קש"ת - שלשלת ההלכה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן אנשי כנסת הגדולה (ב)
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן אנשי כנסת הגדולה (ג)
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן אנשי כנסת הגדולה (ד)
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן הקדמה - משה קיבל תורה מסיני
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן מי היו אנשי כנסת הגדולה
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן מיהושע לזקנים, לנביאים ולאנשי כנסת הגדולה
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן שיעור 2 – מיהושע לזקנים, לנביאים, ולאנשי כנסת הגדולה תקופת הזקנים, לאורך ספר שופטים, וסיומה בימי עלי. תחילת תקופת הנביאים בימי שמואל. היחס שבין הנביאים לזקנים, ומקומם של הנביאים כמקבלי תורה שבעל פה, בנפרד מעובדת נבואתם. אנשי כנסת הגדולה – התקופה שבה היו, לאור שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן שיעור 3 – אנשי כנסת הגדולה – חלק 2 התיארוך ההיסטורי של משך תקופת אנשי כנסת הגדולה, על פי הנצרות ועל פי היהדות, והקשיים בתיארוך הנוצרי. אנשי כנסת הגדולה כדור ביניים, בתקופת בניית הבית השני, המרכזים את העם יחד עם עזרא ונחמיה, מלמדים תורה, ומתקנים תקנות [הפקר בית דין הפקר, וחרמות], ובכך שומרים על העם מהתבוללות.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן שיעור 4 – אנשי כנסת הגדולה – חלק 3 ממפעליהם של אנשי כנסת הגדולה – מעמד האמנה, כריתת ברית מחודשת של עם ישראל עם הקב`ה, תוכנו, ומשמעותו, בהשוואה למעמד הר סיני [`מודעה רבה` מול `הדור קבלוה`]. הסייגים שקבעו לעם – מסחר בשבת. קריאת שמע ישראל בלילות, שמיטת כספים, עבדים, ואדמה.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן שיעור 5 – אנשי כנסת הגדולה – חלק 4 השיעור דן בהמשך מעשיהם של אנשי כנסת הגדולה. `העמידו תלמידים הרבה` המאמץ ללמד את העם תורה, על ידי הסברים, כתיבת הספרי קודש, ומעבר לכתב אשורי. תקנת תפילה בציבור כאמצעי קשר עם הקב`ה. `הוו מתונים בדין`, הדין כלפי שלמה המלך וספריו [קהלת, שיר השירים ומשלי], וקביעת התנ`ך והספרים המשתתפים בו.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן שיעור 6 – אנשי כנסת הגדולה – חלק 5 השיעור עוסק בשני חגים שאנשי כנסת הגדולה התערבו בתקנתם – פורים וראש השנה. יום טוב שני של ראש השנה, וכן כל מבנהו של החג כיוצאים מתוך מעמד האמנה בראש השנה בימי עזרא ונחמיה. מעמדו של חג הפורים, [לא כיום טוב, מועד משתנה, ועל פי ערים מוקפות מימי יהושע], כדרך לשמור על מעמדה של ארץ ישראל.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן שיעור1 – "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע" ענייני העולם הבא לא נמצאים בתורה שבכתב, וכך גם עניינים נוספים. הוכחות לקיומה של תורה שבעל פה, ולמסירתה ליהושע בנון, מתוך סיפור עלייתו של משה השמיים ל40 יום, והעברת התורה בהמשך ליהושע, וכן מתוך דברי ה' ליהושע, ומתוך מצוות ספירת העומר, ואופן קיומה לאחר מות משה רבנו.