01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת שופטים - איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו ה'?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת כי תצא - פן תקדש המלאה - למשמעותו של איסור כלאיים
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת כי תבוא - הברכות והקללות על פי השקפת רמב`ן
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ניצבים - תשובה וגאולה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת האזינו - כי חלק ה' עמו
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת וזאת הברכה - ברכת משה לבני ישראל פרשת וזאת הברכה היא הפרשה המסיימת את התורה; התורה מסתיימת בברכת משה לישראל, ובמותו של משה.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון חמץ ומצה בפסח, בשבועות ובקרבנות הלחם המאמר עומד על מהותם של החמץ והמצה. הוא סוקר את כל המקומות שבהם יש חמץ, מצה או שניהם בתורה: פסח, שתי הלחם, מנחה, תודה, קרבן המילואים, נזיר, מנחת חינוך ואיסור חמץ על המזבח. החמץ הוא הגעה לתכלית התהליך מייצג עושר ושובע ואילו המצה, לחם העני, היא עצירת תהליך זה. הגאולה של פסח הייתה תהליך מתמשך וקשה ולא כל כך מהר הגיעו אל העושר והרווחה שבסוף ולכן החמץ אסור. ממחרת השבת - ממחרת יום טוב ולא שבת בראשית, מתחילה ספירה של 50 יום עד להגעה לחמץ של הביכורים המסמל את סיום תהליך הגאולה ממצרים, הוא מבטא את הישיבה בארץ ישראל. יציאת מצרים מהווה נקודת מוצא למהלך כפול: מטרתו מצד אחד מתן תורה ומצד שני מתן הארץ ושני התהליכים מגיעים לתכליתם בחג השבועות.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן שיעור לפרשת צו תש"פ שיעור שהופץ בקהילת אלון שבות בערב שבת קודש - שבת הגדול תש"פ

עמודים