01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויצא - מפתח של חיה מדוע לא זכתה רחל לפרי בטן? מה פשר טענתה ליעקב ומהי סיבת התפרצותו? המאמר עוסק בנשים העקרות שבמקרא, ובעיקר ברחל, בלאה וביחסים בתוך משפחת יעקב.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויצא - יעקב כאברהם עזיבת יעקב את הארץ מעלה תמיהה גדולה, ודאי על רקע האיסור ליצחק. המאמר מקביל בין קורות יעקב לבין קורות אברהם, הן הקבלה תוכנית והן הקבלה ספרותית. יעקב נדרש לבנות מחדש את עם ישראל לאחר משבר דחייתו של עשו, שהיה ממש בנו של יצחק.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת ויצא - המפגש על הבאר מה עניינו של סיפור מפגש יעקב עם הרועים על הבאר? המאמר בוחן מפגש זה כסיפור מ?טרים לשאר חייו של יעקב, ובמשמעותה של הבאר על רקע ההשוואה בין אישה לבין באר, ועל רקע סיפורי הזיווג האחרים שהתחילו במפגש על הבאר.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת ויצא - שיבה מאוחרת מיוחדת היא פרשת ויצא, שכולה פרשת מסורה אחת ובה 148 פסוקים הכתובים ברצף, ללא כל הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה ביניהם. האם ישנה משמעות לעובדה זו? המאמר בודק נקודה זו על ידי העיקרון של חציית הסיפור באמצעו, והקבלה בין שני חצאיו.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת ויצא - חלום יעקב השיעור נפתח בהשוואת הבטחת הקב`ה ליעקב בחלום, לנדרו ותגובתו של יעקב לחלום. יעקב לא מקשר בין ההבטחה הכללית לפרטית, לכן נדרו הוא של אדם בצרה. מדוע לא מקבל יעקב את ההבטחה האלוקית אלא מתייחס לצד הפרטי? ומדוע הוא נצרך לנדר בכלל? יעקב מתלבט האם החלום היה התגלות נבואית או שמא רק חלום שבדה מליבו. החידוש הגדול הוא שהקב`ה הוא לא רק אלוקי הארץ אלא גם אלוקי העם והאדם.
שיעורי טקסט הרב זאב ויטמן המקום אשר יבחר ה'
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור יעקב – איש הגלות בעיונינו לפרשת חיי שרה עמדנו על דמותו של יצחק. יצחק, כפי שראינו, מתואר בסיפורי בראשית בצילו של אברהם וכמי שחווה במהלך חייו ארועים בעלי זיקה ודמיון לחוויות של אביו. הוכחנו, כי דווקא סיפורי ההמשכיות והדמיון, הם אשר מעצבים את הבשורה הגדולה של הבן הממשיך, דור שני לחלוצי העליה לארץ ישראל, המממש את ההבטחה הלכה למעשה. העיון במחזור סיפורי יעקב מציב שאלה דומה לזו ששאלנו על אודות הבשורה שבפרקי יצחק. אולם, ביחס ליעקב אין אלו הצמצום בהיקף הסיפורים, הדמיון לסיפורי העבר או הפאסיביות של דמותו שמעוררים תהייה לפשר המופת.
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת ויצא - נדרו של יעקב ותרפיה של רחל
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע י"ב, ה')
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת ויצא - על מלאכים, מצבות ואחים שתי פגישות עם מלאכים תוחמות את הפרשה, אך ישנם הבדלים רבים בין שתי הפגישות. ההבדלים הללו הם פועל יוצא של השינוי הגדול שעבר יעקב מיציאתו לחרן ועד חזרתו מחרן: הוא הפסיק לגלם את דמות הסוחר הערמומי, והתחיל לבטוח בה' באמונה שלמה.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויצא - וימצא דודאים בשדה הרצף של תיאור לידות בני יעקב נקטע פעמיים: על ידי דו-שיח קשה בין רחל ויעקב לאחר לידת יהודה, וע`י סיפור הדודאים, לאחר לידת בני השפחות. שיחתם של יעקב ורחל אכן השפיעה באופן ניכר על בניית משפחת יעקב - בעקבותיה לקח יעקב את בלהה ואת זלפה; אך מהי משמעותו של סיפור הדודאים?
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת ויצא - נדרו של יעקב יש להניח, שאם ה' הבטיח משהו - הוא יקיים. מדוע, אם כן, נשבע יעקב אבינו לעבוד את ה' רק אם יקיים ה' את הבטחתו? יתירה מזו: מדוע בכלל נודר יעקב נדר בעקבות ההבטחה שקיבל? במאמר זה נבחן את התגלות ה' ליעקב וננסה לענות על שאלות אלו.
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת וישלח: להתרפק על העבר מהו מקומו של העבר בחייו של אדם? מהו מקומו של העתיד? במובן פשוט, קיימת מצרנות בין השניים: חברה העסוקה בעבר, עשויה למצוא את מקור חיותה בעיסוק בזיכרונות ובהתרפקות על מה שהיה. לעומתה, חברה המכוונת אל העתיד תשים את מעייניה בחזון ובהתחדשות. מענה מעניין ליחס שבין השניים נמצא בפרשתנו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק עמדת התורה כלפי מעשה שמעון ולוי בשכם מעשה שכם המתואר בפרשתנו מעמיד בפנינו אתגר רציני: הריגת כל אנשי שכם ע`י שמעון ולוי בשל חטיפת דינה היא מעשה בעל השלכות מוסריות רבות, אך קשה מאוד לזהות את עמדת התורה כלפיו. השיעור מנסה לעמוד על הערכת מעשה שכם לאור האמור בפרשייה עצמה ולאור השוואה לפרשיות אחרות במקרא.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק בית-אל בלב פרשת וישלח עומדים שני עימותים דרמטיים שיעקב משתתף בהם, פעם אחת עם עשו (האיש והמלאך) ופעם אחת עם שכם (האיש והעיר). בשיעור זה, ברצוני להתייחס דווקא למאורע קצר המופיע לאחר שני המאורעות העיקריים, והוא חזרתו של יעקב לבית-אל.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת וישלח – השיבה הביתה בסיפורי בריחת יעקב וחזרתו מחרן, אנו מוצאים כפילויות רבות. כך, בין השאר, יציאתו לחרן מתוארת פעמים, שיוני שם העיר בלוז לבית אל ואף שינוי שמו של יעקב לישראל. כפילויות אלו ואחרות ניתנות לפרשנות שפותרת כל בעיה במישור המקומי, אך בשיעור ננסה להסביר את הכפילויות כנעוצות בשתי הסיבות ליציאתו - וממילא גם לחזרתו - הבריחה מפני עשיו מצד אחד, וחיפוש האישה הראויה, מצד שני.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת וישלח– מלחמה ומוסר: ישראל בארץ פרשת וישלח היא פרשה יסודית המלמדת אותנו על מוסר מלחמה. בשיעור ידונו אפשרות המלחמה שהעלה יעקב, המרמה של בני יעקב למול שכם, שאלת ההתרפסות והשתדלנות מול הלחימה העיקשת, וכן ברית המילה והמפגש עם עשו. מתוכם, נעסוק בהיבטים שונים של שמירה על אמות המידה המוסריות, דווקא - ובמיוחד - בעת לחימה.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת וישלח – "אני א-ל שד-י"-הצגת ה' את עצמו 'טקסי ההיכרויות' ש-ה' עורך מדי פעם עם האבות, מעוררים שאלות. מדוע לעיתים ה' מתגלה בתחילת פעילותו של האב, כדוגמת יעקב, ולעיתים באמצע? מה הסיבה לכל התגלות? מתוך עיון בקטסים אלו, נוכל ללמוד דווקא על הקשר האמיץ של ה' עם האבות.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ב)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת וישלח - מותה של רחל בעת לדתה במקרים אחרים - מודגשות מאוד רגשותיו של יעקב, אך דווקא במות אשתו האהובה - קולו של יעקב אינו נשמע. מדוע? מדוע בכלל מתה רחל בדמי ימיה? המפתח לשאלות הנ"ל נמצא בבן שנולד ובשני שמותיו: בן-אוני ובנימין.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישלח - נדר ושינוי שם התורה מספרת פעמיים על שינוי שמו של יעקב. מה הצורך בכפילות זו?
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת וישלח - שינוי שמו של יעקב שינוי שמו של יעקב הוא שינוי משמעותי יותר מאשר השינוי מ'אברם' ל'אברהם'. מהי המשמעות העמוקה של שינוי זה?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שמעון ולוי אחיי דינה
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת וישלח - בקורת כוח השיפוט - `על מעשה שמעון ולוי` הבעיה המוסרית שעולה לגבי מעשה שמעון ולוי, נובעת מהיחס הכפול שעולה מתגובותיו של יעקב, כאן ובברכותיו באחרית ימיו. נראה שהתורה מבקרת את חוסר מנהיגותו של יעקב במקרה זה, ונותנת גיבוי מוסרי לשמעון ולוי. ביקורתו של יעקב היא על המידה של העונש אותו בחרו שמעון ולוי לתת לשכם ואנשיו.
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור כי שרית עם א-להים ואנשים – הייעוד הכפול של יעקב ודרכי מימושו בעיונינו לפרשת ויצא, העלנו תמיהה ביחס למידת הפירוט של סיפורי המשפחה של יעקב ולהעדר תיאור של מעשיו במישור הלאומי (בהשוואה לסיפורי אברהם ויצחק). בעובדות אלו ראינו את המסר החשוב לדורות הטמון דווקא בסיפורי המשפחה, המקנים כלי התמודדות על דוריים במציאות של זרות בארצות נכר. סיפורי יעקב בפרשת וישלח, העוטפים אחד עשר שנים מחייו , נראים כלפי חוץ כהמשך לאתגרי המשפחה הרובצים לפתחו של יעקב, אולם עיון מעמיק בהם מגלה פן שונה במהותו בהתנהלותו של יעקב.
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת וישלח - משמעות הכפרה בתורה
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת וישלח - נדרו של יעקב מפשט הכתובים עולה שמעשה דינה אירע כדי לגרום ליעקב לקיים את נדרו - להקים מזבח בבית אל. מדוע לא מילא יעקב את נדרו כבר שהגיע לארץ?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת וישלח - המפגש הכפול בין יעקב לעשו (ל`ב, ד-ל`ג, כ) הפער בין ההכנות של יעקב למפגש עם עשו לבין המפגש בפועל הוא עצום. נראה שסצינת המאבק עם המלאך, הממוקמת במרכזו של סיפור המפגש עם עשו, מהווה חלק אינטגרלי מעלילתו, ומסבירה את אותו הפער.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת וישלח - ויותר יעקב לבדו מיהו המלאך המסתורי, ומדוע הוא נלחם ביעקב? האם יש מטרה לפציעת יעקב? מהו פשר שינוי השם של יעקב? דרך עיון בהכנותיו של יעקב למפגש עם עשיו נגלה כי יעקב מתכוון, למעשה, להתמודד עם עצמו ועם עברו; נקודה זו תאפשר לנו להבין את סיפור המאבק עם המלאך.
שיעורי טקסט הרב זאב ויטמן האם ניתן ללמוד זכות על מעשה שמעון ולוי?

עמודים