01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת חיי-שרה - `לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני... רק אל תשב את בני שמה` למה התורה מאריכה כל כך בסיפור קניית מערת המכפלה? מיהי האשה הראויה ליצחק? למה מתנגד אברהם לנישואין עם הכנענים? למה רוצה אברהם לקחת אשה דווקא מארצו וממולדתו, לאחר שהקב"ה אמר לו להתנתק מהתרבות שלהם? מדוע כל כך חשוב לאברהם שיצחק לא יצא לחרן? מה יקרה אם שני העקרונות יתנגשו: יצחק לא יכול לצאת מהארץ, אך האשה מחרן לא תסכים לבוא לארץ ישראל? על איזה מהעקרונות מוכן אברהם לוותר במקרה שכזה?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת תולדות - בכורה, בחירה וברכה למה מעוניין יעקב לקנות את הבכורה? מה יתרונו של הבכור? למה עשיו לא מחשיב כלל את הבכורה? למה נדחו הבכורים לאורך כל ספר בראשית?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ויצא - מציאות וחזון למה יוצא יעקב מבאר שבע לכיוון חרן? האם זה בגלל הפחד מעשו, או שהוא הולך לחפש אישה? במה דומה לקיחת האישה ליצחק ע`י אליעזר לנישואי יעקב? ומהם ההבדלים בין שני אירועים אלו? למה יעקב לא מגרש את לאחה לאחר שמתגלה רמאותו של לבן? למה דווקא לאה הופכת להיות האם המשמעותית מבחינת השבטים? מהו המהלך הא-לוקי המלווה את יעקב לאורך חייו ?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת וישלח - קבורת רחל בדרך מה משמעות מותה של רחל בשעת הלידה? למה נקברה רחל בדרך? האם היא נקברה בדרך בגלל אילוץ טכני בלבד, או שמא יש לה משמעות? במדרש מתואר איך רחל מתפללת על בניה ונענית - למה דווקא היא נענית ושאר האבות לא? מה מיוחד ברחל?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת וישב - דמותו של יוסף מדוע יוסף תופס מקום מרכזי כל כך ב`תולדות יעקב`? האם בזכות היותו בן רחל ובזכות אהבת אביו אליו, או שמא תכונותיו הקנו לו מעמד מיוחד בין אחיו? מהם המאפיינים העיקריים של דמותו? האם מעמדו חיובי או שלילי? מהם חלומותיו ומה פשרם? האם הם התגשמו?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת מקץ - מנהיגותו של יהודה (א) למה נלקחה הבכורה מראובן? מהו סגנון המנהיגות של ראובן ושל יהודה? מהם ההבדלים בן שני סגנונות אלו? למה בסופו של דבר יהודה הוא זה שקיבל את ההנהגה?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ויגש - מנהיגותו של יהודה (ב) למה יעקב לא מסכים לשלוח את בנימין עם ראובן וכן מסכים לשלוח אותו עם יהודה? האם כל הבעיה בדבריו של ראובן היא העיתוי בו הם נאמרו? במה נמדדת ערבותו ואחריותו של יהודה לשלומו של בנימין? מה היה בנאומו של יהודה, שגרם ליוסף להתגלות אל אחיו?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ויחי - יוסף - מגלות לגאולה מהם ההבדלים ומהן נקודות הדמיון בין מות יעקב למות יוסף? למה יוסף לא נקבר בארץ, אלא מושם בארון במצרים? מדוע יוסף איננו מצווה על אחיו לקוברו בארץ כבר עכשיו, בדומה לצווי של אביו, אלא מצווה לקחת את עצמותיו רק כאשר בני ישראל יגאלו ממצרים? למה דווקא יוסף הוא זה שמבשר לאחיו על הגאולה, ולא יעקב בעצמו? ממתי התחילו השעבוד והגלות במצרים? מהי מהותו המיוחדת של יוסף, אשר מלווה את העם בתהליך הגלות ובתהליך הגאולה?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת שמות - ציפורה מה היתה חשיבותן של הנשים בתהליך גאולתם של ישראל ממצרים? מדוע בוחר משה לשאת דווקא אישה מדיינית? למה מתנתק משה מעם ישראל לתקופה כל כך ארוכה? מה חיפש משה במדין? מה היה אופי הקשר בינו לבין יתרו? למה לא באה ציפורה עם משה למצרים?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת וארא - האותות והחרטומים
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת בא - שאילת הכלים ממצרים
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת בשלח - היציאה ממצרים ונדודי המדבר
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת יתרו - מטרת המסע במדבר
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת משפטים - העבדות בפרשה ובהפטרה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת תרומה - `ארון העדות` או `ארון ה'`? מהם השמות השונים בהם נקרא הארון במקרא? מתי השתמשו בכל שם? האם יש משמעות שונה לשמות השונים, או שמא כולם מבטאים אותו רעיון במילים שונות?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת תצווה - החושן
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת כי-תשא - מחצית השקל
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ויקהל - נדיבות הלב וחכמת הלב במלאכת המשכן
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת פקודי - האפוד
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ויקרא - "מלח ברית א-לוהיך" פרשת ויקרא פותחת בדיני הקרבנות. פרק ב' עוסק בקרבן המנחה, ולקראת סוף הפרק מובאים שני דינים: איסור הקרבת שאור ודבש (פסוקים י"א - י"ב), וציווי על מליחת הקרבנות (פסוק י"ג).
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת צו - "יודו לה' חסדו" קרבן התודה, המוזכר בפרשת צו (פרק ז', פסוקים י"א - כ"א), מוקרב כהודיה לה' על הצלה (עיינו רש"י לפסוק י"ב). נעיין במזמור ק"ז בתהילים, המתאר את ההודיה לה'.
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת שמיני - תחושות ותגובות אחרי מות
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת תזריע - טומאת יולדת וקרבנה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת מצורע - צרעת הבית ויקרא פרק י"ד (לד) כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם: (לה) וּבָא אֲשֶׁר לוֹ הַבַּיִת וְהִגִּיד לַכֹּהֵן לֵאמֹר כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת:...
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת אחרי מות - העריות והארץ, הטומאה והקדושה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת קדושים - `ערלה` ו`ראשית` איסור ערלה הוא איסור להשתמש בפירות האילן בשלוש השנים הראשונות, ומצוות נטע רבעי היא חובה להעלות את הפירות של השנה הרביעית לירושלים, ולאכלם שם בטהרה. שתי המצוות קשורות זו בזו.
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת אמור - יחס התורה לשחיטת בעלי חיים פרשת אמור פותחת בנושא שמירת הקדושה והקודשים: פרק כ"א עוסק בדיני קדושת הכהנים (איסור טומאה למת, איסורי חיתון ואיסור הקרבה לכהן בעל מום); פרק כ"ב עובר לדיני קדושת הקודשים ואכילתם על ידי י כהן טהור, ומפסוק י"ז ואילך עוסק הפרק בקדושת הקרבנות.
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת חוקת - מות מרים, אהרון ומשה •מתי מתו מרים, אהרון ומשה? •האם יש קשר בין מות שלושתם? •מה הקשר בין מות מרים ובין מי מריבה? •מה הקשר בין מות אהרון לבין הנחשים הפוגעים בעם? •במה חטאו משה ואהרון, ומדוע נגזר עליהם שלא להכנס לארץ?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת דברים - בגבול אחיכם בני עשיו
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ואתחנן - קרבת אלוקים ויראתו

עמודים