קנייני תורה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט חיים שוורץ אוהב את המקום
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן מתרחק מן הכבוד
שיעורי טקסט הרב שאול קלכהיים מכריעו לכף זכות
שיעורי טקסט הרב עוזי פרידליך מעמידו על האמת
שיעורי טקסט הרב משה כהן הלומד על מנת ללמד
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי שואל ומשיב נושא השיעור הוא הקניין `שואל ומשיב`. בשיעור נראה כי יש חשיבות רבה לשאלות שאלות בלימוד סוגיה, ובלעדיהן קשה להבין את הסוגיה כיאות. כמו כן, נבחין בין שני סוגים של שאלות, שיש להן מטרות שונות - האחת היא  ליבון הסוגיה עצמה, והשנייה היא העלאת  נושאים המסתעפים ממנה.
שיעורי טקסט יהודה דור המכוון את שמועתו ברטנורא ותפארת ישראל נחלקו בהבנת הקניין `מכוון את שמועתו`: לדעת ברטנורא מדובר באדם שחוזר בדיוק מוחלט על מה שלימדו רבו, בלי להוסיף ובלי לגרוע; לעומת זאת, לדעת תפארת ישראל מדובר באדם שמנסה מעצמו ומדעתו לעמוד על דברי רבו וליישבם זה עם זה כאשר מתעוררת בעיות וסתירות. בשיעור זה נעמוד על היתרונות והחסרונות שבכל שיטה, ונראה שמחלוקת זו מופיעה ברבדים רבים של התורה שבעל פה: במדרשים, בגמרא, ובחכמי ימי הביניים.
שיעורי טקסט הרב משה אברמן אוהב את המישרים בשיעור זה נעמוד על החשיבות שביושר שבלימוד כתנאי הכרחי ללימוד תורה, ונראה שיש לו שתי בחינות: תהליך הלימוד, דהיינו ישרותו של הלומד ביחס ללימוד, והתוכן הנלמד, דהיינו הבנה ודקדוק של הסוגיה הנלמדת. לימוד כן ואמיתי מתרחש רק כאשר האמת היא נר לרגלו של הלומד, וכאשר הוא מתעמק בסוגיה לפני שהוא מציע את חידושיו.
שיעורי טקסט הרב בנימין לאו אוהב את הצדקות - בין צדקה אישית לצדקה ממוסדת שיעור זה יעסוק במידה `אוהב את הצדקות`, דרך בחינת היחס שבין צדקה אישית לבין צדקה ממוסדת. ראשית, נעמוד על היחס לצדקה ממוסדת על ידי הגויים, בעיקר כאשר מטרותיה אינן טהורות. לאחר מכן נראה מהי הצדקה המצופה מעם ישראל, וכיצד ציפייה זו צריכה להתממש במדינת ישראל כמדינת רווחה.
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק הלומד על מנת לעשות
שיעורי טקסט הרב שלמה ריסקין נושא בעול עם חברו בשיעור זה נעסוק במידה `נושא בעול עם חבירו`. נראה כמה פירושים ל`חבר` המדובר, וכיצד פרשנות זו משפיעה על הבנתנו את המידה ואת תרומתה ללימוד תורה. בסוף השיעור נראה כיצד כל זה מסביר את החשיבות של הקשר המשולש שבין האדם, זולתו, והקב`ה.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם שומע ומוסיף בשיעור זה נעסוק במידה `שומע ומוסיף`, מתוך בחינת היחס ליצירתיות והחדשנות בלימוד תורה. בשיעור נציג את המתח בלימוד תורה שבין ההמשכיות מתוך התבטלות, לבין היצירה והחידוש מתוך צמיחה. לאחר מכן נציג את שלבי הלימוד הדרושים לצורך חידוש דברי תורה, ונראה כי את המודל של `שומע ומוסיף` אנו יכולים למצוא גם ביחסים שבין אב לבנו ובין מנהיג לממשיך דרכו.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי המביא דבר בשם אמרו בשיעור זה נעסוק במידה `המביא דבר בשם אמרו`. ראשית, נעסוק בסוגיית הגמרא המסבירה מדוע המביא דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, ונראה כמה פרשנויות לסוגיה. לאחר מכן נציג כמה פרשנויות לקניין תורה זה, ונראה את חשיבותו ואת תרומות ללימוד תורה.
שיעורי טקסט הרב צבי יהודה דרור במקרא
שיעורי טקסט גדליה פנסטרהיים אוהב את התוכחות בשיעור זה נעסוק במידה `אוהב את התוכחות`, ונראה את הצורך, הקושי, האתגר והתועלת שבתוכחה, הן למבקר והן למבוקר.
שיעורי טקסט עידו טל מעמידו על הלשום בשיעור זה נעסוק במידה `מעמידו על השלום`, ונלך בדרכו של הרמב`ם, המסביר כי מידה זו היא חלק מקבוצת מידות העוסקת בלימוד תורה בצוותא. בהמשך נסביר כי יש לחלוק על החבר ללימוד מתוך מגמה של שלום, ולא מתוך שנאה. נראה גם את דברי הרב צבי יהודה, שהתורה מתגלה דווקא מתוך שלום הכולל בתוכו את הריבוי, כיוון שתורת אמת הינה תורה אחת המכילה את הכל.
שיעורי טקסט הרב דניאל וולף ולא המגיס לבו בתלמודו בשיעור זה נעסוק במידה `לא מגיס לבו בתלמודו`, ונעסוק במתח שבין החשיבות של החידוש בלימוד, שבלעדיו לא תהיה התקדמות בלימוד, לבין הצורך בביקורת עצמית וריסון של השאיפה לחדש.  
שיעורי טקסט זיו רפפורט ומתישב לבו בתלמודו בשיעור זה נעסוק במידה `ומתיישב לבו בתלמודו`, ונעסוק בו במידת השקיעה וההתמסרות לתורה הדרושים, וכן בדגש על `ישוב הלב` דווקא, ולא `ישוב הדעת`.
שיעורי טקסט הרב צבי יהודה קוק מכיר את מקומו שיעור זה יעסוק במידה `מכיר את מקומו` על פי הרצ`יה קוק זצ`ל. השיעור יעסוק בחשיבות המיוחדת של המקום למהותו של האדם בכלל וללימוד תורה בפרט.
שיעורי טקסט אביעד פתוחי חותם אינו שמח בהוראה שיעור זה יעסוק במידה `אינו שמח בהוראה`, ויציע שלושה פירושים למידה זו, משלוש נקודות מבט שונות: תכונותיו של הלומד, תחושותיו של הרב המלמד, ודרכי הלימוד.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק אחרי ארבעים ושמונה שיעור זה הוא שיעור סיום לסדרת השיעורים. השיעור יעסוק באיכותה המיוחדת של התורה לעומת הכהונה והמלכות, ויסביר כיצד מ`ח קנייני התורה מהווים הליכה בדרכי התורה.

עמודים