10 - עיונים ביחזקאל
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל רקע היסטורי ומבוא כפתיחה לספר יחזקאל, השיעור עוסק ברקע ההיסטורי לנבואות בספר, ונותן תיאור כללי של מהלך הספר.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל מעשה מרכבה ומסעות כבוד ה'
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל שליחותו הנבואית של יחזקאל נראה כי מעמד ההקדשה של יחזקאל מתבצע באמצעות אכילת המגילה, אך זו מרמזת על הקושי שבנבואתו של יחזקאל לעומת נביאים אחרים. בנוסף, הנביא מתואר כצופה הן בפרק ג' והן בפרק לג. נעמוד על ההבדלים בין שתי הנבואות, ואיך הן משקפות את משמעות שליחותו של יחזקאל.`
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (א) שלא כמו נביאים אחרים, יחזקאל מצווה בראשית תקופת נבואתו לשתוק, ולאחר מכן פותח במעשים סמליים. ננסה להסביר את אופיה המיוחד של הנבואה לאור אופיו של העם שמקבל את הנבואה.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (ב) סיום המעשים הסמליים מלווה בנבואת פורענות קשה שהיא הנמשל למעשים שנעשו לפניה. הנביא מתאר כאן את חומרת מעשי העם, ואת העונש הקשה שצפוי להם בגללם.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל על מה חרבה הארץ? הפסוקים בפרק ו' מתייחסים לחטאי ישראל בשמות שונים. מתוך עיון טרמינולוגי (מתוך השוואה לפסוקים בספר ויקרא ובספר דברים) בשמות הללו, ננסה להבין את כוונתו המדויקת של הנביא.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל בא הקץ! בפני יחזקאל עומד האתגר לשכנע את יושבי ירושלים ואת הגולים כי החורבן קרוב, ומאידך כי גלות יהויכין אינה מבשרת את ניתוקם מעם ישראל. נדון בסיבות לקשיים אלו, ובאמצעים בהם יחזקאל משתמש על מנת לשכנע את העם.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל מעשי העם במקדש פרק ח' מתאר את המראה שראה יחזקאל בירושלים. בתחילת המראה, מתוארת העבודה הזרה שקיימת במקדש. נראה כי התיאורים בהם משתמש יחזקאל רומזים לפסוקים בפרק ד' בספר דברים, כדי להקביל אליהם.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל עזיבת כבוד ה' את המקדש בהמשך המראה שרואה יחזקאל בירושלים, אנחנו עדים להריגתם של כל עובדי העבודה הזרה בעיר, ולעזיבת כבוד ה' את המקדש. עם זאת, המראה נחתם במילות נחמה על אודות תקומתה לעתיד של יהודה.
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל צדקיהו (י"ב, א-כ; פרק י"ז)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל סופם של מלכי יהודה (י"ט)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל נבואה ונביאים (י"ב, כא - י"ד, יא)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל 'וידעתם כי לא חנם עשיתי' (י"ד, יב-כג)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל מְמַשֵּׁל מְשָׁלִים הוּא
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל הַנֶּפֶשׁ הַחֹטֵאת הִיא תָמוּת (פרק י"ח)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל תּוֹעֲבֹת אֲבוֹתָם (כ', א-כט)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל תחילת הסוף – חרב ה' בידי מלך בבל
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל חורבן העיר (כ"ב – כ"ד, יד)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל נבואות יחזקאל על הגויים- (פרקים כ"ה-ל"ב, חלק א)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל פרקים כה-לב נבואות יחזקאל על הגויים (2)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל העם, הנביא וה' – בתגובה לחורבן
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל העדפתו הנצחית של ה' את ישראל על פני אדום (לה – לו, טו)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל 23 – תיאור טהרת העם ביחזקאל (ל"ו)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל תקומתו של העם (סוף פרק ל"ו, ותחילת פרק ל"ז)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל עתידה של ממלכת ישראל (ל"ז, טו-כה)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל פרקים ל"ח-ל"ט: נבואת יחזקאל על גוג מארץ המגוג
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: מקדש וכבוד ה' בתוכו (מ', א- מ"ג ט)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: רב הנסתר על הנגלה (מ"ג, י – מ"ד, לא)
שיעורי טקסט ד"ר טובה גנזל סיום הספר: פרקים מ"ה-מ"ח