01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת וארא - האותות והחרטומים
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת בא - שאילת הכלים ממצרים
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת בשלח - היציאה ממצרים ונדודי המדבר
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת יתרו - מטרת המסע במדבר
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת משפטים - העבדות בפרשה ובהפטרה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת תרומה - `ארון העדות` או `ארון ה'`? מהם השמות השונים בהם נקרא הארון במקרא? מתי השתמשו בכל שם? האם יש משמעות שונה לשמות השונים, או שמא כולם מבטאים אותו רעיון במילים שונות?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת תצווה - החושן
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת כי-תשא - מחצית השקל
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ויקהל - נדיבות הלב וחכמת הלב במלאכת המשכן
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת פקודי - האפוד
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ויקרא - "מלח ברית א-לוהיך" פרשת ויקרא פותחת בדיני הקרבנות. פרק ב' עוסק בקרבן המנחה, ולקראת סוף הפרק מובאים שני דינים: איסור הקרבת שאור ודבש (פסוקים י"א - י"ב), וציווי על מליחת הקרבנות (פסוק י"ג).
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת צו - "יודו לה' חסדו" קרבן התודה, המוזכר בפרשת צו (פרק ז', פסוקים י"א - כ"א), מוקרב כהודיה לה' על הצלה (עיינו רש"י לפסוק י"ב). נעיין במזמור ק"ז בתהילים, המתאר את ההודיה לה'.
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת שמיני - תחושות ותגובות אחרי מות
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת תזריע - טומאת יולדת וקרבנה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת מצורע - צרעת הבית ויקרא פרק י"ד (לד) כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם: (לה) וּבָא אֲשֶׁר לוֹ הַבַּיִת וְהִגִּיד לַכֹּהֵן לֵאמֹר כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת:...
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת אחרי מות - העריות והארץ, הטומאה והקדושה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת קדושים - `ערלה` ו`ראשית` איסור ערלה הוא איסור להשתמש בפירות האילן בשלוש השנים הראשונות, ומצוות נטע רבעי היא חובה להעלות את הפירות של השנה הרביעית לירושלים, ולאכלם שם בטהרה. שתי המצוות קשורות זו בזו.
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת אמור - יחס התורה לשחיטת בעלי חיים פרשת אמור פותחת בנושא שמירת הקדושה והקודשים: פרק כ"א עוסק בדיני קדושת הכהנים (איסור טומאה למת, איסורי חיתון ואיסור הקרבה לכהן בעל מום); פרק כ"ב עובר לדיני קדושת הקודשים ואכילתם על ידי י כהן טהור, ומפסוק י"ז ואילך עוסק הפרק בקדושת הקרבנות.
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת חוקת - מות מרים, אהרון ומשה •מתי מתו מרים, אהרון ומשה? •האם יש קשר בין מות שלושתם? •מה הקשר בין מות מרים ובין מי מריבה? •מה הקשר בין מות אהרון לבין הנחשים הפוגעים בעם? •במה חטאו משה ואהרון, ומדוע נגזר עליהם שלא להכנס לארץ?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת דברים - בגבול אחיכם בני עשיו
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ואתחנן - קרבת אלוקים ויראתו
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת עקב - הארץ הטובה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ראה - נביאי השקר
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת שופטים - איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו ה'?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת כי תצא - פן תקדש המלאה - למשמעותו של איסור כלאיים
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת כי תבוא - הברכות והקללות על פי השקפת רמב`ן
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ניצבים - תשובה וגאולה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת האזינו - כי חלק ה' עמו
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת וזאת הברכה - ברכת משה לבני ישראל פרשת וזאת הברכה היא הפרשה המסיימת את התורה; התורה מסתיימת בברכת משה לישראל, ובמותו של משה.

עמודים