01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת מקץ – פתרונות יוסף ומטרתו במפגש עם אחיו בשיעור זה נדון בשני נושאים. ראשית, נבחן את ההבדל המהותי בין פתרון החלומות של יוסף לבין החרטומים, ונדגיש את עובדת היותו של יוסף בפתרונות אלו בחזקת חכם ברוח הקודש ולא נביא. עיקר השיעור יעסוק בתשובה לשאלה השורשית שהעלה הרמב"ן כאשר הגיע לארץ ישראל: מדוע לא שלח יוסף להודיע לאביו שהוא בארץ מצרים. נסקור את שני הפירושים המקובלים, התולים זאת בניסיון להגשים את החלומות או במבחן לאחיו, ונציג את הקשיים שבהם. מתוך כך, נעלה גישה שלישית, לפיה יוסף כלל לא ידע שאביו מתאבל עליו, ואף חשש שאביו שיתף פעולה עם אחיו במכירתו למצרים.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת מקץ – 'אֶת שְׁנֵי בָנַי תָּמִית אִם לֹא אֲבִיאֶנּוּ אֵלֶיךָ' - האם ראובן הינו בכור שוטה? הצעתו של ראובן, שאם לא יחזיר איתו את בנימין ניתן להרוג את שני בניו. מעוררת תמיהה. על מנת להבין את הצעתו, נעמיק ביחס ראובן לאחיו, בהצעותיו ובמעמד הבכור בספר בראשית באופן כללי.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת מקץ - פשר ההתנכרות מדוע התנכר יוסף לאחיו, ומדוע לא שלח שליחים להודיע לאביו כי הוא חי? ניתן להציע, שיוסף ידע שחלומותיו אינם אלא נבואות, ופעל במרץ להגשמתם. כמו כן, יוסף פעל להחזיר את אחיו בתשובה על מכירתו. מה ההבדל בין תשובתו של ראובן לבין תשובתו של יהודה? מה מקומה של התשובה בספר בראשית? מדוע חטאיהם של אבות האומה הם מינוריים, ודווקא בניו של יעקב חוטאים לפתע חטאים הזוקקים תשובה גדולה?
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת מקץ - על חלומות ופתרונם בחינת החלומות השונים שפתר יוסף מעלה שפתרונותיו היו סבירים בהחלט, וקשה להאמין שאף אחד אחר לא פתר כך את החלומות. אם כן, מה הייחודיות של יוסף כפותר חלומות?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת מקץ - סיפור יוסף ואחיו - מה בא ללמדנו? מהו המסר של סיפור מכירת יוסף? מהי מטרתו מבחינת השתלשלות העניינים? האם זהו רק ריב בין האחים, או שהוא מייצג את תחילת התגשמותה של ברית בין הבתרים? בשאלות אלו ואחרות עוסק המאמר על פרשתנו, המציע ניתוח ספרותי של סיפור של מכירת יוסף ושל האירועים שבאו בעקבותיו. כן עוסק המאמר במשמעות הפתיחה "ואלה תולדות...", המופיעה רבות בחומש בראשית.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) חלק ב'
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק יעקב ויהודה
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת מקץ - פתרון חלומות פרעה איך ידע יוסף לפתור את חלומות פרעה? מהו המפתח לפענוחם? בשיעור זה נסביר בעיה זו, וכן ננתח את ההבדלים שבין חלומות פרעה המקוריים לבין מה שהוא מספר ליוסף, ונראה כיצד בעזרת ההבדלים הללו הראה יוסף לפרעה את חכמתו הרבה. כמו כן, נסביר כיצד חלומות פרעה הבהירו ליוסף את חלומותיו שלו, וגרמו אצלו למהפך.
שיעורי טקסט הרב זאב וייטמן מדוע התנכר יוסף לאחיו? הפרשה מעלה כמה תהיות בנוגע לשאלה מדוע התנכר יוסף לאחיו? הרי הכל היה מהלך אלוקי מובהק.. ועוד
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור גורמי ההשפעה על התנהגותו של יוסף במפגש עם אחיו וביטויים – חלק א' אחד הסיפורים הדרמטיים ביותר בתורה, סיפור המצליח לרגש בכל קריאה מחדש, הוא סיפור האיחוד בין יוסף לאחיו - לאחר ניתוק של עשרים ושתים השנים. הסיפור מותח מצד עצמו, אולם כח השפעתו הוא בהיותו אנושי וקרוב. הסיפור מכיל אמוציות עמוקות ומערבולת של תחושות הנעות בין כעס לחמלה, בין שנאה לגעגוע, ובין שאיפת נקם למחילה...
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת מקץ - אין נבון וחכם כמוך כל החלומות הקשורים בדמותו של יוסף הם צמדי-חלומות: צמד החלומות שחלם הוא עצמו, חלומות שר המשקים ושר האופים וצמד החלומות של פרעה. בין הצמדים ניתן לראות התפתחות בכמה היבטים, המלמדת כי יש לראות את שלושת צמדי החלומות כמערכת אחת. כפי שנראה, שני הצמדים הראשונים הכינו את יוסף לקראת עמידתו מול פרעה, והעניקו לו את היכולת לפתור נכונה את חלומו.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת מקץ - התנהגותו של יוסף במצרים
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת מקץ - שתי הבחינות בסיפור מינוי יוסף
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) חלק א'
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת מקץ - מתי אמר ראובן לאחיו `אל תחטאו בילד` והם לא שמעו לו? כיצד ראובן אומר לאחים "אל תחטאו בילד", והרי הוא הציע להם לזרוק אותו אל הבור? מעיון מדוקדק בפרשת המכירה, ניתן להבין שראובן ניסה גם לומר לאחיו לא לחטוא בילד. המאמר עוסק גם במושג הספרותי 'הבטה לאחור'.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת מקץ - על שקים ועל אחים מהו פשר התנהגות יוסף בהחזרת הכסף לאחים? מדוע הוא מעוניין בכליאת בנימין? ניתן לבחון שאלות אלו מכמה נקודות מבט, ואחת מהן היא כי יוסף מעוניין להעמיד את אחיו במצב בו הם עמדו לפני עשרים שנה, כאשר הם מכרו אותו לעבדות.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת מקץ - פתרון חלום פרעה מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, למרות שפותרי החלומות הרשמיים שלו הציעו לו פתרונות אחרים? נראה, שהפתרון טמון ב'חוצפתו' של יוסף - להציע דרך להתמודד עם הרעב.
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת ויגש - הירידה למצרים בפרשתנו שולח יוסף הזמנה אל אביו: "רְדָה אֵלַי אַל תַּעֲמֹד". לא בקלות נענה האב. בתגובותיו הראשונות הוא אינו מאמין, ורק אחרי שרואה את העגלות ששלח יוסף, הוא מתרצה. גם לאחר יציאתו לדרך ממשיכים העיכובים. מה עוצר את יעקב? מה עובר עליו בדרכו למצרים?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת ויגש – ויוסף היה במצרים בשיעור זה נתמקד בפעילות השלטונית של יוסף במצרים, אף שחלקה לוט בערפל. מה היו תגובות המעמד הגבוה של מצרים למינויו המפתיע של יוסף וכיצד התמודד יוסף עם תגובות אלו? מדוע יוסף 'מנצל' את חולשת אנשי מצרים בשנות הרעב, על מנת להופכם לעבדים?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת ויגש– המסרים הספרותיים ברשימת בני יעקב רגע לפני המפגש המחודש בין יעקב ליוסף, עוצרת התורה ועורכת רשימה של בני יעקב. מה מטרת הרשימה? מדוע מונים שבעים נפש ולא שישים ותשע? כיצד מגיעים לשלושים ושלושה בני לאה, ולשישים ושישה יורדים למצרים? מתוך שאלות אלו נעמוד על דמותו של יעקב, ועל התיקון שעשה ביחס לבניו.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת ויגש – אֲנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חָי- היבטים שונים סביב התגלותו של יוסף מדוע לאחר מות יעקב, חששו אחי יוסף מתגובתו? מה פשר ההבדלים בין תגובתו לאחר התגלותו לאחיו, לבין תגובתו לאחר מות אביו? ומדוע מקבילה התורה בין שני הנאומים הללו, למרות ההבדלים ביניהם? בעקבות המענה על שאלות אלו ונוספות, נוכל להביא ראיה לכך שחלק מסיפור יוסף ואחיו, היה מעין 'טרגדיה של טעויות'.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת ויגש - יוסף ויהודה מה המשותף ומהם ההבדלים בין יוסף ליהודה? שני השבטים הללו הם עיקר תולדותיו של יעקב, ומשניהם עתידים לעמוד לנו משיחים.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ג) מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת ויגש: "אלה תֹלדות יעקב" דבריו של יהודה שברו את חומת הלב של יוסף. כפי שראינו בפרשת מקץ, הסיבה לכך היא משום שזו הפעם הראשונה שיוסף מבין שאביו לא היה שותף בדחייתו מחיק המשפחה. אולם, בדברי יהודה טמונה מסירות נפש גדולה למען אחדות המשפחה, אחדות שתבוא לידי ביטוי בהמשך באיחוד בין יהודה ובנימין, ובעתיד לבוא - בין אפרים ליהודה. בימינו, אנו רואים את הישראליות והיהדות, ממשיכי דרכם של אפרים ויהודה, באותו מצב בדיוק.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויגש - כהני מצרים וכהני ישראל
שיעורי טקסט הרב זאב וייטמן ירידתו הכפולה של יעקב למצרים מדוע אומר הקב"ה ליעקב לא לפחד מלרדת למצרים והרי יעקב לא פחד? מה ההבדל בין הזמנת יוסף להזמנת פרעה?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק נאומו של יהודה זה לשון הרמב`ן בפירושו לנאום יהודה בתחילת הפרשה: `לא ידעתי טעם לאריכות דברי יהודה`. בעיוננו ננסה לעמוד על התובנות המיוחדות העולות מן הנאום, ובתוך כך להבין מקצת ממה שהביא את יוסף לחדול מן ההתנכרות לאחיו ולהתוודע אליהם.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שנות הדמדומים
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור גורמי ההשפעה על התנהגותו של יוסף במפגש עם אחיו וביטוים – חלק ב' בעיונינו לפרשת מקץ הצענו שלושה גורמי השפעה, בעזרתם ניתן להסביר את אופני ההתנהלות של יוסף עם אחיו לאורך שני המפגשים שהתקיימו במצרים: תודעת השליחות מן העבר האחד, ורגשות מעורבים של כעס ונקמה יחד עם געגוע עמוק מן העבר השני. בעיונינו לפרשת זו, ננתח את הפסוקים המתארים את רגעי המפגש...
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת ויגש - מנהיגותו של יוסף במצרים למה מתעכבת התורה לספר לנו על פעילותו המנהיגותית-כלכלית של יוסף במצרים בעיצומן של שנות הרעב? יוסף דואג למשפחתו,ללחם וכלכלה, בעוד שהמצרים רק הולכים ומשתעבדים לפרעה. נראה, שהתורה מתארת את פעולותיו של יוסף, בכדי להדגיש את העובדה שהוא מכין את הקרקע לעם שבדרך, ובתוך כך הוא גם מגשים את חלומותיו שלו.

עמודים