הגות רבנית
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו חייו של הרב יחיאל יעקב ויינברג חייו של הרב יחיאל יעקב ויינברג
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו שיקולים חוץ-הלכתיים בפסיקתו של הרב ויינברג תשובותיו ההלכתיות של הרב ויינברג לוקחות בחשבון לעיתים קרובות שיקולים מטא-הלכתיים, וכבר מלך שפירא שם לב לנטייה זו ודן בה. הדבר אינו מפתיע, כיוון שההלכה היהודית משקפת אידיאלים וערכים, ואינה רק אוסף של כללים פורמליים. אך בעוד שיקולים דומים מופיעים בכתביהם של פוסקים אחרים, הרב ויינברג מציג שיקולים כאלו על בסיס יותר עקבי ובאופן ישיר בצורה הראויה להערכה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו הקרבה וייסורים בהגותו של הרב ויינברג תלמידי חכמים רבים למדו את התשובות ההלכתיות של הרב ויינברג; מעטים יודעים על תרומתו לעולם המחשבה היהודית. חיבורו 'לפרקים' כולל, בין השאר, דרשות עוצמתיות וקריאות מלאות-תובנה של אגדות. הדיון שלנו יפנה כעת לניתוח של כמה מן הנושאים המרכזיים בחיבור זה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו הרב ויינברג והמדינה היהודית הרב ויינברג שילב גאווה עצומה במדינה היהודית הצעירה עם אכזבה מאופייה החילוני. מדינת ישראל מילאה אותו בשמחה אך גם בכאב. מאמר שפורסם ב'סיני' ב-1958 פותח בביטוי רהוט של הרכיבים החיוביים בגישתו למדינה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו הרב ויינברג על מרקסיזם ועל מנהיגות דתית הרב ויינברג היה מבקר חריף של המרקסיזם והיה מודאג כי הסוציאליזם הופך לנטייה האינטלקטואלית והמוסרית השלטת במדינה היהודית הצעירה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו שלושה איזונים בהגותו של הרב ויינברג נושאים של ניגודים ואיזונים חוזרים פעמים רבות בכתביו של הרב ויינברג.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו חייו של הרב הוטנר, הגותו והתאוריה החינוכית שלו הרב יצחק הוטנר נולד בוורשה ב-1906. הוא למד בישיבה המפורסמת בסלובודקה, והפך לחביבו של הרב נתן צבי פינקל, הסבא מסלובודקה, שחיבב תלמידים מוכשרים במיוחד.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו הרב הוטנר: פעולות רבות כחלק מחזון מאחד של החיים כמה משיחותיו של הרב הוטנר נוגעות לתחום של 'דבר הרשות', תחומי חיים שאינם מוגדרים על ידי חיובים או איסורים דתיים. התורה מאתגרת אותנו לא לראות תחומים אלו כניטרליים מבחינה דתית, אלא לקדש אותם. בקטע אחד הרב הוטנר משווה בין יחידים לאומה ביחס לאתגר זה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו הרב הוטנר – אמן המשל הרב הוטנר – אמן המשל
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו היפוכים דרמטיים בכתבי הרב הוטנר שומעיו של הרב הוטנר מעידים שהוא נטה לתיאטרליות. תלמידיו חיכו בציפייה דרוכה להגעתו, ושיחותיו היו הופעה מהשורה הראשונה. אני מאמין שאהבה דומה לתיאטרלי ולדרמטי משכה את הרב הוטנר לסגנון ספציפי של פרשנות, המציע תובנות מנוגדות להבנה המקובלת. במצבים בהם קיים פירוש פשוט וטבעי לכאורה, הרב הוטנר מראה בפקחות כיצד הסבר הפוך מוביל להבנה עמוקה יותר.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו מרכזיות חופש הרצון בהגותו של הרב הוטנר הרב הוטנר דן לעיתים קרובות בעקרון חופש הבחירה. הוא ראה בו את אחד ממאפייניה המהותיים של האנושות, ותיאר את הדטרמיניזם בן זמנו כאחד מהאתגרים המרכזיים של המודרנה. הוא אומר שאבי אבות הטומאה של ימינו הוא הכחשת החופש האנושי.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו רגישותו הלשונית של הרב הוטנר הרב אהרן ליכטנשטיין תאר פעם את הרב הוטנר כ"קפדן אך לא נוקדן". תשומת ליבו של הרב הוטנר לפרטים מתגלה ברגישותו הרבה לשפה. מעטים הרבנים שכתיבתם פואטית כשלו, והרב הוטנר אף ייחס במפורש ערך לצורת הביטוי.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו הרב הוטנר ועולמו הפנימי של האדם הדתי בשונה מרוב ראשי הישיבות המודרניים, תרומתו החשובה ביותר של הרב הוטנר לתורה הייתה בתחום ההגות היהודית ולא בגמרא ובהלכה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו שמחת לימוד תורה לפי הרב הוטנר בשבוע שעבר דנו בדגש של הרב הוטנר על העולם הדתי הפנימי על רעיונותיו ורגשותיו. השבוע נבחן עוד נושא כללי בהגותו הנוגע לסוג זה של קטגוריה הלכתית.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו הגות רבנית מודרנית: סקירה רטרוספקטיבית במשך שנתיים בחנה סדרה זו את הגותם של שבעה רבנים משתי המאות האחרונות. כפי שציינתי בשיעור הראשון, אחד ממניעי היה לעודד את העולם האורתודוקסי המודרני לחשוב מעבר לעבודותיהם החשובות של הרב קוק והרב סולובייצ'יק. פגשנו חשיבה עמוקה בקרב הכותבים האחרים שלמדנו, ובחנו נושאים ששני ההוגים הבולטים האלה לא עסקו בהם. שיעור אחרון זה יביט לאחור וישווה כמה מהענקים שפגשנו.

עמודים