש שהוא עושה בהם, ומה מטרותיו.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 19 פרשת תרומה: מעשי ניסים במקדש התורה מתארת את מעשה כינונו של המקדש והשראת שכינתו של ה' בתוכה, ואילו חז"ל בדבריהם מוסיפים ומנכיחים את המציאות השוררת במשכן/מקדש כמציאות של נס. נעקוב אחר תיאור ההוייה הניסית שבמקדש מדבריהם של תנאים ואמוראים ועד למדרש המאוחר.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 20 פרשת תצוה: מקדש ומדרש בשיעור זה נעקוב אחר פעימות הלב של ספרות המדרש על ספר שמות בעקבות המקדש וכליו. מהם התכנים המופיעים במכילתא, בתנחומא ובמדרש שמות רבה לפרשת תצוה – ומה ניתן ללמוד מכך?
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 21 פרשת כי תשא: כי קרן עור פני משה "וְרָאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת פְּנֵי מֹשֶׁה כִּי קָרַן עוֹר פְּנֵי מֹשֶׁה". במהלך שיעור זה נתמקד בעניין קרינת עור פניו של משה, בעקבות דבריהם של חכמים בספרות המדרש לדורותיו.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 22 פרשת ויקהל: ויעש בצלאל את הארון נעיין בדברי מדרש תנחומא בובר על עשיית הארון בידיו של בצלאל.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 23 פרשת פקודי: על הנאמנות שני נושאים נדונים במדרש תנחומא לפקודי: מערכת היחסים בין משה לעם למשה בבניית המשכן, ומשמעותו הרוחנית של המקדש. הראשון, נוגע באקטואליה של דור יוצאי מצרים, בהתגייסותם הנלהבת לבניין המשכן. השני צופה הרחק הרחק לתוך העתיד, ומבטא את כמיהתם של הגלויות לגאולה העתידה. בשיעור זה נעיין בנושא הראשון.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 24 ויקרא: משה ובת פרעה פרשיותיה הראשונות של מדרש ויקרא רבה עוסקות בדמותו של משה רבינו, בעקבות פתיחתה של ספר ויקרא בתורה: "וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר" (ויקרא א, א). ויקרא רבה א, ב-ג הינן שתי יחידות מדרש המהוות יחד פתיחתא ארוכה ומורכבת, הבנויה מדרשות של שני פסוקי מקרא – אחד מספר הושע ואחד מספר דברי הימים.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 25 צו: מועט המחזיק את המרובה התורה מתארת את רגע הלבשתם של אהרן ובניו את בגדי הכהונה בידיו של משה כמאורע ייצוגי ופומבי, לעיני כל ישראל. מדרש ויקרא רבה רואה רגע זה כנס במימד של המקום. בהמשך הדרשה מובאות מספר התרחשויות שבהן החזיק המועט את המרובה.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 26 שמיני: בחירת ישראל ומאכלות אסורות נושא הטעמים של איסורי האכילה חוזר ונשאל לאורך שלוש פסקאות במדרש ויקרא רבה. כל אחת מהפסקאות עונה באופן אחר לאותה שאלה – מה משמעותם של הציוויים על מאכלות אסורות? במהלך שיעורנו השבוע נעיין בראשונה מתוכן, המתייחסת להבחנה בין ישראל לאומות העולם.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 27 תזריע: ארבע מלכויות – סמל ומשמעות במדרש ויקרא רבה שני נושאים בפרשות שמיני ותזריע נדרשים לעניין ארבע המלכויות המשעבדות את ישראל במדרש ויקרא רבה: מאכלות אסורות ונגע הצרעת. נעיין בדרשות, תוך חיפוש אחר מגמתם של אמוראי ארץ ישראל – מחברם של הדרשות – בחיבורם. נעיין בדרכי הדרשה וביסודות הרעיוניים העולים מכל אחת משתי הדרשות, תוך חיפוש קווי מחשבה המשותפים לשתיהן.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 28 אמור: מצוות העומר בחוויה של חג הפסח בימינו, מצוות הבאת העומר למקדש נותרת בגדר רעיון או זכרון רחוק. במדרש ויקרא רבה מוקדשת פרשה שלמה למצוות הבאת העומר למקדש; נעיין בדרשה האחרונה המופיעה בה.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 29 בהר: כי ימוך אחיך הדרשות על פרשת בהר בויקרא רבה עוסקות בשני נושאים הקשורים לתחום בין אדם לחברו – איסור הונאה והדאגה לאדם מישראל שירד מנכסיו. מצוות אחרות המופיעות בפרשה בהרחבה כמצוות שמיטה, יובל ובתי ערי חומה חסרים מן הספר. לאור זאת יש לשאול מדוע מדרש ויקרא רבה על פרשת בהר עוסק רק בעניינים אלו?
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 30 בחוקותי – נמשלו ישראל לגפן במהלך שיעור זה נדון באחת הדרשות המופיעות במדרש ויקרא רבה על הפסוק "וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכֹּר וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר" (ויקרא כו, מב). אמוראי ארץ ישראל, מחברם ומסדרם של הדרשות במדרש ויקרא רבה, מצביעים על הברכה שבגפן בהווה וביין שיצא ממנה בעתיד, על המשמעויות הטמונות בתכונותיה ומאפייניה ותרומתן להבנה של פלא קיומה של האומה הישראלית לאורך ההיסטוריה.

עמודים