קש"ת - מגילת רות (הרב יונתן גרוסמן)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרק א' - פתיחת מגילת רות בפתח מגילת רות ניצבת הקביעה שמגילה זו מתרחשת בימי השופטים. מהי החשיבות של קביעה זו, וכיצד מגילת רות מהווה מעבר בין ספר שופטים לספר שמואל? מדוע ירד אבימלך לשדה מואב, האם מדובר ברעב חקלאי או שמא מדובר במצב חירום בטחוני? מדוע מודגש ה'שם' בפתח המגילה ומה תפקידו לאורך התפתחות הסיפור?
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרק ב' - דמותו של בועז בפרק ב' של מגילת רות עולה על הבמה דמותו של בועז. בשיעורינו ננסה לעמוד על האופן שבו מוצג בועז, בעיקר לאור השוואה בין יחסו של בועז לרות אל מול יחסו של הנער העומד על הקוצרים. בנוסף, ננסה לעמוד על המקבילות הספרותיות שבין פרק זה לבין פגישת עבד אברהם ורבקה בספר בראשית, ונעמוד על המשמעות שמאחורי הקבלה זו.
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרק ג' - המפגש בגורן הפרשנים נחלקו באשר למהותו של המפגש הלילי בין רות לבועז בגורן - האם מדובר במפגש תמים אשר מטרתו להבהיר לבועז כי עליו לגאול את רות, או שמא רות פיתתה את בועז פיתוי מיני, וציפתה כי לאחר שיתפתה וודאי שיקח אחריות וישאנה? קריאה מדוקדקת של הפרק מלמדת כי ישנו הבדל בין תוכניתה של נעמי לבין הביצוע על ידי רות עצמה. קריאה זו מתחברת לדמות רבת החסד של רות וכן לדמותו של בועז אשר מוכרות לנו כבר מן הפרקים הראשונים של המגילה.
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרק ד' - שם וגאולה הפרק האחרון במגילת רות מתמקד בגאולת השדה של משפחת נעמי ובהקמת שם למשפחה על ידי לקיחת רות לאשה. במבט ראשון נראה כי הקישור שנעשה בין שני הדיונים הללו הינו מחודש ואין לו מקור קודם. נראה כי המגילה מבקשת לרמוז על כך שדין התורה הבסיסי הינו רק המצע שעל גביו באים המוסר והיושר אשר מחייבים חיבור בין גאולת הנחלה ובין הקמת שם המת על נחלתו.