01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת שמיני - תחושות ותגובות אחרי מות
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת תזריע - טומאת יולדת וקרבנה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת מצורע - צרעת הבית ויקרא פרק י"ד (לד) כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם: (לה) וּבָא אֲשֶׁר לוֹ הַבַּיִת וְהִגִּיד לַכֹּהֵן לֵאמֹר כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת:...
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת אחרי מות - העריות והארץ, הטומאה והקדושה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת קדושים - `ערלה` ו`ראשית` איסור ערלה הוא איסור להשתמש בפירות האילן בשלוש השנים הראשונות, ומצוות נטע רבעי היא חובה להעלות את הפירות של השנה הרביעית לירושלים, ולאכלם שם בטהרה. שתי המצוות קשורות זו בזו.
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת אמור - יחס התורה לשחיטת בעלי חיים פרשת אמור פותחת בנושא שמירת הקדושה והקודשים: פרק כ"א עוסק בדיני קדושת הכהנים (איסור טומאה למת, איסורי חיתון ואיסור הקרבה לכהן בעל מום); פרק כ"ב עובר לדיני קדושת הקודשים ואכילתם על ידי י כהן טהור, ומפסוק י"ז ואילך עוסק הפרק בקדושת הקרבנות.
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת חוקת - מות מרים, אהרון ומשה •מתי מתו מרים, אהרון ומשה? •האם יש קשר בין מות שלושתם? •מה הקשר בין מות מרים ובין מי מריבה? •מה הקשר בין מות אהרון לבין הנחשים הפוגעים בעם? •במה חטאו משה ואהרון, ומדוע נגזר עליהם שלא להכנס לארץ?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת דברים - בגבול אחיכם בני עשיו
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ואתחנן - קרבת אלוקים ויראתו
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת עקב - הארץ הטובה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ראה - נביאי השקר
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת שופטים - איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו ה'?
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת כי תצא - פן תקדש המלאה - למשמעותו של איסור כלאיים
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת כי תבוא - הברכות והקללות על פי השקפת רמב`ן
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת ניצבים - תשובה וגאולה
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת האזינו - כי חלק ה' עמו
שיעורי טקסט הרבנית שרון רימון פרשת וזאת הברכה - ברכת משה לבני ישראל פרשת וזאת הברכה היא הפרשה המסיימת את התורה; התורה מסתיימת בברכת משה לישראל, ובמותו של משה.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון חמץ ומצה בפסח, בשבועות ובקרבנות הלחם המאמר עומד על מהותם של החמץ והמצה. הוא סוקר את כל המקומות שבהם יש חמץ, מצה או שניהם בתורה: פסח, שתי הלחם, מנחה, תודה, קרבן המילואים, נזיר, מנחת חינוך ואיסור חמץ על המזבח. החמץ הוא הגעה לתכלית התהליך מייצג עושר ושובע ואילו המצה, לחם העני, היא עצירת תהליך זה. הגאולה של פסח הייתה תהליך מתמשך וקשה ולא כל כך מהר הגיעו אל העושר והרווחה שבסוף ולכן החמץ אסור. ממחרת השבת - ממחרת יום טוב ולא שבת בראשית, מתחילה ספירה של 50 יום עד להגעה לחמץ של הביכורים המסמל את סיום תהליך הגאולה ממצרים, הוא מבטא את הישיבה בארץ ישראל. יציאת מצרים מהווה נקודת מוצא למהלך כפול: מטרתו מצד אחד מתן תורה ומצד שני מתן הארץ ושני התהליכים מגיעים לתכליתם בחג השבועות.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן שיעור לפרשת צו תש"פ שיעור שהופץ בקהילת אלון שבות בערב שבת קודש - שבת הגדול תש"פ

עמודים