יוםיום עיונים בספר שופטים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב נריה קליין חידת שמשון
שיעורי טקסט הרב נריה קליין חיסול בית ירובעל שמו של הבעל בולט בתחילת סיפור אבימלך, והדבר מדגיש את העימות בין הבעל וה'. עובדי הבעל מנצחים במאבק זה ומחסלים את בית גדעון
שיעורי טקסט הרב נריה קליין חלום המדייני ושברו חלום המדייני מדבר רק על אוהלו שנופל, אך הפתרון שניתן לו מדבר על כל מחנה מדין. דבר זה מוכיח לגדעון כי הפחד במחנה מדין רב, ודבר זה מראה כי ה' כבר החל להושיע את ישראל.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין יותם ואנשי שכם
שיעורי אודיו הרב נריה קליין יפתח
שיעורי אודיו הרב נריה קליין יפתח המשך
שיעורי אודיו הרב נריה קליין יפתח ואפרים
שיעורי אודיו הרב נריה קליין יפתח ובני עמון
שיעורי טקסט הרב נריה קליין ירושלים - ליהודה או לבנימין? העיר ירושלים היא בנחלת שבט בנימין, אך האיזור מדרום לה, שהיה בתחום שליטתה הוא נחלת יהודה.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין ירושלים וסיפור ועכסה בפרק א
שיעורי טקסט הרב נריה קליין כיבוש הארץ בשירת דבורה שירת דבורה איננה על ההצלה של אותו קרב, אלא על הצלחת המלחמה שנמשכה אחריו בכנענים. מלחמה זו מהווה שיא חיובי בספר, שכן היא משלימה את המשימה אתה היו ישראל צריכים לשהלים בכניסתם לארץ - הכרתת הכנעני.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין כפיות הטובה וגמולה (א) פרק ב' מדגיש את פן כפיות הטובה שבעובודה זרה.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין כפיות הטובה וגמולה (ב) כאשר בני ישראל ממשיכים לחטוא אחרי שהשופט מושיעם, עונשם הוא שה' מבאל את ההבטחה על ירושת הארץ. עונש זה מתאים לחטא של כפיות הטובה על הורשת הארץ.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין מ"ויהי אחרי מות יהושע" עד "בימים ההם אין מלך בישראל" כבר בפתיחתו של ספר שופטים בולטים שני דברים: העדרו של מנהיג והקשר בין העם ואלוקיו. אלו יהיו שני המוקדים לאורך כל הספר, והספר ילמד אותנו כי הם קשורים זה בזה.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין מבנה שמשון ופרק יד
שיעורי טקסט הרב נריה קליין מהורשת הארץ לישיבה בקרב הכנעני המשך פרק א' מציג הדרדרות בחוסר הכיבוש של שאר השבטים.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין מטרת חיסול זבח וצלמונע מטרתו של גדעון בהריגת זבח וצלמונע היא נקמה אישית, כפי שהוא אומר להם בעצמו. הוא וקם בהם על הריגת אחיו בי אימו.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין מטרת סינון הלוחמים סינון הלוחמים מקביל לבקשת אותות הגיזה על ידי גדעון. גדעון מבקש מה' אות שיושיע את ישראל למרות שלא חזרו בתשובה, וכנגד דורש ה' כי יהיה ברור שהוא זה שהושיע.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין מטרת סיפור עתניאל עתניאל בן הדור הקודם מקשר את הדור החדש לאמונת אבותיהם
שיעורי טקסט הרב נריה קליין מטרתה של מלחמת בזק המלחמה בבזק הייתה מול קואליציה כנענית בראשות אדוני בזק. שבט יהודה יוצא בראש ישארל למלחמה במקום הרחוק מנחלתו.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין מי ילך עם גדעון למלחמה? מספר הלוחמים ההולכים עם גדעון מסונן פעמיים, בהדגשה שמספר הנשארים עם גדעון קטן מאוד לעומת מספר העוזבים.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין מידה כנגד מידה בסיפור אבימלך מספר רמזים ספרותיים מבליטים כי קללת יותם התגשמה במלחמה בין אבימלך ובעלי שכם.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין מלאך ה' בבוכים ופילגשבגבעה מלאך ה' בבוכים מוכיח את ישראל על אי הורשת הארץ. נראה שיש להבין זאת על רקע סיפור פילגש בגבעה בו שואלים ישראל מדוע קרה הדבר הזה.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין מנחתו של גדעון כבר בהקרבת המנחה ה' רומז לגדעון שהדרישה להסרת העבודה הזרה עדיין קיימת, בכך שהוא אינו מוכן לקבלה תחת האלה.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין משל יותם האטד איננו אבימלך, אלא בית ירובעל, לו הוצעה מלוכה בפרקים הקודמים. אבימלך מולך כחלק מבית ירובעל, אך הוא גם משמידו של בית ירובעל, ולכן האש פוגעת גם בו.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין נדר יפתח
שיעורי טקסט הרב נריה קליין ניתוץ מזבח הבעל ישנה השוואה בין שליחת גדעון להושיע את ישראל לשליחתו לנתוץ את מזבח הבעל. שהוואה זו מחזקת את הרעיון שהתשועה מותנה בתשובה, אך ההחזרה בתשובה לא הצליחה, ואנשי עופרה רוצים לנקום בגדעון.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין נסיונות הביזה וצמצום החיילים
שיעורי אודיו הרב נריה קליין סוף גדעון והמלכת אבימלך
שיעורי אודיו הרב נריה קליין סוף המעגל ועותניאל

עמודים