אגדות התלמוד
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת הורדוס ומשמעויותיה
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת ר' ינאי
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת ר' בנאה – א'
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת ר' בנאה – ב'
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך סיפור בנו של יוסף בן יועזר
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך סיפור רב אסי ואמו
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת רב אדא בר אבא- חלק א
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת רב אדא - חלק ב
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת רב אדא - חלק ג
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת החשמונאים ואגדת הכהן הגדול ושמעיה ואבטליון
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת עני עשיר ורשע (א)
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת עני עשיר ורשע (ב)
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת החסיד המתפלל וההגמון, ואגדות נוספות, (א')
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת החסיד המתפלל וההגמון, ואגדות נוספות, (ב')
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך סיפור מר זוטרא חסידא והגביע הגנוב
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת ר' פנחס בן יאיר
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך על תחפושת וטרגדיה - סיפור ר' חייא בר אשי ואשתו
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך מעשה רבי שילא - סיפור פורימי במסכת ברכות, חלק א
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך עשה רבי שילא - סיפור פורימי במסכת ברכות, חלק ב' - הקשרו הרחב של סיפור ר' שילא שיעור זה יעסוק במידה `בשכלות הלב`. תחילה, נתמקד במיקומה של מידה זו בתוך קבוצת מידות העוסקות בשלבי קבלת והפנמת התורה על ידי הלומד. לאחר מכן נתעמק ביחס שבין הלב והרגש לבין השכל והתבונה בלימוד תורה, ונראה שברייתת `קניין התורה` רומזת לנו היכן לחפש את נקודת המפנה מהתבונה להתגלות הלב
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך סיפור מותו של ר' אליעזר - חלק א' שיעור זה יעסוק במידה `באימה`. הטענה העיקרית העולה בשיעור היא שהמפגש הראשוני עם התורה חייב לבוא מתוך הבנה שהתורה היא עצומה ואין סופית, ורק אחרי הבנה ראשונית זו אנו מסוגלים ללמוד תורה.
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך סיפור מותו של ר' אליעזר - חלק ב'
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת חזקיהו ומחלתו - חלק א'
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת חזקיהו ומחלתו - חלק ב'
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך עמון ומואב ואגדת הסרדיוטות, חלק א'
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך עמון ומואב ואגדת הסרדיוטות, חלק ב'
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך סיפור ר' יוסי והחורבה - שיעור ליום ירושלים
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדת חוני המעגל במשנה ובמקורות מקבילים
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך סיפורי ר' טרפון והקציעות
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדות מצות הראיה, חגיגה ד' ע"ב - ה' ע"ב, חלק א
שיעורי טקסט הרב יונתן פיינטוך אגדות מצות הראיה, חגיגה ד' ע"ב - ה' ע"ב, חלק ב

עמודים