01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ- סיפור נעוריו של משה (ב', יא-כב) כהמשך לסיפור לידתו וכהכנה לשליחותו בעתיד
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת שמות - יאור וגואל הצלתו של משה בידי בת פרעה מהווה היפוך גמור של גזירת פרעה: במקום לשמש ככלי להריגה, היאור משמש להצלה; במקום להשליך אליו את הבנים, משה דווקא נמשה ממנו. דרך נקודת מבט זו נוכל להבין מדוע היה צריך מושיעם של ישראל לגדול דווקא בבית פרעה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת שמות - לידתו הכפולה של משה (ב', א-י) המאמר עוסק בסיפורו המופלא של משה בילדותו, בבחינת רמז למצבו של עם ישראל באותה שעה. כיצד התמודדו בני ישראל עם גזירותיו של פרעה? מדוע דווקא בת-פרעה היא זו שהצילה את משה? מדוע גדל משה דווקא בבית המלוכה? האם יש בכך 'לידה מחודשת' של משה?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת שמות - השעבוד ותחילת הגאולה - פרקים א' וב' של ספר שמות בפרקים א' וב' של ספר שמות מתואר השעבוד. אולם, נקודת המבט של שני הפרקים שונה: פרק א' מציג נקודת מבט כללית, ופרק ב' מציג נקודת מבט אישית. משום כך גם תחילת הגאולה - סיפורו של משה רבינו - מתוארת רק בפרק ב'.
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת שמות - סיכום ספר בראשית ופתיחה לספר שמות בשיעור זה נבחן את השאלה האם המאפיינים של חומשי התורה מראים שישנו סיפור אחד מתמשך לאורך פרקי הספרים, או שמא הם אינם אלא סדרה של סיפורים בודדים. אנו נראה ששאלה זו תלויה בבחינות השונות של התורה, נסקור את הסיפור המתמשך של ספר בראשית, ונבדוק את הקשר לספר שמות.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת שמות - מנהיגותו של משה מדוע סירב משה להנהיג את ישראל? האם לסירוב זה היו תוצאות משמעותיות? נראה, שסירובו של משה הביא לפיצול הסמכויות בינו ובין אהרן, וכך גם לדורות. רמז לפיצול זה ניתן למצוא בשלושת האותות שעשה משה לעיני בני ישראל.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת שמות - סיפור השעבוד וגזרת המתת הבנים (שמות א) עיון מדוקדק בתחילת ספר שמות, בפרשת שעבודו של עם ישראל, תוך כדי חלוקת הסיפור לשניים והקבלה בין שתי סוגי הגזירות.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת שמות - דרישת משה מפרעה לפי פשט הכתוב, וכך גם טוענים חלק מהמפרשים, משה לא מדבר אף פעם על יציאה מוחלטת של עם ישראל, אלא רק על שהות של שלושה ימים במדבר. מדוע? האם הקב`ה לא יכול להוציא את עם ישראל בלי ה'רמאות' הזו?
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג מבוא לספר שמות מהו הציר המרכזי של ספר שמות? המאמר עוסק בשאלה זו, וטוען כי הנושא המרכזי של הספר הוא קיום ההבטחה שניתנה לאבות.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת ויגש - ואלה שמות בני ישראל בפרשתנו, התורה מונה את בני יעקב שירדו למצרים. מניין בני יעקב הוא 69, ובכל זאת התורה מסכמת את המניין במספר 70. זאת ועוד: כיצד לא נולדו בנות בבית יעקב? וכיצד הצליח יהודה להקים כל כך הרבה צאצאים בזמן כל כך קצר? מסתבר, שהמספר 70 אינו מספר אמיתי, ומטרתו להשוות בין יורדי מצרים, נוחלי הארץ, לבין אומות העולם: "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם - יצב גבולות עמים למספר בני ישראל".
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וארא - הקדשה שניה לגאולה שניה לשם מה היה צריך משה להקדשה שנייה? בהקדשה זו נוסף מרכיב חשוב - הברית שבין הקב`ה לאבות. הברית נזכרה דווקא פה בגלל השינוי בהתייחסות משה לגאולת עם ישראל: מהתייחסות מוסרית בלבד להתייחסות לאומית-היסטורית.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת וארא - מלך ונביא בשיעור נעמוד על שני התפקידים שמילא משה: משה כמנהיג הפוליטי של עם ישראל, כמלך, ומשה כנציגו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות, כמייצג כנסת ישראל, אבי הנביאים. מתוך הבנה זו, נסביר נקודות רבות בפסוקים, ביניהם החזרה על הצגת משה ואהרון בפרק ו'.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת וארא - קורות משה עד יציאת מצרים משה ברח למדין בגיל 20, והחל לדבר לפני פרעה בגיל 80. מה עשה משה בששים השנים שבאמצע? האם רעה את צאן יתרו? האם מלך על ארץ כוש? ואולי ניסה לשחרר את בני ישראל? מדוע סירבו ישראל לשמוע אליו?
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת וארא – "למה זה תשאל לשמי" פרשת וארא מתחילה באמצע דו שיח בין ה' למשה. לאחר שמשה אומר ל-ה' שהשליחות לא מסתדרת, תגובתו של ה' מדברת על שמותיו. מדוע ה' מכניס לשיחה את שמות ה' השונות, כפי שהיו אצל האבות וכו'? בשיעור הקרוב ננסה לפתור שאלה זו, ואגב לשפוך אור על ה'ויכוח' בפרשת שמות בין ה' למשה כאשר הוא מנסה 'להתחמק' מהשליחות.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת וארא– החיבור בין ברית המילה וברית בין הבתרים בדרכו של רש"י פתיחת פרשת וארא מהווה, תוכנית וסגנונית, התחלה חדשה. כפי שנראה, לא מדובר רק בניסיון מחודש לאחר הייאוש בו מסתיימת פרשת שמות, אלא בעיקר בשילוב של ברית המילה וברית בין הבתרים - דבר המוכח מהפסוקים ותואם את הסבר רש"י. כפי שנראה, שילוב זה בא לידי ביטוי בהקשרים, בשם ה' ובתוכן הדברים.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת ויחי - מות רחל וקבורתה היכן נקברה רחל? מדוע דווקא היא מבכה על בניה, והקב`ה נענה לתפילתה? התשובה לשאלה זו היא מסע מרתק, העובר דרך תולדות יוסף ובנימין (מהולדת בנימין ומכירת יוסף ועד לפילגש בגבעה, חורבן שילה וגלות עשרת השבטים) ודרך מלחמות האחים לאורך ההיסטוריה (ממכירת יוסף, דרך רצח גדליה ועד לחורבן הבית השני ומרד בר כוכבא). זכותה הכפולה של רחל - מסירת נפשה על הולדת בנימין ומסירת הסימנים לאחותה - עמדה לה, כדי שהקב`ה ישמע לתפילתה בכל דור ודור.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת וארא - ההבטחה שקוימה וזו שעדיין לא קוימה מה כוונת המילים "ושמי ה' לא נודעתי להם"? הרי הקב"ה התגלה לאבות גם בשם הוי"ה? המאמר עוסק בשאלה זו ובתשובות השונות שניתנו לה. העקרון המנחה הוא שלא מדובר על שמו של הקב"ה, אלא על הבטחות מסויימות הקשורות לשמות השונים.
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור מיהו מושא החזיון התיאולוגי של מכות מצרים
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין אהבה וחירות בגאולת מצרים אהבה וחירות בגאולת מצרים
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרשת וארא - איך מושיעים את ישראל שני הפרקים הראשונים של פרשת וארא מתמיהים למדי מבחינת הרצף הסיפורי. התורה חוזרת כמה פעמים על הציווי למשה (או למשה ולאהרן) ללכת לפרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים. ניכר אמנם שמשה מגלה חוסר רצון מובהק, אך טיבה של החזרה המשולשת על תיאורים הנראים כזהים אינו ברור.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת וארא - מנין מכות מצרים האם מחלוקת התנאים המפורסמת מההגדה בשאלת כמה מכות לקו מצרים היא אינפורמטיבית בלבד, או שישנה כאן שאלה יסודית לגבי מנין המכות ומשמעותו? מאיפה בא המספר עשר ביחס לעשר המכות? כיצד מתוארות המכות ומניינן בספר תהילים? מדוע מחולקות המכות לשלישיות? מהי המטרה של כל אחת מהשלישיות? האם יש קשר טבעי בין המכה השניה לשלישית?
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת וארא - ידיעת שם ה' בשיעור זה נראה שיש שני שמות לה', המשקפים שתי בחינות, כלומר שתי השקפות ושתי תפיסות שונות: שם הויה (י-ה-ו-ה) ושם אלוקים. בשיעור נסקור את שתי התפיסות הללו, ונראה כיצד הן באות לידי ביטוי גם ביציאת מצרים.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת וארא - אותות ומכות במכות הדם והשחין יש שיתוף פעולה בין משה ואהרן, וכן יש כפילות מסויימת בציווי ובעשייה. נראה, שמכות אלו הן שתיים מהאותות שנתן הקב`ה למשה - הדם והצרעת. ואכן, שתי המכות הללו פותחות קבוצות חדשות של מכות. על פי זה, ייתכן שמספר המכות כלל לא היה עשר אלא דווקא שתים עשרה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט המכה השביעית – מכת ברד (ט', יג-לה)
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת וארא - מינוי משה בתחילת פרשתנו ה' מצווה את משה להוציא את בני ישראל ממצרים, כלומר הוא מקדיש אותו למשימתו. אולם, משה כבר הוקדש פעם אחת, במעמד הסנה. מהו פשר הכפילות? מדוע יש צורך בשתי הקדשות? ניתוח שתי ההקדשות מגלה כי ישנן שתי סיבות שונות לגאולת ישראל ממצרים, וכל הקדשה מתמקדת במימד אחר של הגאולה.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת וארא - גאולת ישראל פשטי הכתובים מורים, לכאורה, שגאולת ישראל ממצרים לא הייתה תלויה במעשיהם של ישראל. האם כך הוא הדבר? מעיון מדוקדק בפרשה, עולה שהמצב הוא שונה לחלוטין, ובני ישראל נדרשים לחזור בתשובה.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת בא – החודש הזה לכם ראש חדשים פרשת החודש היא הפרשייה ההלכתית הראשונה בתורה. פרשה זו מורכבת משלושה קטעים הלכתיים, שהבנת מיקומם והשינויים שבהם תוביל להבנת תפקיד הפרשייה כולה - מעבר עם ישראל מציבור ל"צבאות ה' " מהבחינה הרוחנית, ו"עם ישראל" מהבחינה הלאומית.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק משמעותו של זבח הפסח מה טיבו של זבח הפסח? האם מדובר בקרבן, או שמא בסעודה חגיגית? ואם בקרבן עסקינן – איזה סוג של קרבן הוא? ומה עניינו של החיפזון באכילתו?
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת בא - הפסח מה פירוש המילה "פסיחה" בפרשתינו, בסיפור אליהו בהר הכרמל ובמצור סנחריב על ירושלים בימי חזקיהו? האם הקב"ה היכה את בכורי מצרים בעצמו, או שעשה זאת על ידי שליח או מלאך? מה היחס בין ארבע המצוות המזכירות את יציאת מצרים ואת קבלת עול מלכות שמיים: התפילין, המזוזה, הפסח וברית המילה? מצוות אלו מסמלות את שמירת ביתו של היהודי ממזיקים חיצוניים, כדרך שאנו עושים מדי שנה בהגדה של פסח.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת בא – "אני שולח את כל מגפותי" בפתיחת הפרשה, מציין ה' שוב את מטרת המכות. במהלך השיעור, נראה שמלבד המטרות המכוונות כלפי פרעה וכלפי מצרים כולה, בפרשתנו מתמקד ה' בהשפעה על עם ישראל - מטרה שהיא, מסתבר, שיא הכוונה של מכות מצרים.

עמודים