דף יומיומי ביצה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ לוו עלי ואני פורע נעסוק בענייני דיומא, לאור דיון המפרשים בסוגיית `לוו עלי ואני פורע`.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מחלוקת בית שמאי ובית הלל בשיעור איסורי חמץ נציע משמעות רעיונית למחלוקת בית שמאי ובית הלל בדבר שיעור איסורי חמץ.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מכשירי אוכל נפש נעסוק בדיון אודות היתר מכשירי אוכל נפש
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מסייע דיון בגדרי דין מסייע בסוגייתנו ובמקומות אחרים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מקח וממכר ביום טוב נדון בלשון המותרת והאסורה למקח וממכר בשבת וביום טוב.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ משלוח מנות נדון ביסודו של המנהג לשלוח מנות ביום טוב.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עשיית גרף של רעי לכתחילה נעסוק בהיתר ליצור מצב בו חפץ נעשה מותר בטלטול משום גרף של רעי
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ פינוי פירות ותבואה בשבת וביום טוב נעסוק באבחנה בין שבת ליום טוב לעניין דיני מוקצה
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שחיטה ביום טוב כשאין לו עפר נדון באיסור לשחוט ביום טוב כשאין לו עפר לכיסוי הדם, ובכלל העקרוני העולה מן הסוגיה.

עמודים