01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת בא– פסח וחג המצות – שני חגים ולא אחד למרות המחשבה הרווחת, חג הפסח וחג המצות הם שני חגים נפרדים, דבר הבולט במיוחד במקומות בהן חגים אלו מופיעים בנפרד. ממילא, גם השילוב של השנים, הבא לשיאו בליל הסדר, הוא בעל אופי כפול.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת בא– פסח וחג המצות – שני חגים ולא אחד למרות המחשבה הרווחת, חג הפסח וחג המצות הם שני חגים נפרדים, דבר הבולט במיוחד במקומות בהן חגים אלו מופיעים בנפרד. ממילא, גם השילוב של השנים, הבא לשיאו בליל הסדר, הוא בעל אופי כפול.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת בא - שאילת הכלים כיצד יכלו בני ישראל `לשאול` כלים מהמצרים, הרי הם מעולם לא התכוונו להחזיר להם אותם? המאמר מביא הן את הפתרונות האפולוגטיים שהוצעו במהלך הדורות, והן את הפתרונות מהכיוון השני.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת בא - חג הפסח מהו התאריך של חג הפסח - י`ד בניסן או `חודש האביב`? מדוע מצווה הקב`ה למשה בערב פסח מצרים על פסח דורות?
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור עיצוב הזכרון הקולקטיבי של סיפור יציאת מצרים מתקופת המדבר ועד ימי בית שני עיצוב הזכרון הקולקטיבי של סיפור יציאת מצרים מתקופת המדבר ועד ימי בית שני
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין מה בין רעמסס לבין סוכות? "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת: לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם" (ויקרא כ"ג, מ"ב-מ"ג). בפסוקים אלו מצווים ישראל על הישיבה בסוכה. 'דורותיכם ישבו בסוכות', אומר א-להים, 'ובתודעתם ישובו אל הסוכות בהן הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים'. באילו סוכות מדובר?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרשת בא - וידעתם כי אני ה' מהי החשיבות של התיאור החוזר ונשנה של ביאת משה לפרעה והליכתו ממנו? האם העימות בין משה לפרעה הוא אישי, בין שני המנהיגים, או לאומי - בין עם ישראל למשעבדיהם?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת בא - מטה האלוקים מה מסמל המטה של משה? מה תפקידו בכל אחד מהמקומות בהם הוא מוזכר? מיה החלוקה הפנימית של המכות שהביא הקב`ה על המצרים? ומה תפקידו של המטה בכל אחת מהסדרות של המכות? מה היה תפקידו של המטה בקריעת ים סוף?
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת בא - הפסח וסיפור יציאת מצרים ישנן שתי פרשיות מרכזיות בתורה העוסקות בקרבן פסח: בפרשת בא ובפרשת ראה, וישנן כמה סתירות מהותיות בין הפרשיות. בשיעור זה נראה שכל פרשייה מציגה משמעות שונה לקרבן פסח, ונבחן כיצד שתי תפיסות אלו משתקפות בהלכה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט סיפור מכת בכורות ופרשת "החדש הזה לכם" הכלולה בו (י"א, א - י"ב, לו)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת בא - ההונאה במשא ומתן עם פרעה בראי הפרשנות האפולוגטית ובראי הפרשנות האחרת מדוע ציווה ה' להונות את פרעה בדרישה לשחרר את בני ישראל לשלושה ימים בלבד? במאמר מובאים כמה הסברים הנכנסים לקטגוריה של הפרשנות האפולוגטית, ופירוש אחר הקשור לטבעו של משא ומתן.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת בא - בית עבדים הכתוב יוצר השוואה רחבה ועמוקה בין סיפור יציאת מצרים לבין סיפור החרבת סדום והצלת לוט, ולמעשה ניתן לכנות את הסיפור האחרון כ'יציאת סדום'. התעמקות בשני הסיפורים והבנת הדימויים שלהם תחשוף את פשר ההקבלה ואת משמעותה.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בא - פסח - קרבן או סעודה
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת בא
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת שמות - מעט על ראשית מעשיו של משה המאמר מכיל שלושה חלקים. א. במה כה גדלה זכותן של המיילדות, עד שקבעו חז`ל ש`בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים`? מהיכן שאבו חז`ל את ההשראה למדרש על הויכוח בין מרים לבין עמרם? במה היה משה בנה של יוכבד? ב. מה המשותף ומהם ההבדלים בין משה לבין שאול? מה מקורו של המדרש על משה הרודף אחרי הגדי? ג. מה פשר האותות - הנחש והצרעת - שנתן ה' למשה? כיצד הם מוכיחים את נבואתו של משה?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת בשלח – המערכה האחרונה מדוע היה צריך גם את קריעת ם סוף והטבעת המצרים בו, אחרי כל המכות? מה היה חסר בנצחון של ה' על המצרים? כפי שנראה, בשלב זה, המתחיל מהפנייה של ישראל חזרה לכיוון מצרים, מנכיח ה' את נצחונו המלא על צבא מצרים ותפיסתם, דר שלא נעשה עד כה. שלב זה, היווה גם התקדמות יסודית באמונה,"ויאמינו ב-ה' ובמשה עבדו".
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן ט`ו בשבט - השקד לארבעים שנות הנדודים במדבר היו מטרות רבות, ואחת מהן - גיבוש עם העבדים שיצא ממצרים לעם הנושא את דגל השוויון, המשפט והצדק החברתי. מוקד שינוי זה מצוי בפרשתנו: במצוות הדינים, השבת (מלאכת ההוצאה מרשות לרשות) וכיבוד אב ואם (בן סורר ומורה) שניתנו לישראל במרה, ובציווי על החלוקה הצודקת של המן ושל השליו. כאשר עם ישראל נטש את המשפט והצדק וביקש ברפידים מים ללא גבולות - הגיע עמלק ונלחם בו.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת בשלח – "וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ" בשיעור נציע, שהתכנית הראשונית של יציאת מצרים הייתה שעם ישראל ילחם במצרים ויצא כחלק מהתקוממות עבדים. כיוון שעם ישראל אכזב, פנה הקדוש ברוך הוא להצלה שלא תלויה בעם ישראל. הבדל זה בין התכנית המקורית לזו שקרתה בפועל, מסביר כפילויות שונות, משנה את תפקידו של משה ומבהיר את מטרת הפעולות ביציאת מצרים.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת בשלח– "דרך ארץ פלשתים" מול "דרך המדבר ים-סוף" – מקור האיסור לשוב מצרימה ומשמעותו מדוע בחר ה' להוביל את עם ישראל "דרך המדבר ים סוף" במקום "דרך ארץ פלשתים"? התחשבות בשאלות מפתח בפרשה, במקורות חז"ל ובנתונים ארכיאולוגים גיאוגרפיים, מניסה תשובה מפתיעה המציבה נקודת הסתכלות חדשה על כל יציאת מצרים.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת בשלח - איפה ואיפה לארבעים שנות הנדודים במדבר היו מטרות רבות, ואחת מהן - גיבוש עם העבדים שיצא ממצרים לעם הנושא את דגל השוויון, המשפט והצדק החברתי. מוקד שינוי זה מצוי בפרשתנו: במצוות הדינים, השבת (מלאכת ההוצאה מרשות לרשות) וכיבוד אב ואם (בן סורר ומורה) שניתנו לישראל במרה, ובציווי על החלוקה הצודקת של המן ושל השליו. כאשר עם ישראל נטש את המשפט והצדק וביקש ברפידים מים ללא גבולות - הגיע עמלק ונלחם בו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת בשלח - המלחמה בעמלק מה היה חטאו הנורא של עמלק? מה המשמעות של הרמת ידיו של משה? המאמר עוסק בשאלות אלו, כאשר הקו המנחה הוא שיש פה ערבוב של הנהגות: הנהגה אלוקית, המיוצגת ע"י משה, והנהגה טבעית, המיוצגת ע"י יהושע. פתרון השאלות נעשה ע"י השוואה בין מלחמת עמלק לבין קריעת ים סוף.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת בשלח - סיפור בקיעת הים לסיפור בקיעת הים יש שתי מטרות: המטרה המוצהרת כלפי מצרים, והמטרה הנסתרת כלפי ישראל. קביעה זו נובעת מניתוח ספרותי של הפרשה, הכולל חצִייה של הסיפור והקבלה בין שתי מחציותיו.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בשלח - המן וקרבן פסח המאמר עוסק בתלונת בני ישראל במדבר סין ובתגובתו החינוכית של הקב`ה, על רקע ההשוואה בין המן לבין קרבן פסח.
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור 'ממרים הייתם' או 'חסד נעוריך' – מסע בעקבות תלונות עם ישראל במדבר
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין שני מודלים של מנהיגות איזה סוג של מנהיג היה משה? מהי מידת שיקול הדעת שהייתה לו? מהי מידת האחריות שהוטלה על כתפיו? רבים מתייחסים אליו כאל שלוחו של א-להים במלוא מובן המילה. א-להים קובע, לו שיקול הדעת, לו האחריות, ומשה הוא המוציא לפועל הממלא בנאמנות אחר הוראות קונו.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרשת בשלח - המן המן הוא מזון של אמונה וביטחון בקב`ה, ומכאן נגזר גם הקשר המהותי בינו לבין השבת. משמעותו של השליו היא שונה, וההבדל ביניהם הוא מפתח להבנת הפרשייה כולה.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת בשלח - בעמוד אש וענן מהם האופנים השונים בהם מתגלה הקב`ה בעולם? מהו בדיוק כבוד ה' המתגלה בעולם? מהי המשמעות העקרונית של ההתגלות על ידי ישות ממשית? מהו היחס בין התגלות ה' בענן לזו שבאש? האם אלו שיתי תהגלויות שונות זו מזו? מדוע מופיעים עמוד הענן והאש בסיפור קריעת ים סוף? מה חלקם בכל תיאור קריעת הים?
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת בשלח - שתי הבחינות בסיפור קריעת הים בסיפור קריעת ים סוף יש כמה סתירות וכפילויות. הפתרון לבעיה הוא חלוקת הסיפור לשתי בחינות, כאשר לכל אחת יש משמעות ומטרה שונה.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת בשלח - מעבדות לחירות מדוע 'שיקר' משה לפרעה ואמר לו שהם רוצים ללכת רק לשלושה ימים? מדוע הקב`ה הביא כל כך הרבה מכות על מצרים, כאשר ניתן היה לשחרר את בני ישראל ביתר קלות? מדוע נאלצו בני ישראל לקבל את שכרם במרמה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע ההשוואה בין יציאת מצרים לבין בריחת יעקב מלבן. המסקנה היא שמטרת הקב`ה הייתה שחרור מלא של עם ישראל ממצרים, מרצון ולא מכפייה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ (משלי ג', יח) האירועים במרה (ט"ו, כג-כו)

עמודים