מורשת הגר"א
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין חכמה עליונה וחכמה ארצית
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין מחלוקת תיאולוגית עם השלכות מעשיות מחלוקת תיאולוגית עם השלכות מעשיות
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין לימוד חכמות במסורת תלמידי הגר''א
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין 'המצוות החדשות' של החסידות אנחנו מתחקים על אחד היסודות החסידיים – "העבודה בגשמיות" – ששכנע את הגאון מווילנה שמדובר ב"תורה חדשה" ("אולפן חדת"). נתבונן כעת במקור המדגים כמה יכלו החסידים להרחיק לכת בעניין זה, הנובע מתפישתם האימננטית.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין השכלה מול מסורת: המקרה של ר' יהושע השל לוין
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין החסידים בתרומתם לעולם ההלכה ברצוני להעלות כאן מוטיב חדש בגלגולי המחלוקת הגדולה. כל העיון שלנו עד כאן עמד בסימן "המפץ" של שנת תקל"ב. לאורך עשרות שנים לא שקטו הרוחות באופן משמעותי, אבל זמנים רגועים יותר הגיעו בסופו של דבר. במשך הזמן חלה התקרבות הדדית בין הניצים. בלי לחצות את הקווים, גילו הצדדים שהם מכירים בתרומתו של היריב.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין משנת הגר''א בהלכה ובמנהג
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין ויכוח השקפתי ללא מאבק חברתי פתחנו במעקב אחר התפוגגות המאבק הלוחמני בחסידות והתחלפותו באווירה של פיוס, הקשבה ואפילו השפעה הדדית. כמובן ששינוי זה היה משמעותי ביותר, שכן טבעי הדבר שחלק גדול ממעשיהם של בני הפלוגתא, אמירותיהם ומחוותיהם, מושפע מעצם קיומה של המחלוקת. מחלוקת עשויה, מצד אחד, להביא להתמתנות בשל החשש מהתקפות והאשמות של הצד השני.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין ברכת "יראו עינינו": מקרה מבחן בסוגיית המנהג
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין החוויה ה'מתנגדית' בפעם הקודמת התחלנו להדגים איך זכתה החוויה הדתית להערכה חדשה בתורתו של ר' חיים מוולוז'ין. התפתחות זו היא חלק משלב חדש – התגבשותה של ה'מתנגדות' בתקופת ההיערכות אחרי הצטננות הלהט של המאבק הראשוני. עד לפרסומו של 'נפש החיים', החסידות היא שבדרך כלל אימצה את ההתנסות הרוחנית הישירה כאחד מיסודות גישתה.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין מן השמים מעכבים
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין המעשה והכוונה ב'נפש החיים' עד עתה ראינו ש'נפש החיים', לאחר שהפליג והאריך בתוכנית מאתגרת של היטהרות והתעלות רוחנית, שב ומזהיר מפני הסיכון הרוחני הטמון באותה תכנית עצמה. העוסק בדברים העומדים ברומו של עולם עלול ליפול לרשת ההתנשאות והגאווה, ובכך להשחית את מידותיו עד שייחשב ל"תועבה" בעיני ה'.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין ביאור הגר"א לשולחן ערוך
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין אופי מתנגדי ואופי חסידי את הגישה של ר' חיים מוולוז'ין, אותה ראינו בשיעורים האחרונים, ניתן לכנות בשמות תואר שונים.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שכל וביקורתיות בעבודת ה' לפנינו השיעור האחרון בסדרה שלנו. זה הזמן לפרוע חוב שנותר לנו מהזדמנות קודמת. אחרי שעקבנו אחרי גלגולי המחלוקת לאורך שנות התפתחותה, חוזרים אנו להיבט מסוים שלה, המתקשר להתבוננות בדמותו של הגר"א עצמו.

עמודים