01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת בשלח - המלחמה בעמלק מה כל כך נורא במעשיו של עמלק? המאמר מתמודד עם שאלה זו, ומסביר שתלאותיהם של בני ישראל בין יציאת מצרים לבין מתן תורה הם אירועים חינוכיים, שבהם הקב`ה מחנך את עם ישראל שלא להרגיש תלות במצרים.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת שמות - `פרו וישרצו וירבו ויעצמו` כמה זמן ארכה גלות מצרים, 420 שנים או רק 210? כמה דורות עברו מהירידה למצרים עד לגאולה? כיצד ייתכן שבני ישראל ירדו למצרים בשבעים נפש, ויצאו משם שישים ריבוא?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת יתרו – משה ומעמד הר סיני במעמד הר סיני התגלה מעין "ויכוח" בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. מכך ניתן ללמוד על מהות מעמד הר סיני: האם מדובר במסירת תוכן נבואי לכל עם ישראל, כפי שציפה משה, או שמא החוויה הרוחנית היא העיקר, חווית התגלות ה' וההכרה שאין קיום אחר בלעדיו. כיוון זה מסביר נקודות נוספות בהכנה למעמד הר סיני, ואת תגובות ה' ומשה לאחריו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק משפחתו של משה
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת יתרו - אימתי היו שלושת ימי ההגבלה? מתי ניתנה התורה? מפשט הכתובים עולה שהתורה ניתנה בג' בסיוון, אך מסורת חז`ל מלמדת שהיא ניתנה בו' בו. האם הקב`ה אמר את עשרת הדברות לעם ישראל במישרין, או באמצעות תיווכו של משה? מהי ההקבלה בין מעמד הר סיני לבין מות נדב ואביהו ביום השמיני למילואים?
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת יתרו–"שְׁמַע בְּקֹלִי אִיעָצְךָ וִיהִי אֱ-לֹהים עִמָּךְ" לאחר יישומה המוצלח לכאורה של עצת יתרו והפרידה ממנו, חוזרת התורה בספר במדבר לפרידה נוספת מיתרו. מדוע? מתוך שאלה זו נבקש לעסוק בשאלת היחס בין משפחה לעם בעם ישראל, ומתוך כך להבנת פתרונו של יתרו. לסיום, נראה שהפתרון ש-ה' מציע מעמיד רובד משמעותי אצל שופטי ישראל: "ואצלתי מן הרוח".
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת יתרו– מהנהגת הנס להנהגת הדיבור – מעמד הר סיני מעמד הר סיני הוא אירוע מכונן בעם ישראל. כפי שנראה, מעמד זה העביר את עם ישראל מהנהגת הנס להנהגת הדיבור ושחרר אותם מהיראה הנובעת מפחד ליראה בחירית. בשולי הדברים, נציין שב"עשרת הדברים" היו שנים עשרת לאווין, וניגע בקצרה ביסודות ענין זה.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת יתרו– מהנהגת הנס להנהגת הדיבור – מעמד הר סיני מעמד הר סיני הוא אירוע מכונן בעם ישראל. כפי שנראה, מעמד זה העביר את עם ישראל מהנהגת הנס להנהגת הדיבור ושחרר אותם מהיראה הנובעת מפחד ליראה בחירית. בשולי הדברים, נציין שב"עשרת הדברים" היו שנים עשרת לאווין, וניגע בקצרה ביסודות ענין זה.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת יתרו - יתרו לשם מה בא יתרו למחנה ישראל? האם הוא צדק בעצתו למשה, והאם משה ציית לעצה זו? מתי אירעה פרשת יתרו, ומתי אירעו הפרשיות המקבילות לה - מינוי הזקנים ומינוי השופטים? מדוע עונשם של ישראל בקברות התאווה היה כה חמור, ומהו ההבדל בין בקשת הבשר שבפרשת בהעלותך לבין בקשת הבשר שבפרשת בשלח?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק בחזרה לגן עדן ישנן נקודות דמיון רבות בין בניית המשכן לבין בריאת העולם. מהי משמעותה של השוואה זו?
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת וארא - `ואני אקשה את לב פרעה` מה פשר הקשיית לבו של פרעה? כיצד אפשר להעניש אותו, אם הוא לא אשם בחטאיו? כיצד הקשה ה' את לבם של סיחון ושל עמי כנען?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת יתרו - הדיבר העשירי - `לא תחמד` - וטעמו האם "לא תחמוד" ו"לא תתאווה" הם שני איסורים שונים, או איסור אחד? מהו טעמו של האיסור לא לחמוד? כיצד אפשר לצוות ציוויים בתחום הרגש? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת פילון והרס"ג, המדגישים את הפגיעה באדם החומד עצמו.
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור 'וישתחו וישק לו' – כפל המשמעות בסיפור המפגש בין משה ליתרו ומשמעותו
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין 'דרך ארץ שקדמה לתורה' בפרשתנו מגיע יתרו אל מחנה ישראל, והנה הוא רואה את משה - איש יחידי יושב, וכל העם עומד עליו למשפט מבקר ועד ערב. "לֹא טוֹב הַדָּבָר אֲשֶׁר אַתָּה עֹשֶׂה" הוא אומר לו, וגם מטעים את דבריו: נָבֹל תִּבֹּל גַּם אַתָּה גַּם הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר עִמָּךְ כִּי כָבֵד מִמְּךָ הַדָּבָר לֹא תוּכַל עֲשׂהוּ לְבַדֶּךָ". יתרו לא נעצר בעמדת המבקר, ויש לו גם עצה טובה: "וְאַתָּה תֶחֱזֶה מִכָּל הָעָם אַנְשֵׁי חַיִל יִרְאֵי אֱ-לֹהִים אַנְשֵׁי אֱמֶת שׂנְאֵי בָצַע וְשַׂמְתָּ עֲלֵהֶם שָׂרֵי אֲלָפִים שָׂרֵי מֵאוֹת שָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשָׂרֵי עֲשָׂרֹת: וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם בְּכָל עֵת וְהָיָה כָּל הַדָּבָר הַגָּדֹל יָבִיאוּ אֵלֶיךָ וְכָל הַדָּבָר הַקָּטֹן יִשְׁפְּטוּ הֵם וְהָקֵל מֵעָלֶיךָ וְנָשְׂאוּ אִתָּךְ" (שמות י"ח, כא-כב).
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרשת יתרו - אחרית הדבר' של מעמד הר סיני לאחר מתן תורה מצווה התורה כמה ציוויים: עשיית מזבח אדמה, איסור סיתות אבני המזבח ואיסור עלייה למזבח במעלות. מצוות אלו קשורות באופן ישיר למעמד הר סיני, ודווקא דרכן מתבארת המשמעות העמוקה של נתינת התורה לישראל.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת יתרו - מעמד הר סיני למי נאמרו עשרת הדברות? מהו הסדר הכרונולוגי של הדיברות, כ]י שעולה מדהתיאור בספר דברים ובספר שמות? למה עוברת התורה מתיאור של התגלות הקב"ה בשם ה' להתגלות בשם אלוקים? כיצד זה קשור לחששו של העם מכך שהקב"ה ימשיךלידבר איתם?
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת יתרו - עשרת הדברים התורה אומרת שמה שכתב ה' על הלוחות מחולק לעשרה 'דברים'. אולם, החלוקה ביניהם וזיהוי כל אחד מהם לא מופיע התורה. בשיעור זה נביא שלוש חלוקות המבוססות על המסורה, ונציע חלוקה רביעית.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת יתרו - מעמד הר סיני עיון במעמד הר סיני מעלה מספר שאלות ותמיהות. המאמר עוסק בניתוח המטרה של מעמד הר סיני, בתוצאות שהיו לו ובהשלכותיו לעתיד.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט מקומה של המשפחה בשליחותו של משה במצרים
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת יתרו - מֵי סיני מדוע חוזרת התורה על חובת ההגבלה - הרחקת בני ישראל מהר סיני? האם בני ישראל הגיעו לסיני לראשונה ערב קבלת עשרת הדיברות, או שמא ביקרו שם כבר קודם, בנסיון מסה ומריבה? מדוע מקבילה התורה בין מעמד הר סיני לבין בקשת המים במסה ומריבה?
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת יתרו - `במשך היובל המה יעלו בהר` `במשך היובל` - מהי תקיעת השופר שמתירה לעלות להר סיני לאחר שהעם הוגבל מלעלות להר? העם היה צריך לעלות להר לאחר רדת השכינה אליה ולקבל את התורה `פנים בפנים` אולם העם פחד וביקש את תיווכו של משה. חשש זה הוא חיובי אולם יש לו מחיר רוחני בכך שלא נוצר המפגש `פנים אל פנים`.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת יתרו - מעמד הר סיני בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות הסדר בתורה באופן כללי. בחלקו השני, מתעסק המאמר באי-הבהירות המופיעה במעמד הר סיני: האם הקב`ה נגלה ממש לבני ישראל, או רק נתגלה אליהם בענן?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת משפטים – ברית סיני פרשת משפטים ממוקמת בין עשרת הדברות לבין ברית סיני, ונחלקו רש"י והרמב"ן האם זה אכן הזמן שבו היא נאמרה (רמב"ן) או שהוצבה שם אך "אין מוקדם ומאוחר בתורה" (רש"י). בשיעור זה ננסה להבין, לפי כל אחת מהשיטות, מדוע פרשת משפטים מפרידה בין מעמד הר סיני לברית סיני, בין "מתן" תורה לבין "קבלת" התורה?
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת משפטים - הרוצח בעורמה מיהו הרוצח שנאמר עליו `מעם מזבחי תיקחנו למות`? חז`ל דרשו פסוק זה על הרוצח במזיד, אך בפשט הפסוקים - פרט לרוצח במזיד ולרוצח בשוגג, קיים גם סוג שלישי של רוצח: רוצח בעורמה, המסתיר את מעשיו, את זדונו או את המניעים האמיתיים למעשהו. דוגמאות לרוצח בעורמה מצויות לאורך כל התנ`ך: החל מקין הרוצח את הבל, דרך יואב בן צרויה הרוצח את אבנר, עשאל ואוריה עד לישמעאל בן נתניה הרוצח את גדליה בן אחיקם.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת משפטים–"כי המשפט לא-לוהים הוא" פרשת משפטים מציגה רצף ארוך של הלכות ופסוקים, המעוררות שאלות הקשריות ודקדוקיות שונות. אנו נתעמק בפסוקים על רוצח ורוצח בשוגג, ובשינויים שבהם. מתוך כך, נעסוק במושג "אלוהים" ובמשמעויותיו השונות.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת משפטים–המשפטים היוצאים מהדברות הסתכלות על פרשיות מעמד הר סיני והפרשיות שאחריה, כולל פרשת משפטים, כרצף אחד, מאירה את המהלך המסודר של התורה. לאור הבנה זו, נסקור את המעברים מהמשפט המותנה לחוקי גוי קדוש, את המקבילות של מעמד הר סיני ואת התהליך שאמור העם לעבור, ב"ברית סיני".
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין הרכושנות לאור פרשיות הממון בתורה מהו ההבדל בין דיני הממונות שבפרשת משפטים לבין דיני הממונות שבפרשת בהר? מהי תפיסתה החברתית של התורה?
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת משפטים - נעשה ונשמע מתי אמרו בני ישראל `נעשה ונשמע`, במתן תורה או לאחריו? מה המשמעות של המצוות המוזכרות בפרשת משפטים, והמפסיקות את הרצף הסיפורי? האם יש מבנה וסדר הגיוניים לכל המצוות שבפרשתנו?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת משפטים - דיני נזיקין - `מגילת זכויות האדם` לכאורה נראה שהסדר של דיני הנזיקין בפרשה כלל לא הגיוני. למעשה, סודרו הנזיקין לפי סדר הניזקים ולא לפי סדר המזיקים. מדוע בחרה התורה בסדר זה? מתברר, שהתורה ביקשה להעביר מסר על חשיבות זכויות האדם, ולכן סידרה בהתחלה את הפגיעות השונות האפשריות בו, ורק אחריהן את הפגיעות בבהמות וברכוש.
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור דיני עבדים לדור יוצאי מצרים ודיני אדונים לדור הנכנסים לארץ

עמודים