01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת ויצא – בין יעקב לרחל סיפור האהבה של יעקב ורחל ממלא את פרשת ויצא, וממנו ניתן ללמוד על קבלת הפנים והסביבה החברתית בחרן, על גידולה של רחל. מתוך השוואה בין רחל לבין רבקה, נבחן את ספיחי החינוך של לבן, ואת תהליכי ההשתחררות ממנו.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת ויצא –אֱ-לֹהֵי אַבְרָהָם וֵאלֹהֵי נָחוֹר יִשְׁפְּטוּ בֵינֵינוּ - המאבק הסמוי בין יעקב ללבן לכאורה, העימות בין לבן ליעקב הוא סכסוך משפחתי שיצא מפרופורציות, או סיפורו של מהגר בחברה בעייתית. אולם, במהלך השיעור נבחן את אפשרות נוספת, לפיה בעיני לבן ובעיני יעקב, היה לסכסוך זה - כמו גם למקרים אחרים - משמעות דתית, מעין מאבק בין אלילי לבן לבין אלוקי יעקב.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת ויצא - בית אל כיצד היה נראה סולם יעקב? מה היה מבנהו, היכן הוא עמד ולהיכן הגיע שיפועו?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת ויצא: והנה אנכי עמך כאשר יעקב יוצא מבאר שבע לחרן, הוא משוכנע שהשכינה - שהתגלותה בתנ"ך הוא תמיד במקום אחד - תשאר בארץ כנען עם הוריו ואחיו. אולם, השכינה מלווה דווקא אותו. כאשר ה' מתגלה אליו, הדבר נעשה באופן דומה לאברהם, עם כמה הבדלים - הבולט שבהם הוא המעבר מהתגלות "אני", הבטוחה והנינוחה, להתגלות "אנכי", האופיינית למצבי קיצון וקושי. בסופו של מסע, יעקב חוזר לארץ כנען והופך להיות איש שדה, במאבקו עם המלאך.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת תולדות - זכותו של עשו עם כל עוינותם לעשו, חז`ל שמרו לו זכות אחת גדולה: כיבוד האב שקיים כלפי יצחק. מה חשיבותה של מצווה זו? מעיון בפסוקים, מתברר שעשו נמנע מלהרוג את יעקב רק בשל מצו?ת כיבוד האב שקיים. השבטים לא קיימו את כיבוד האב, ולכן הגיעו לידי (כמעט) רצח יוסף. מה בין עשו לדוד המלך?
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת תולדות - על המאבק שבין יעקב לעשו האם טעה יצחק כאשר ביקש לתת את הברכה לעשו? מה הייתה כוונתו של יצחק, ומה הייתה כוונתה של רבקה?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (א)
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויצא - מפתח של חיה מדוע לא זכתה רחל לפרי בטן? מה פשר טענתה ליעקב ומהי סיבת התפרצותו? המאמר עוסק בנשים העקרות שבמקרא, ובעיקר ברחל, בלאה וביחסים בתוך משפחת יעקב.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויצא - יעקב כאברהם עזיבת יעקב את הארץ מעלה תמיהה גדולה, ודאי על רקע האיסור ליצחק. המאמר מקביל בין קורות יעקב לבין קורות אברהם, הן הקבלה תוכנית והן הקבלה ספרותית. יעקב נדרש לבנות מחדש את עם ישראל לאחר משבר דחייתו של עשו, שהיה ממש בנו של יצחק.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת ויצא - המפגש על הבאר מה עניינו של סיפור מפגש יעקב עם הרועים על הבאר? המאמר בוחן מפגש זה כסיפור מ?טרים לשאר חייו של יעקב, ובמשמעותה של הבאר על רקע ההשוואה בין אישה לבין באר, ועל רקע סיפורי הזיווג האחרים שהתחילו במפגש על הבאר.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת ויצא - שיבה מאוחרת מיוחדת היא פרשת ויצא, שכולה פרשת מסורה אחת ובה 148 פסוקים הכתובים ברצף, ללא כל הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה ביניהם. האם ישנה משמעות לעובדה זו? המאמר בודק נקודה זו על ידי העיקרון של חציית הסיפור באמצעו, והקבלה בין שני חצאיו.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת ויצא - חלום יעקב השיעור נפתח בהשוואת הבטחת הקב`ה ליעקב בחלום, לנדרו ותגובתו של יעקב לחלום. יעקב לא מקשר בין ההבטחה הכללית לפרטית, לכן נדרו הוא של אדם בצרה. מדוע לא מקבל יעקב את ההבטחה האלוקית אלא מתייחס לצד הפרטי? ומדוע הוא נצרך לנדר בכלל? יעקב מתלבט האם החלום היה התגלות נבואית או שמא רק חלום שבדה מליבו. החידוש הגדול הוא שהקב`ה הוא לא רק אלוקי הארץ אלא גם אלוקי העם והאדם.
שיעורי טקסט הרב זאב וייטמן המקום אשר יבחר ה' נחלקו הפרשנים מה הוא מקום הבחירה לאור חלום יעקב והחלוקה בין בת אל וירושלים ואיפה היה הסולם.
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור יעקב – איש הגלות בעיונינו לפרשת חיי שרה עמדנו על דמותו של יצחק. יצחק, כפי שראינו, מתואר בסיפורי בראשית בצילו של אברהם וכמי שחווה במהלך חייו ארועים בעלי זיקה ודמיון לחוויות של אביו. הוכחנו, כי דווקא סיפורי ההמשכיות והדמיון, הם אשר מעצבים את הבשורה הגדולה של הבן הממשיך, דור שני לחלוצי העליה לארץ ישראל, המממש את ההבטחה הלכה למעשה. העיון במחזור סיפורי יעקב מציב שאלה דומה לזו ששאלנו על אודות הבשורה שבפרקי יצחק. אולם, ביחס ליעקב אין אלו הצמצום בהיקף הסיפורים, הדמיון לסיפורי העבר או הפאסיביות של דמותו שמעוררים תהייה לפשר המופת.
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת ויצא - נדרו של יעקב ותרפיה של רחל
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע י"ב, ה')
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת ויצא - על מלאכים, מצבות ואחים שתי פגישות עם מלאכים תוחמות את הפרשה, אך ישנם הבדלים רבים בין שתי הפגישות. ההבדלים הללו הם פועל יוצא של השינוי הגדול שעבר יעקב מיציאתו לחרן ועד חזרתו מחרן: הוא הפסיק לגלם את דמות הסוחר הערמומי, והתחיל לבטוח בה' באמונה שלמה.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויצא - וימצא דודאים בשדה הרצף של תיאור לידות בני יעקב נקטע פעמיים: על ידי דו-שיח קשה בין רחל ויעקב לאחר לידת יהודה, וע`י סיפור הדודאים, לאחר לידת בני השפחות. שיחתם של יעקב ורחל אכן השפיעה באופן ניכר על בניית משפחת יעקב - בעקבותיה לקח יעקב את בלהה ואת זלפה; אך מהי משמעותו של סיפור הדודאים?
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת ויצא - נדרו של יעקב יש להניח, שאם ה' הבטיח משהו - הוא יקיים. מדוע, אם כן, נשבע יעקב אבינו לעבוד את ה' רק אם יקיים ה' את הבטחתו? יתירה מזו: מדוע בכלל נודר יעקב נדר בעקבות ההבטחה שקיבל? במאמר זה נבחן את התגלות ה' ליעקב וננסה לענות על שאלות אלו.
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת וישלח: להתרפק על העבר מהו מקומו של העבר בחייו של אדם? מהו מקומו של העתיד? במובן פשוט, קיימת מצרנות בין השניים: חברה העסוקה בעבר, עשויה למצוא את מקור חיותה בעיסוק בזיכרונות ובהתרפקות על מה שהיה. לעומתה, חברה המכוונת אל העתיד תשים את מעייניה בחזון ובהתחדשות. מענה מעניין ליחס שבין השניים נמצא בפרשתנו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק עמדת התורה כלפי מעשה שמעון ולוי בשכם מעשה שכם המתואר בפרשתנו מעמיד בפנינו אתגר רציני: הריגת כל אנשי שכם ע`י שמעון ולוי בשל חטיפת דינה היא מעשה בעל השלכות מוסריות רבות, אך קשה מאוד לזהות את עמדת התורה כלפיו. השיעור מנסה לעמוד על הערכת מעשה שכם לאור האמור בפרשייה עצמה ולאור השוואה לפרשיות אחרות במקרא.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק בית-אל בלב פרשת וישלח עומדים שני עימותים דרמטיים שיעקב משתתף בהם, פעם אחת עם עשו (האיש והמלאך) ופעם אחת עם שכם (האיש והעיר). בשיעור זה, ברצוני להתייחס דווקא למאורע קצר המופיע לאחר שני המאורעות העיקריים, והוא חזרתו של יעקב לבית-אל.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת וישלח – השיבה הביתה בסיפורי בריחת יעקב וחזרתו מחרן, אנו מוצאים כפילויות רבות. כך, בין השאר, יציאתו לחרן מתוארת פעמים, שיוני שם העיר בלוז לבית אל ואף שינוי שמו של יעקב לישראל. כפילויות אלו ואחרות ניתנות לפרשנות שפותרת כל בעיה במישור המקומי, אך בשיעור ננסה להסביר את הכפילויות כנעוצות בשתי הסיבות ליציאתו - וממילא גם לחזרתו - הבריחה מפני עשיו מצד אחד, וחיפוש האישה הראויה, מצד שני.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת וישלח– מלחמה ומוסר: ישראל בארץ פרשת וישלח היא פרשה יסודית המלמדת אותנו על מוסר מלחמה. בשיעור ידונו אפשרות המלחמה שהעלה יעקב, המרמה של בני יעקב למול שכם, שאלת ההתרפסות והשתדלנות מול הלחימה העיקשת, וכן ברית המילה והמפגש עם עשו. מתוכם, נעסוק בהיבטים שונים של שמירה על אמות המידה המוסריות, דווקא - ובמיוחד - בעת לחימה.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת וישלח – "אני א-ל שד-י"-הצגת ה' את עצמו 'טקסי ההיכרויות' ש-ה' עורך מדי פעם עם האבות, מעוררים שאלות. מדוע לעיתים ה' מתגלה בתחילת פעילותו של האב, כדוגמת יעקב, ולעיתים באמצע? מה הסיבה לכל התגלות? מתוך עיון בקטסים אלו, נוכל ללמוד דווקא על הקשר האמיץ של ה' עם האבות.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ב)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת וישלח - מותה של רחל בעת לדתה במקרים אחרים - מודגשות מאוד רגשותיו של יעקב, אך דווקא במות אשתו האהובה - קולו של יעקב אינו נשמע. מדוע? מדוע בכלל מתה רחל בדמי ימיה? המפתח לשאלות הנ"ל נמצא בבן שנולד ובשני שמותיו: בן-אוני ובנימין.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישלח - נדר ושינוי שם התורה מספרת פעמיים על שינוי שמו של יעקב. מה הצורך בכפילות זו?
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת וישלח - שינוי שמו של יעקב שינוי שמו של יעקב הוא שינוי משמעותי יותר מאשר השינוי מ'אברם' ל'אברהם'. מהי המשמעות העמוקה של שינוי זה?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שמעון ולוי אחיי דינה

עמודים