01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת וישלח - משמעות הכפרה בתורה
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת וישלח - נדרו של יעקב מפשט הכתובים עולה שמעשה דינה אירע כדי לגרום ליעקב לקיים את נדרו - להקים מזבח בבית אל. מדוע לא מילא יעקב את נדרו כבר שהגיע לארץ?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת וישלח - המפגש הכפול בין יעקב לעשו (ל`ב, ד-ל`ג, כ) הפער בין ההכנות של יעקב למפגש עם עשו לבין המפגש בפועל הוא עצום. נראה שסצינת המאבק עם המלאך, הממוקמת במרכזו של סיפור המפגש עם עשו, מהווה חלק אינטגרלי מעלילתו, ומסבירה את אותו הפער.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת וישלח - ויותר יעקב לבדו מיהו המלאך המסתורי, ומדוע הוא נלחם ביעקב? האם יש מטרה לפציעת יעקב? מהו פשר שינוי השם של יעקב? דרך עיון בהכנותיו של יעקב למפגש עם עשיו נגלה כי יעקב מתכוון, למעשה, להתמודד עם עצמו ועם עברו; נקודה זו תאפשר לנו להבין את סיפור המאבק עם המלאך.
שיעורי טקסט הרב זאב וייטמן האם ניתן ללמוד זכות על מעשה שמעון ולוי?
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת וישב: יוסף מכל אחיו "לעילוי נשמת משה לייב בן זאב". סיפור יוסף ואחיו הוא סיפור קשה בתולדות עמנו. בן נשלח על ידי אביו אל אחיו, והם קמים להורגו. לבסוף - מתפשרים על מכירה. איך ניתן להבין את התנהגות האחים? מהו חלקו של יוסף במה שאירע?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת יהודה ותמר יהודה מונע את אחיו מהריגת יוסף, אך מציע למכרו לעבד. כיצד רואה התורה מעשה זה? מה הקשר בין מכירת יוסף לבין פרשת ער, אונן, שלה ותמר? ומה ניתן ללמוד מפרשה זו על קבלת אחריות ועל 'שקרים לבנים'?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת וישב– תולדות יעקב מה חשב יעקב כאשר "נודע" לו שיוסף נהרג? בשיעור זה נעסוק בהשלכות של חסרון אחד מצאצאי יעקב מהמשך מסורת אברהם. כפי שנראה, היה גם עניין מיוחד בשנים עשר השבטים, שימשיכו - ברבגוניות - את עם ישראל.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת וישב– יוסף: מבית פוטיפר לבית האסורים על שני דברים בעייתים מספרת התורה בנוגע ליוסף: הוצאת דיבת אחיו, וסיפור החלומות ופתרונם. כפי שנראה, שתי סיטואציות קשות שעוברות על יוסף במצרים - הנסיון בבית פוטיפר ושהותו בבית הסוהר - מהוות תיקון של חטאים אלו.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת וישב – גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם- אופן מימושה של גזרת השעבוד במצרים סיפור ירידתו של יוסף למצרים ועלילותיו שם, משמשים בעקיפין כזרז להורדת משפחת יעקב כולה למצרים. בשיעור זה נעקוב אחרי הצמדים בסיפורו של יוסף, מהם ניתן ללמוד על היחס בין אחריות האדם למעשיו, לבין גזירת הקדוש ברוך הוא.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת וישב - מעמק חברון לעמק דותן מסעו של יוסף מעמק חברון לאחיו שבעמק דותן מעלה קשיים פרשניים רבים. יש שהציעו שהמדרשים על פרשה זו אינם עולים בקנה אחד עם התיאור הריאליסטי של האיזור; אך למעשה - המדרשים רק עוזרים לנו להבין את הרקע של הסיפור המצומצם המתואר בפסוקים.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת וישב: "אלה תֹלדות יעקב" ספר בראשית הוא "ספר התולדות", אותו ניתן לחלק לעשרה לפי רשימות התולדות המרכזיות המאפיינות אותו. בניגוד לקריאה הרווחת, רשימות התולדות אינן קטעי קישור ו"ספר תולדות האדם", "תולדות נח", "תולדות יצחק" ו"תולדות יעקב" כוללים קטעים נרחבים הרבה יותר ממה שאנו סבורים. קריאה זו מסדרת את ספר בראשית באור אחר, ומעלה את השאלה מדוע אין "תולדות אברהם". במקביל, עיון בפתיחת הפרשה, בה לא מופיע שם ה', מוביל אותנו למסקנה שאפילו בארץ ישראל שם ה' יכול לא להופיע, לאור התנהגות בני ישראל, ואילו אפילו במצרים יכול שם ה' להופיע, לפי התנהלותו של יוסף.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט סיפור יהודה ותמר - סיפור בתוך סיפור?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת וישב - סיפור יהודה ותמר סיפור יהודה ותמר נראה כסיפור-משנה בתוך הסיפור של מכירת יוסף. מה משמעות מיקומו של סיפור זה? האם סיפור זה קשור לסיפור המכירה? מתי התרחש סיפור זה?
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת וישב - מכירת יוסף מי באמת מכר את יוסף - האחים או המדיינים? מה הייתה תוכניתו של ראובן? המאמר עוסק בשאלות אלו ובעוד שאלות העולות מפרשת מכירת יוסף.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (א) - חלומות שר המשקים ושר האופים (פרק מ')
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת וישב - פשרם של חלומות יוסף מה פשרם של חלומות יוסף? מהי תכליתם? מדוע היה צריך לחלום שני חלומות? האם חלומות אלו התגשמו? מה המשמעות של ההשתחוויה בחלום - האם זה בדווקא או זה מבטא משהו אחר? מה תכליתם של חלומות בכלל?
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישב - מכירת יוסף ומיתת בני יהודה מיקומו של סיפור יהודה ותמר מלמד אותנו על משמעותו. ירידת יהודה הייתה תוצאה של מכירת יוסף, וכן מה שאירע לו היה עונש על מעשיו. בסופו של דבר, יהודה חזר בתשובה ותיקן את מעשיו.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת וישב - תפקידי החלומות בסיפורי יוסף בחינת התפתחות סיפור יוסף מגלה ששלב המפנה הוא השלב בו יוסף עובר להיות `פותר חלומות` - מנקודה זו ואילך משתפר מעמדו, עד שבסופו של המהלך הוא מתמנה למשנה למלך מצרים. המעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו לחלומות, מחולם לפותר, משתקף גם במעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו למציאות: מנקבע לקובע.
שיעורי טקסט הרב זאב וייטמן ונראה מה יהיו חלומותיו
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור תעמולת מלוכה בסיפור יהודה ותמר פרקי בראשית, מסיפור מכירת יוסף ועד לדברי הפרידה של יעקב מבניו, מספרים את השתלשלות הארועים שממכירת יוסף ועד לאיחוד המשותף במצרים. למעשה, כל שלב משלבי הסיפור ניתן לביאור במושגי סיבה ומסובב. אף על פי כן, הסתכלות על המארג השלם, מיטיבה להבהיר את רעיון הסיבתיות הכפולה. לפי רעיון זה, הקדוש ברוך הוא טווה מהלך א-לוהי, ובני האדם הינם כלי המשחק המממשים באופן טבעי ובהתנהלות אנושית את הגזרה הא-להית. גיבורי הסיפור, דמויות המשנה, החלומות, המעידות, ההצלחות, הזכרון והשכחה – כל אלו משמשים כמקדמי עלילה, שיובילו להתגשמות חזון ברית בין הבתרים: "יָדֹעַ תֵּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה" (בראשית ט"ו, י"ג) למרות זאת, ניתן למצוא בסיפור הכללי כמה אפיזודות הנראות ממבט ראשון כשוליות, אשר תרומתן לקידום העלילה איננה מובנית מאליה.
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת וישב - מכירת יוסף
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת וישב - למי ניתנה הבכורה?
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת וישב - אברך אסיר מדוע יוסף יורד מגדולתו פעם אחר פעם? מה פשר סיפור יהודה ותמר, ומדוע הוא נמצא באמצע עלילות יוסף? אחד הנושאים המרכזיים של ספר בראשית, החל מפרשת וישב ועד סוף הספר, הוא מלוכה ומלכות; על פי נקודת מבט זו ניתן לענות על השאלות שהעלינו לעיל, ולהסביר את מבנה סיפורי יוסף.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישב - שני חלומות ושני פתרונות מה תפקיד פתרון חלומו של שר האופים בקורותיו של יוסף במצרים? מה היה נגרע מהעלילה אלמלא היה שר האופים חולם? הלא שר המשקים שכח, בסופו של דבר, את יוסף ואת פתרונו, וגם כשנזכר בו אחרי שנתיים - סביר שהוא נזכר בפתרון חלומו, ולא בפתרון חלום שר האופים. מהו, אפוא, תפקידו של חלום זה ושל פתרונו?
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת וישלח - `כל האומר ראובן חטא...` השיחה מקשרת בין חטאו של ראובן לבין תפקידו במכירת יוסף, כאשר הנביא הושע משמש הקבלה לראובן
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת מקץ: מיוסף ועד יהודה בעיון זה ביקשנו להעמיד שתי דמויות זו לצד זו - יוסף ויהודה. פער שלא ישוער קיים בין תגובותיהם השונות לסיפור המכירה. בניגוד למצופה, יהודה נכנס בעקבותיה לתהליך של התדרדרות ונסיגה, יוסף לעומתו - לתהליך של נסיקה. פער מנטאלי זה הוא 'קצה קרחון' לפער הגדול הקיים ביניהם. בעיון זה נערוך היכרות עומק עם דמותו של יוסף, ומנגד – עם דמותו של יהודה.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת מקץ – מי מפחד מהתקווה? מה הרגיש יעקב כל אותן השנים שבהם חשב שיעקב נטרף? בשיעור זה נעמיק באפשרות לפיה יעקב אמנם חשב שיוסף נהרג, אך במקום כלשהו לא נכבה בו ניצוץ התקוה. דווקא תקווה זו, היא שהקשתה על חיים במשך כל אותן השנים.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת מקץ – פתרונות יוסף ומטרתו במפגש עם אחיו בשיעור זה נדון בשני נושאים. ראשית, נבחן את ההבדל המהותי בין פתרון החלומות של יוסף לבין החרטומים, ונדגיש את עובדת היותו של יוסף בפתרונות אלו בחזקת חכם ברוח הקודש ולא נביא. עיקר השיעור יעסוק בתשובה לשאלה השורשית שהעלה הרמב"ן כאשר הגיע לארץ ישראל: מדוע לא שלח יוסף להודיע לאביו שהוא בארץ מצרים. נסקור את שני הפירושים המקובלים, התולים זאת בניסיון להגשים את החלומות או במבחן לאחיו, ונציג את הקשיים שבהם. מתוך כך, נעלה גישה שלישית, לפיה יוסף כלל לא ידע שאביו מתאבל עליו, ואף חשש שאביו שיתף פעולה עם אחיו במכירתו למצרים.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת מקץ – 'אֶת שְׁנֵי בָנַי תָּמִית אִם לֹא אֲבִיאֶנּוּ אֵלֶיךָ' - האם ראובן הינו בכור שוטה? הצעתו של ראובן, שאם לא יחזיר איתו את בנימין ניתן להרוג את שני בניו. מעוררת תמיהה. על מנת להבין את הצעתו, נעמיק ביחס ראובן לאחיו, בהצעותיו ובמעמד הבכור בספר בראשית באופן כללי.

עמודים