נישואין ומילה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי ברית מילה: שורשים ומקורות ברית מילה איננה רק ציון דרך חשוב בחייו של ולד יהודי והוריו, אלא היא משמשת גם כגורם מרכזי במערכת היחסים בין הקב"ה לעם ישראל. בשיעור זה, נדון במקורה של מצוות המילה, ובמספר טעמים שהוצעו לה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי על מי מוטלת חובת ברית המילה? בשיעור זה נעסוק בשאלה "מי הוא המחויב במילת הבן". נבחן את חובת האב, חובת הילד, וחובת בית הדין, האם והקהילה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי מי יכול למול? בשיעור שעבר ניתחנו את אלמנט החובה שבברית המילה. השבוע נדון בשאלה מי רשאי מבחינה הלכתית לבצע את מעשה המילה עצמו. במסגרת זו נראה מה הדין במקרה של מילה על ידי גוי, אישה ויהודי ערל.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי מי הם החייבים בברית המילה? בשבוע שעבר דנו בזהותו של מבצע ברית המילה בפועל. השבוע נדון בשאלה מי הם החייבים בברית המילה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי הזמן הראוי לברית המילה (1) – זריזין מקדימין למצוות ודחיית ברית מילה שלא בזמנה. בשיעורים הבאים נעסוק בהשלכותיו של הפסוק "וביום השמיני ימול בשר ערלתו". השבוע נדון בזמן הראוי ביותר למצווה במהלכו של היום השמיני.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי הזמן הראוי לברית המילה (2) - מילה שבוצעה בלילה או לפני היום השמיני השבוע, נמשיך את לימודינו בנוגע לזמן הראוי לביצוע ברית המילה, ונדון בדינה של ברית שנעשתה בלילה או לפני היום השמיני. כמו כן, נעלה את השאלה האם ישנו הבדל מעשי או עקרוני בין שני מקרים אלו.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי הזמן הראוי לברית המילה (3) – מילה שלא בזמנה – ברית מילה לאחר היום השמיני השבוע נעסוק בשאלה באילו מקרים מותר לדחות את הברית לאחר היום השמיני, האם ישנו הבדל מעשי או רעיוני בין מילה בזמנה למילה שלא בזמנה, והאם מילה שלא בזמנה יכולה להיעשות גם ביום חמישי או שישי, או ביום טוב שני.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי שלבי ברית המילה (1) השבוע נלמד על השלבים השונים של ברית המילה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי שלבי ברית המילה (2) – מעשה הפריעה בשיעור שעבר למדנו על גדרה של שלב המילה – הסרתה של הערלה. בשיעור זה נתמקד בשלב הפריעה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי תופסן ומגן מתכת בשנים האחרונות, הומצאו מכשירים חדשים, הקרויים תופסנים, במטרה להגן על העטרה ולמעט עד כמה שניתן או אף למנוע כליל, דימום. בשיעור זה, נדון במכשירים אלו ובסיבות שבגינן התנגדו כמעט כל הפוסקים לשימוש בהם.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי הטפת דם ברית - מטרתה ותפקידה בשבוע זה, נדון בהטפת דם ברית המתקיימת מחוץ לטקס המילה. כפי שנראה, הגמרא דנה בהטפת דם ברית בשני מקרים – כאשר התינוק נולד מהול, וגוי שהתגייר לאחר שכבר מל.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי מציצה בפה אחד מהאספקטים השנויים ביותר במחלוקת בנוגע לברית המילה הינו המציצה בפה. השבוע, ננסה לתמצת את ההבנות השונות בנוגע לדין 'מציצה בפה', ונתייחס למחלוקת המלווה סוגיה זו במשך כמעט שלוש מאות שנה.
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי השימוש בהרדמה במהלך המילה בשיעורים הקודמים דנו בשימוש במגן ובסוגים שונים של תופסנים, ראינו את הסכנות העלולות להיגרם כתוצאה ממציצה בפה, ואת ההצעה להחליפה בשימוש בצינור. בשבוע זה נעסוק בשימוש בהרדמה, כללית ומקומית, בשעת ביצוע הליך המילה.