01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת חיי-שרה - סיפור קניין אחוזת הקבר על פי שיטתו של הרב ברויאר השיעור מציג 2 רבדים בסיפור קניית הקבר לשרה. הרובד הראשון מתאר קניה של קבר עבור שרה ואילו הרובד השני מתאר קניה של שטח בארץ ישראל על מנת שיהיה שטח זה קניין מדור לדור
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור מִי הָאִישׁ הַלָּזֶה הַהֹלֵךְ בַּשָּׂדֶה לִקְרָאתֵנו? הקורא את סיפורי האבות בספר בראשית אינו יכול שלא לתהות על פשר הצמצום בתיאור חיי יצחק ובפעולותיו...
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת חיי-שרה - ניסיון ופשרו מה מטרת ניסיונו של אליעזר על הבאר? האם אברהם שלח את עבדו דווקא למשפחת בתואל? אם כן - מדוע הוא ניסה את כל בנות חרן? מדוע לא ציווה אליעזר על אחד מהאנשים בשיירתו לעזור לרבקה להשקות את גמליו?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט אשת חיל מי ימצא – דרך בחירתה של רבקה את עיוננו נקדיש לסיפור הבאת רבקה אל יצחק שבפרק כ"ד. גיבורו של סיפור זה, הדמות הראשית המבריחה את כל חלקי הסיפור מראשו ועד לסופו, היא דמותו של עבד אברהם. כיצד יאתר העבד הנאמן את האישה הראויה לבן אדוניו?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת חיי-שרה - יפה שתיקתן של עבדי אבות (בראשית כ`ד) אחד הכלים הספרותיים המקובלים הוא שימוש בכינויים שונים לאדם במקום בשמו. על ידי השינויים בכינוי ניתן ללמוד על השינויים ביחס לאותו אדם. בפרשתנו, משתמשת התורה בכלי זה ביחס לעבד אברהם. מה ניתן ללמוד מכך על העבד ועל שתיקתו בבית רבקה?
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת חיי-שרה - מעמדו של ישמעאל, או: בריחת הגר וגירוש הגר
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת חיי-שרה - מצוותן של אבות ושיחתן של עבדי אבות
שיעורי טקסט הרב זאב וייטמן ארץ ישראל מדוע אברהם מתעקש לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא ולא קונה לעצמו שטח לגור - האם המיתה חשובה יותר מהחיים?
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת תולדות: 'אברהם הוליד את יצחק' היאך ניתן להמשיך את דרכו של אדם מקורי, פורץ וסולל דרכים חדשות? כזה היה אברהם, אש שיצא לדרך חדשה, התנתק מארץ, מולדת ומשפחה, יזם וחידש? אם ימשיך יצחק את תנועת הנפש של אביו, הרי שגם הוא עשוי להיות חדשן, ובפועל יתנתק מדרך אביו - ממש כפי שהתנתק אברהם מתרח אביו. אם יתמיד ללכת בדרכו, יגדל הפער בין השניים: בין דרך החידוש של האב, לבין דרך ההמשכיות של הבן, בין היצירתי לבין הקבוע.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פיצול הברכות
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת תולדות – ברכה ובכורה מדוע יעקב רימה, לכאורה, את אביו? כיצד ניתן להצדיק פעולה זו? בשיעור נסקור את הגישה המקובלת לפתרון השאלה המסבירה שלא היה פגם בהתנהלות יעקב ורבקה, וכן נדון בגישה המורכבת ובהשלכותיה. בעקבות זאת, נעסוק בשאלת ההשפעה של האדם על התוכניות הא-לוהיות.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת תולדות – בין יצחק ליעקב מרגע לידתם של עשו ויעקב, קיבלו השנים יחס שונה מהוריהם: בעוד שיצחק אהב את עשו, רבקה אהבה את יעקב. כפי שנראה, תופעה זו חורזת את כל פרשת תולדות, ובאה לידי ביטוי בין השאר בשימוש של יצחק ורבקה בלשון "בני". יחד עם זאת, נראה שיצחק לא התעלם מחסרונותיו של עשו.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת תולדות – כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם... וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן... לֹא תַעֲשׂוּ - לקיחת אימותינו לבית המלך פעמיים נלקחת שרה לבית המלך הזר, פעם במצרים ופעם בגרר, דבר שכמעט קורה גם לרבקה, שוב בגרר. עיון בשלושת המקרים מלמד אותנו על ההבדלים בין פרעה לבין אבימלך, על תכניותו של אברהם ועל סיבת הכעס של ה' על אבימלך, למרות שעשה הכל. לכאורה, בנקיון כפיים.
שיעורי טקסט הרב זאב וייטמן תתן אמת ליעקב קריאה אובייקטיבית בפרשת תולדות מעוררת שאלות קשות על התנהגותו של יעקב ושל רבקה אמו, דווקא – ובעיקר – בתחום האמת והיושר.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת תולדות: המהפך באורחות החיים פרשנינו התחבטו בשאלת מעמדו הכלכלי של יצחק. שאלה זו, הנראית כשולית, מחביאה מאחוריה שאלת יסוד בעולמו הייחודי של יצחק, היחיד באבות שלא יצא מהארץ. כפי שנראה, יצחק לא רק נשאר בארץ, אלא יזם מהפיכה של מעבר מעיסוק במסחר (ובמרעה) להצמדות לארץ ועבודה חקלאית, על היתרונות והמחירים הכרוכים בה.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת חיי-שרה - קטורה לשם מה נשא אברהם את קטורה? אפשר שהתשובה לשאלה זו מהווה מפתח להבנת היחס שבין יצחק לבין שאר בניו של אברהם. מי הוא זה שאמור לרשת את ארץ ישראל מהפרת עד החידקל?
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת תולדות - הבן הנבחר
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור סיפור נטילת הברכות – בין מטרה לאמצעי במרכזה של הפרשה עומד סיפור גניבת ברכות עשיו על ידי אחיו יעקב. בספרות חז"ל, ששימשה רקע לפרושי רש"י המוכרים לנו, מלמדים זכות על כלל מהלכי יעקב, ומאשרים למעשה את נטילת הברכות. למעשה, הכינוי "עשיו הרשע" השגור על לשוננו, אף הוא הינו תוצר של תעמולה שלילית, פרי יצירתם של חכמים בספרות המדרש והאגדה...
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת תולדות - בין אברהם ליצחק רבים מציירים את דמותו של יצחק כמקבילה לחלוטין לזו של אברהם, כעולה ממדרש הגדול : "כל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק". מתוך כך הסיקו רבים שיצחק לא חידש דרך מיוחדת, וכי גדולתו היא בעיקר ביכולתו לשמר ולייצב את דרכו של אברהם. האמנם כך הדבר? ייתכן שכל נקודות ההשוואה רק מחדדות את ההבדלים הקיימים ביניהם ואת דרכו המיוחדת של יצחק.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת תולדות - ברכת יצחק האם התכוון יצחק שהבחירה תעבור לעשיו? נראה, שיצחק קיווה ששני בניו יהיו ההתחלה של עם ישראל, ולכן ייעד לכל אחד תפקיד אחר.
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת תולדות - ברכת יצחק השיעור מציג 2 רבדים בגנבת הברכות על ידי יעקב. הרובד הראשון הוא פעולתה של רבקה כמיישמת התוכנית הא-לוקית. הרובד השני הוא פעולתו של יעקב שהיא בבחינת גניבה ועליה הוא נענש בעתיד
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת תולדות - ברכת האבות, בחירת יעקב ומהלך ההיסטוריה גניבת הברכות ע`י יעקב נבע מ'מחלוקת' שהתגלעה בין יצחק לרבקה בנוגע להמשכיות עם ישראל. לעיתים, הקב`ה נותן לאדם לבחור בין שני דרכים, ובבחירתו הוא קובע כיצד יתקדם העולם.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט סיפור ברכותיו של יצחק – מבנהו ופרשנות תמונה אחת מתוכו
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת תולדות - ברכות יצחק (כ`ו, לד- כ`ח, ט) סיפור ברכות יצחק ליעקב ולעשו מעלה מספר תמיהות: האם היה זה מעשה ראוי? מדוע רבקה לא דיברה עם יצחק ופעלה מאחורי גבו? מה יחסו של יצחק למעשהו של יעקב? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המסגרת הספרותית של הסיפור.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת תולדות - ועתה בני שמע בקולי השהות הממושכת והקשה של יעקב אצל לבן מקשה על הקריאה הרגילה, הרואה את רבקה כמצילת ברית אברהם ואת גניבת הברכות כמהלך הכרחי וחיובי. יש להציע, אם כן, פרשנות אחרת לסיפור, שהמסר שלה הוא חוסר יכולתו של האדם להתערב במהלך האלוקי של המציאות.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תולדות - אברהם הוליד את יצחק נראה שמעשיו של יצחק אבינו דומים מאוד למעשיו של אביו אברהם. עיון מדוקדק יותר, בעיקר בפרשת היחסים של אברהם ויצחק עם אבימלך, מראה שיצחק בעצם מכריע בשאלות מוסריות שנותרו פתוחות מימי אברהם.
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת ויצא: היכן הוא בית א-להים? אילו התבקש אדם להצביע על המקום הראוי לבנות בו בית א-להים/בית מקדש, על בסיס הסיפור המקראי בספר בראשית, דומה שהוא לא היה מהסס מלהצביע על העיר בית אל. מה טיבו של המקום - בספר בראשית? מדוע מחשבת יעקב עליו כמי שעשוי להיות 'בית א-להים' לא זכתה להתגשם?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק סולם יעקב בצאתו לחרן התגלה ה' ליעקב בחלום והבטיח לו כמה הבטחות. באשר לאחת ההבטחות יעקב עדיין מהסס, והוא נודר נדר לחיזוק ההבטחה. מדוע היסס יעקב עד שהוצרך לנדור? כיצד קשור מראה הסולם לחששותיו?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק ברית והפרדה
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת ויצא – ארמי אובד אבי בשיעור זה נבחן את מערכת היחסים בין לבן לבין יעקב, לאור התמונה הכללית של יחסי בית נחור לבין בית אברהם. כפי שנראה, ישנו נתק משמעותי בין בית נחור לבית אברהם. ננסה לענות על שאלת הסיבה לנתק זה, ועד כמה הוא קשור להבדלים התיאולוגיים של כל אחת מהמשפחות, כפי באה לידי ביטוי בלבן – וגם בבלעם.

עמודים