יוםיום עיונים בספר שופטים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב נריה קליין סוף מלחמת גדעון
שיעורי אודיו הרב נריה קליין סוף שיעור שמשון ולחי החמור
שיעורי אודיו הרב נריה קליין סיום גדעון ותחילת אבימלך
שיעורי אודיו הרב נריה קליין סיום פרק א- סדר מבנה
שיעורי אודיו הרב נריה קליין סיפור אהוד
שיעורי אודיו הרב נריה קליין סיפור יפתח והירושות
שיעורי אודיו הרב נריה קליין סיפור מלחמת אבימלך
שיעורי אודיו הרב נריה קליין סיפור שמשון
שיעורי אודיו הרב נריה קליין סקירה של פרק ב
שיעורי טקסט הרב נריה קליין עגלון כדמוי‑אל ישנה הקבלה בין עבודת האלילים של ישראל לעבודתם לעגלון. ההקבלה בולטת בהקבלה מפתיעה בין סיפור אהוד ועגלון ובין עבודת כהן גדול ביום הכיפורים.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין עגלון כקרבן ישנה הקבלה גם בין עבודת הקרבנות לשחיטתו של עגלון. הפיכתו של עגלון מאל לקרבן מדגישה כי כוחו לא היה עצמאי, והצלחתו לשעבד את ישראל נבעה רק מהעונש שה' גזר עליהם.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין פילגש בגבעה
שיעורי אודיו הרב נריה קליין פסל מיכה 1
שיעורי אודיו הרב נריה קליין פסל מיכה 2
שיעורי אודיו הרב נריה קליין פסל מיכה ובני דן
שיעורי טקסט הרב נריה קליין פרטי ציווי ה' לברק ומטרתם ה' מעלה את חומרת העונש בשעבוד למדין לעומת הפרקים הקומדים. גם התערבות ה' במלחמה מתגברת - הוא מצווה את ברק ציוויים מפורטים ואף קובע מגבלה על מספר הלוחמים כדי שיהיה ברור שה' הוא המושיע.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין פרעה "אשר לא ידע את יוסף" והדור "אשר לא ידעו את ה' הקבלה בין פרק ב' לסיום ספר בראשית ופתיחת ספר שמות מלמדת כי בני ישראל כפויי טובה כלפי ה' בדיוק כפי שפרעה היה כלפי יוסף.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין פרק ד
שיעורי אודיו הרב נריה קליין פרק ד ברק ודבורה
שיעורי אודיו הרב נריה קליין פרק ו תחילת סיפור גדעון
שיעורי אודיו הרב נריה קליין פרק ז מלחמת גדעון
שיעורי אודיו הרב נריה קליין פרק טו
שיעורי טקסט הרב נריה קליין צמד אותות הגיזה אנשי עופרה מושווים לאנשי סדום, ולכן בקשת האותות של גדעון נעשית בלשונו של אברהם על אנשי סדום. בסדום לא היו עשרה צדיקים, אל בעופרה ישנם עשרת עבדי גדעון שעוזרים לו במשימתו, ולכן עופרה ניצלת.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין שופטים
שיעורי אודיו הרב נריה קליין שירת דבורה
שיעורי אודיו הרב נריה קליין שירת דבורה
שיעורי טקסט הרב נריה קליין שלילת המלוכה ושלילת השלל גדעון אמנם שולל את מיויו למלך, אך הוא איננו מדגיש כי ה' הוא האחראי לתשועה. הוא אף נוהג במנהגי מלכות בבקשת השלל מאת ישראל, בנשיאת נשים רבות, ובפרט אישה נוכריה משכם.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין שמשון ולחי החמור
שיעורי אודיו הרב נריה קליין שמשון פרק טו
שיעורי אודיו הרב נריה קליין שמשון פרק טז

עמודים