ליקוטי מוהר"ן (3)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה עב - יהדות של חסד מה הקשר בין החסידות לבין מידת החסידות? מדוע העולם אינו יכול להתקיים ללא דין (ולא רק ללא רחמים)? ועד כמה קיום התורה קשור לחשק שלנו?
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה סב - אמונה וכפירה מה הקשר בין האמון והאמונה לפעולת האכילה? כיצד הכפירה מתקשרת לאמת ומה מקומה בעבודת השם שלנו?
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה רי – משא ומתן באמונה איך להקל את עול הפרנסה, זוהי בוודאי שאלה שמעסיקה רבים. ר' נחמן עוסק בכך בתורה זו.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה רט – תפילות כנגד תמידים תקנום על תפילות רעות ותפילות טובות, ומדוע תקנו את התפילות "כנגד". על תפילות שהן תמידין, והכנסת אורחים שהיא קרבן.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה קט – יש הבל אשר נעשה על הארץ האדם נמדד בסופו של דבר לפי השאיפות שלו, כמו גם האנחות והגניחות שלו, שאינן צריכות להוות ביטוי לחוסר אונים, אלא יכולות להוות אפשרות למחאה פנימית כנגד המצב הקיים.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה ו – תשובה על התשובה מהי תשובה על התשובה? וכי יש חטא בתשובה שיש לחזור אפילו עליו בתשובה? על כך אפשר לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה פג – מתן בסתר יכפה אף מה מיוחד באות פ' ומה הקשר בינה לבין הפה? מה היה קורה אילו היו המילים המכילות את האות פ' חסרות אותה? וכיצד ניתן להשתמש בסוד הזה של הפ' על מנת ל'כפות אף'?
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה רנט – את ה' האמרת היום
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה יד - להמשיך שלום הבית שמבטא ה'נר איש וביתו' של חג החנוכה, הוא הפתרון למציאות חסרת המחיצות שסמלת התרבות היוונית - השוק. עלינו להמשיך את אור הבית 'עד שתכלה רגל מן השוק'.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה קצד - היכל ה' "מי שרוצה כבוד הוא שוטה"- כך פותח ר' נחמן את התורה. האמנם כל כך פשוט להכיר בשטות הכבוד? איזה כלי ייתן לנו ר' נחמן להכרה בכך? על כך אפשר לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה פא תנינא – ונביא לבב חכמה מהי מעלתו של המשמח את עצמו ואיך הדבר יכול לשנות את כל תפישת עולמו. על כך אפשר לקרוא במאמר הבא:
שיעורי טקסט הרב דן האוזר התבודדות אחת הפרקטיקות המרכזיות והמרגשות ביותר במשנתו של ר' נחמן, ומהדברים המזוהים ביותר עם חסידות ברסלב, היא ההתבודדות. על שורשיה וחשיבותה תוכלו לקרוא במאמר הבא:
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה רלה – שמחת המועד במהלך מקורי קושר ר' נחמן בין העולה לרגל ב"מועד" לבין ה"מועד" - המחליק והנופל. מה הקשר האמיתי ביניהם ומה הדבר אומר לנו אפשר לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר מעשה ראשון מהמהרש"א ז"ל איזה מסר רצה ר' נחמן להפיק מסיפורו על המהרש"א ז"ל ואיך אחאב המלך קשור לכל העניין? על זאת תוכלו לקרוא במאמר הבא:
שיעורי טקסט הרב דן האוזר מעשה שני מהמרש"א ז"ל מה מקום הצער בעבודת השם ומה הדיון הסמוי שבין הבעש"ט לבין ר'נחמן על כך ואיך כל זה מתקשר למהרש"א תוכלו לקרוא במאמר הבא:
שיעורי טקסט הרב דן האוזר "הא לכם זרע" - תורה נג כיצד קשורה הלידה לדעת, מדוע שתיהן קשורות אל "הא", ומה ההבדל המהותי בין דעת האדם לדעת הקב"ה? על כל זאת ועוד תוכלו לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה קלה – מוחין דאמא 'סגולה' כיצד להינצל מגדלות ומגאווה היא ההסתכלות המעמיקה של האם שמספקת לנו גם פרופורציות נכונות, וגם חמלה. דווקא מתן תורה הוא האירוע המקושר לתכונות אימהיות אלו שכן למרות שה'בינה' מבינה את האדם מתוך עצמו, היא גם מעוררת את האדם מהסתגרותו בתוך עצמו. על כל זאת ועוד, במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה עד ליקוטי מוהר"ן תנינא – "ולא יראו פני ריקם" פרשת פרה שאנו קוראים אחרי פורים נועד לקשר בין פורים לבין פסח ולהראות לנו כי הטהרה, על הקמאיות והחירות שהיא מגלמת בתוכה, מהווה תנאי הכרחי לפסח
שיעורי טקסט הרב דן האוזר סוד העיבור איך יתכן שאחשוורוש התייעץ עם בני יששכר כדברי המדרש, וכיצד עסקת הדודאים שעשתה רחל עם לאה קשורה למגילה. על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה קעז – סלחתי כדבריך על היסודות המקופלים בסליחה האלוקית לאדם תוכלו לקרוא במאמר הבא
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה קלז – חלקי ה' אמרתי לשמור דבריך תורה קצרצרה על פסוק אחד מתהילים מגלה מה מסתתר מאחורי הקלעים של הצהרתו של המאמין, ומביאה אותנו למקום עמוק יותר
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה ל, סעיף ו' – ארבע גלויות – חלק א' על מהן ארבע הגלויות בעבודתו האישית של כל אחד מאיתנו, וכיצד ר' נחמן ממליץ להתמודד עימן תוכלו לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה ל, סעיף ו' – ארבע גלויות – חלק ב' מאמר זה מסביר את פועלו של אברהם בתרבות האנושית ואת ההשפעה של פועל זה על ארבעת בניו ונכדיו. ר' נחמן משווה בין ארבעת צאצאים אלה לבין ארבעת הבנים שבהגדה. במאמר זה אנו מנסים לעמוד על הקשר המפתיע הזה.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר דרכי ה' הנעלמים ר' נחמן מספר לנו סיפור מתריס, מבלבל וכמעט מרגיז. הוא כביכול "מסכסך" ביננו לבין ההשגחה. לאן חותר ר' נחמן בסיפורו זה וכיצד אנו הקוראים יכולים לצאת נשכרים ממנו, ניתן לקרוא במאמר הבא:
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה פז מדוע מידת האמת, של יעקב, קודמת לחסדו של אברהם, וכיצד כל זה קשור ליראת העונש, שמתגלה כחשובה בכל שלבי עבודת ה'. על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה נה – ברית אבות ר' נחמן מחזיר אותנו לשורשי היהדות- לאבותינו על מנת לינוק משם כוחות ותובנות לחיינו כאן ועכשיו. על המשמעות של כריתת ברית עם ה' גם בימינו ניתן לקרוא במאמר הבא:
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה קכו – געגועים מה פשר געגועיהם של תלמידי רשב"י לרבם בעודו עומד ומדבר לפניהם. כיצד ניתן להבין את תופעה זו ומהי משמעותה עבורנו? על זאת ניתן לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה רפ – משא ומתן באמונה ר' נחמן נושא ונותן עם סבו הבעש"ט ומשלים את המהפיכה הדתית שהוא חולל, אך בכיוון הפוך ממנו. ר' נחמן עומד על המטוטלת בה נמצא האדם - בין התורה לבין החיים, בין בית המדרש ובין השוק, ומסביר את הריווח שבמטוטלת זו.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה נו - ואפילו בהסתרה השיר המוכר "ואפילו בהסתרה" מקפל בתוכו תובנות על מקורות הסתרה זו אצל האדם, ומכאן גם פתרונות להתמודדות עמה. על ההסתרה ופתרונותיה תוכלו לקרוא במאמר הבא
שיעורי טקסט הרב דן האוזר מעשה ממלך שגזר שמד ר' נחמן יורד לעומק המהפכה התעשייתית והטכנולוגית,מנבא את תוצאותיה הרעות ופורש לפנינו את מערכת היחסים הסמויה בינה לבין היהדות.

עמודים