ליקוטי מוהר"ן (3)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב דן האוזר דרך התמימות והפשטות - תורה יב תניינא בתורה זו ננסה להבין מדוע ר' נחמן רואה בתמימות ובפשטות את עיקר היהדות, וכיצד אפשר להגיע ל'חיות' דרך הכבוד הפנימי.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה ל – דמעותיו של עשיו ודמעותיו של יעקב בתורה זו ננסה להבין מדוע עשיו בוכה, וכיצד היהודי שבא בשם ה'ספציפיות' מסוגל לנצח את איש המערב המופשט.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר האספקלריה – ציורו של חסיד עצלן בשיעור זה נתבונן בסיפורו של ר' נחמן על שני ציירי המלך, וכיצד דווקא הצייר העצלן מלמד אותנו על חופש פנימי ועל דינמיות בעבודת ה'.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר דרך ארץ קדמה לתורה – חיי מוהר"ן קכז נסיעה של ר' נחמן בערב שבת מעוררת בו מחשבות על תכלית החיים וייעודם. הבא נצטרף לדרך זו ונראה כיצד היא "דרך ארץ שקדמה לתורה".
שיעורי טקסט הרב דן האוזר גדולה - תורה רנ כיצד נמשכת ההשגחה על העולם ואיזה שינוי תודעתי היא אמורה לחולל אצל המצפה לה? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה לג סעיף ד – סוד הצמצום והאהבה כיצד ניתן לחוש את האהבה האלוקית הזורמת אלינו בכל רגע ומה מונע מאתנו הרגשה עילאית זו? על כך תוכל לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה לב - התפילה כריקוד "ה' שפתי תפתח" פותח את התפילה בקריאה להתמסר כאישה לבעלה בריקוד סוחף. מהי תודעה זו וכיצד מתמסרים אליה? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר חיי מוהרן צא – להשליך את הראש חלום של ר' נחמן חושף רבדים עמוקים בנפשו ובנפש כולנו, ונותן לנו כלים אחרים איך להתמודד עם נפילות.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה קמב – ויכתב בספר זכרון תיאור מסתי לכאורה של שיח בין שני צדיקים בריחוק מקום, מתברר כתהליך עמוק המצוי בבסיס החשיבה והתרבות האנושית, ומזמין אותנו להתנהלות אחרת במקומות של אי הבנה וקוצר דעת. התנהלות זו מתבררת במאמר כבסיס חשיבתו של ר' נחמן ואף כבסיסה של היהדות.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר שיחות הרן מ – הדריידל (הסביבון) סביבון החנוכה מתברר כמכיל בתוכו תנופה קוסמית לאלו שמוכנים להתמסר לה; תנופה המשמשת מענה לשאלות קיומיות ואשר הניעה גם את המכבים לניצחונם. על כל זאת במאמר שלפניכם.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה סה תניינא – קנאות מה יכול להיות הקשר בין קנאות לבין חסד? מה אפשר ללמוד מנבוזראדן שהחריב את בית מקדשנו? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה צז חלק א' - אלקים אל דמי לך ר' נחמן הופך את שאלת שתיקת האלוקים לשאלה על שתיקת האדם ומנחה את האדם כיצד להתפלל בעולם שנראה על פניו כשותק.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה צז חלק ב' - אלקים אל דמי לך מאמר זה הינו המשך של המאמר הקודם ובו הסבר ופירוט של שתי העצות של ר' נחמן איך לזכות לתפילה כזו שתתקבל בדין, וכיצד להחזיר לעולם את נקודת המרכז והייחוס החסרה לו.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה יט – לשון הקודש ההכרה בדברי חז"ל שהעולם שנברא בלשון הקודש רבת משמעות, הן בתחום הבין אישי והן בתחום הדתי והאמוני. על כך ניתן לקרוא במאמר הבא
שיעורי טקסט הרב דן האוזר עבדת בחינם אכלת בחינם – שיח שרפי קודש רעג סיפור אירוני מתפרש כמהפכה כלכלית הקוראת לחירות.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה סא – אמונת חכמים בעידן המודרני אמונת החכמים איננה ערך מעורך בתרבות המודרנית. ר' נחמן עורך דיון עמוק במשמעות של ערך זה גם בימינו.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה רנז- צוואת אמו של ר' נחמן צוואתה של אימו ר' נחמן חושפת את אחורי הקלעים של היות רבי, את הדרכתה של אימו במקומות אלו וכן סיפור אישי שהתרחש בעקבות זאת.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה עח - מלכות פה ספירת המלכות הנה מפתח לתודעה הדתית. במאמר זה תתואר ספירת המלכות והשפעתה על תודעה זו.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה פ תניינא – דשן מה הקשר בין תרומת הדשן לבין ההנהגה ודרכי בחירתה? ר' נחמן דורש את המשנה ומקשרה לימיו ולהנהגת דורו, בדיון חד ונוקב עמה.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה קמח - היראה של היראה "ליראה בעצמה יש יראה מהשם" - מה כוונת ר' נחמן ואיך נראית היראה לאחר שיראה גם היא? מה ההבדל בינה לבין היראה הרווחת כיום? על כל אלה במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה רכו - ניגוני יללה על תחושת ה'קורבנות' המלווה אותנו מינקותנו, על שורשיה והסתעפויותיה השונים ויותר מכל על ההתמודדות עמה, תוכלו לקרוא במאמר הבא.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה רכה – כנפי ראה הנשימה הופכת על ידי ר' נחמן לכלי לרכישת מידת בטחון ומדריכה אותנו כיצד עושים זאת וכיצד לא. הבה ניקח נשימה עמוקה ונצלול אל עומק דבריו.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה כט תניינא - איסור והיתר "אסור" היא מילה המוכרת לנו בחינוכנו כילדים וכן מהווה היא מחצית ממצוות ה'. ר' נחמן קושר בין האיסור לבין האירוסין ומלמד אותנו את שורשו ומגמתו של האיסור וכיצד יש להתייחס אליו.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה רנא – מחשבות סוררות ר' נחמן באומץ מתמודד עם מחשבות כפירה סוררות שיכולות לתקוף את המאמין. יורד הוא לשורשן ומדריך את המאמין בהתמודדויותיו.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר מעשה ממלך וקיסר – חלק א' "מעשה ממלך וקיסר" הינה מעשיה מפותלת ורבת תהפוכות שלא זכתה להרבה ביאורים. מאמר זה מנסה לבאר ולהסביר מי הן הדמויות המרכזיות בסיפור ומהי ההתמודדות המרכזית בבסיס הסיפור.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר מעשה ממלך וקיסר – חלק ב' המשך סיפורה של בת הקיסר בחפשה את בן המלך איננו אלא סיפורנו אנו בהתמודדנו עם הסיכון שבעצם החיים ובנסותנו למצוא קיצורי דרך. שוב ושוב מסרבת הנשמה להיעתר לקיצורי דרך אלו.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר מעשה ממלך וקיסר - חלק ג' סופו הטוב של הסיפור מצייד אותנו בכלים חשובים בעבודת ה' ומגלה את רזיה הפנימיים ביותר של חסידות ברסלב.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר תורה מב תניינא – כי אני ה' רופאך הצהרת התורה "כי אני ה' רופאך" מתבררת בראשי תיבותיה כצרור עצות לחולה בהסתמכו על הצהרה זו
שיעורי טקסט הרב דן האוזר העני שמזלו שיהיה גנב – חלק א' סיפורו של ר' נחמן מכניס אתנו לשיח המתמיד שלנו עם המראה, עם עצמנו כפי שהיינו רוצים שיראה,ומתאר את המחירים שאנו משלמים על כך.
שיעורי טקסט הרב דן האוזר העני שמזלו שיהיה גנב – חלק ב' מאמר זה ממשיך את המסע בתוך מבוך המראות המפותל שאליו נקלע גיבור הסיפור. בחלק זה משרטט ר' נחמן את המפגש האפשרי של האני עם עצמו האבוד ואת התנאים להגיע לידי כך.

עמודים