01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) חלק ב'
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק יעקב ויהודה
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת מקץ - פתרון חלומות פרעה איך ידע יוסף לפתור את חלומות פרעה? מהו המפתח לפענוחם? בשיעור זה נסביר בעיה זו, וכן ננתח את ההבדלים שבין חלומות פרעה המקוריים לבין מה שהוא מספר ליוסף, ונראה כיצד בעזרת ההבדלים הללו הראה יוסף לפרעה את חכמתו הרבה. כמו כן, נסביר כיצד חלומות פרעה הבהירו ליוסף את חלומותיו שלו, וגרמו אצלו למהפך.
שיעורי טקסט הרב זאב ויטמן מדוע התנכר יוסף לאחיו?
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור גורמי ההשפעה על התנהגותו של יוסף במפגש עם אחיו וביטויים – חלק א' אחד הסיפורים הדרמטיים ביותר בתורה, סיפור המצליח לרגש בכל קריאה מחדש, הוא סיפור האיחוד בין יוסף לאחיו - לאחר ניתוק של עשרים ושתים השנים. הסיפור מותח מצד עצמו, אולם כח השפעתו הוא בהיותו אנושי וקרוב. הסיפור מכיל אמוציות עמוקות ומערבולת של תחושות הנעות בין כעס לחמלה, בין שנאה לגעגוע, ובין שאיפת נקם למחילה...
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת מקץ - אין נבון וחכם כמוך כל החלומות הקשורים בדמותו של יוסף הם צמדי-חלומות: צמד החלומות שחלם הוא עצמו, חלומות שר המשקים ושר האופים וצמד החלומות של פרעה. בין הצמדים ניתן לראות התפתחות בכמה היבטים, המלמדת כי יש לראות את שלושת צמדי החלומות כמערכת אחת. כפי שנראה, שני הצמדים הראשונים הכינו את יוסף לקראת עמידתו מול פרעה, והעניקו לו את היכולת לפתור נכונה את חלומו.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת מקץ - התנהגותו של יוסף במצרים
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק פרשת מקץ - שתי הבחינות בסיפור מינוי יוסף
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) חלק א'
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת מקץ - מתי אמר ראובן לאחיו `אל תחטאו בילד` והם לא שמעו לו? כיצד ראובן אומר לאחים "אל תחטאו בילד", והרי הוא הציע להם לזרוק אותו אל הבור? מעיון מדוקדק בפרשת המכירה, ניתן להבין שראובן ניסה גם לומר לאחיו לא לחטוא בילד. המאמר עוסק גם במושג הספרותי 'הבטה לאחור'.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת מקץ - על שקים ועל אחים מהו פשר התנהגות יוסף בהחזרת הכסף לאחים? מדוע הוא מעוניין בכליאת בנימין? ניתן לבחון שאלות אלו מכמה נקודות מבט, ואחת מהן היא כי יוסף מעוניין להעמיד את אחיו במצב בו הם עמדו לפני עשרים שנה, כאשר הם מכרו אותו לעבדות.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת מקץ - פתרון חלום פרעה מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, למרות שפותרי החלומות הרשמיים שלו הציעו לו פתרונות אחרים? נראה, שהפתרון טמון ב'חוצפתו' של יוסף - להציע דרך להתמודד עם הרעב.
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת ויגש - הירידה למצרים בפרשתנו שולח יוסף הזמנה אל אביו: "רְדָה אֵלַי אַל תַּעֲמֹד". לא בקלות נענה האב. בתגובותיו הראשונות הוא אינו מאמין, ורק אחרי שרואה את העגלות ששלח יוסף, הוא מתרצה. גם לאחר יציאתו לדרך ממשיכים העיכובים. מה עוצר את יעקב? מה עובר עליו בדרכו למצרים?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן פרשת ויגש – ויוסף היה במצרים בשיעור זה נתמקד בפעילות השלטונית של יוסף במצרים, אף שחלקה לוט בערפל. מה היו תגובות המעמד הגבוה של מצרים למינויו המפתיע של יוסף וכיצד התמודד יוסף עם תגובות אלו? מדוע יוסף 'מנצל' את חולשת אנשי מצרים בשנות הרעב, על מנת להופכם לעבדים?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרשת ויגש– המסרים הספרותיים ברשימת בני יעקב רגע לפני המפגש המחודש בין יעקב ליוסף, עוצרת התורה ועורכת רשימה של בני יעקב. מה מטרת הרשימה? מדוע מונים שבעים נפש ולא שישים ותשע? כיצד מגיעים לשלושים ושלושה בני לאה, ולשישים ושישה יורדים למצרים? מתוך שאלות אלו נעמוד על דמותו של יעקב, ועל התיקון שעשה ביחס לבניו.
שיעורי טקסט הרב גד אלדד פרשת ויגש – אֲנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חָי- היבטים שונים סביב התגלותו של יוסף מדוע לאחר מות יעקב, חששו אחי יוסף מתגובתו? מה פשר ההבדלים בין תגובתו לאחר התגלותו לאחיו, לבין תגובתו לאחר מות אביו? ומדוע מקבילה התורה בין שני הנאומים הללו, למרות ההבדלים ביניהם? בעקבות המענה על שאלות אלו ונוספות, נוכל להביא ראיה לכך שחלק מסיפור יוסף ואחיו, היה מעין 'טרגדיה של טעויות'.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן פרשת ויגש - יוסף ויהודה מה המשותף ומהם ההבדלים בין יוסף ליהודה? שני השבטים הללו הם עיקר תולדותיו של יעקב, ומשניהם עתידים לעמוד לנו משיחים.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויגש - כהני מצרים וכהני ישראל
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק נאומו של יהודה זה לשון הרמב`ן בפירושו לנאום יהודה בתחילת הפרשה: `לא ידעתי טעם לאריכות דברי יהודה`. בעיוננו ננסה לעמוד על התובנות המיוחדות העולות מן הנאום, ובתוך כך להבין מקצת ממה שהביא את יוסף לחדול מן ההתנכרות לאחיו ולהתוודע אליהם.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שנות הדמדומים
שיעורי טקסט הרב זאב ויטמן ירידתו הכפולה של יעקב למצרים
שיעורי טקסט ד"ר ברכי אליצור גורמי ההשפעה על התנהגותו של יוסף במפגש עם אחיו וביטוים – חלק ב' בעיונינו לפרשת מקץ הצענו שלושה גורמי השפעה, בעזרתם ניתן להסביר את אופני ההתנהלות של יוסף עם אחיו לאורך שני המפגשים שהתקיימו במצרים: תודעת השליחות מן העבר האחד, ורגשות מעורבים של כעס ונקמה יחד עם געגוע עמוק מן העבר השני. בעיונינו לפרשת זו, ננתח את הפסוקים המתארים את רגעי המפגש...
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת ויגש - מנהיגותו של יוסף במצרים למה מתעכבת התורה לספר לנו על פעילותו המנהיגותית-כלכלית של יוסף במצרים בעיצומן של שנות הרעב? יוסף דואג למשפחתו,ללחם וכלכלה, בעוד שהמצרים רק הולכים ומשתעבדים לפרעה. נראה, שהתורה מתארת את פעולותיו של יוסף, בכדי להדגיש את העובדה שהוא מכין את הקרקע לעם שבדרך, ובתוך כך הוא גם מגשים את חלומותיו שלו.
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויגש - מעשיו של יוסף מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? מדוע התנכר יוסף לאחיו? כיצד ייתכן שאף אחד מהאחים לא הכיר את יוסף, אפילו אחרי כל הסימנים שיוסף נתן להם? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובניתוח נאומו של יהודה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט מִצְרַיְמָה
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת ויגש - נאום יהודה ואפשרות הרשומון בסיפור המקראי ר?שומון הוא מצב שבו מקרה מסוים מתואר על ידי מספר אנשים הסותרים זה את זה. האם בתורה ייתכן מצב שסיפור מסוים יסופר רק מנקודת מבטם של אנשים מסויימים, ולא מפי המספר ה'יודע כל'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח של נאום יהודה, על ההבדלים הרבים והמהותיים שבין התיאור בנאום לבין תיאור המקרים בעת התרחשותם.
שיעורי טקסט הרב חנוך וקסמן פרשת ויגש - נאום יהודה וקהל היעד שלו נאום יהודה עובר תפנית חדה ובלתי מובנת: בתחילת דבריו נראה כי יהודה תובע צדק ומשפט וגם מתחנן לרחמים, אך לאחר מכן הוא מבקש להפוך לעבד במקום בנימין. בחינת קהל היעד של יהודה תעזור לנו להבין נכונה את טיעוניו.
שיעורי טקסט פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויגש - ערבונו של יהודה בפרשת ויגש מגיע סיפור יוסף ואחיו לשיאו. בעמידתו מול יוסף ובניסיונו לשכנע את יוסף לאפשר לבנימין לשוב לאביו, מתגלה יהודה כבעל תעצומות נפש מיוחדות במינן. בשיעור נראה כיצד סיפור יהודה ותמר מהווה רקע לעמידתו של יהודה מול יוסף, הן כחלק מן המבנה הכיאסטי של סיפור יוסף ואחיו, והן בדמיון הגדול שבין שתי הסיטואציות - שבשתיהן עומד בסופו של דבר על הפרק 'עירבון' של יהודה.
שיעורי טקסט הרב מנחם ליבטאג פרשת ויגש - ירידת יעקב ובניו למצרים האם תכנן יעקב ביקור קצר במצרים, או שתכנן להשתקע שם? מדוע תכנן כך? מה המשמעות של תפילתו בבאר שבע? מדוע הקריב שם זבחים?
שיעורי טקסט הרב שמעון קליין פרשת ויחי: ימים ושנים בחיי אבות דמויות רבות במקרא זוכות לסיכום מניין שנות חייהן, ועובדה מעניינת היא - שאין תיאור אחד דומה לחברו. עיון זה יתמקד בשלושה אישים - אברהם, יצחק ויעקב. נתבונן בסיכום שנות חייהם ונזהה בו חלון הצצה מרתק - אל עבר אישיותם ואל דרך חייהם.

עמודים