קש"ת - פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק הקמת המצבה בבית אל סיפור עלייתו של יעקב לבית אל והקמת המצבה שם מעורר שאלות רבות: מדוע נוסח הציווי הוא עלייה, מדוע צריך הקב`ה לצוות את יעקב במפורש על הקמת המזבח, ומדוע צריכה התורה להזכיר כי שמה המקורי של בית אל הוא לוז? נדמה שהמפתח לכל השאלות הללו היא ההבנה שבבית אל חוזר יעקב לתפקד כאב לאומה הישראלית, ואילו כל זמן שהותו בחוץ לארץ ירד יעקב מן הבמה ההיסטורית ועסק בעניינים אישיים יותר.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק מאבקו של יעקב במצרים לאורך פרשת ויחי אנו מוצאים כי ישנה רגישות מיוחדת מצידו של יעקב כלפי מצרים ואנשיה. כך הוא מצווה את יוסף שלא לקוברו במצרים, בעוד שבציוויו לאחים הוא אינו מדגיש את שלילת מצרים אלא את רצונו להיקבר במערת המכפלה. מקום נוסף בו עולה העניין המצרי הוא בברכתו לאפרים ומנשה, אשר לאור הולדתם במצרים טרם בואו של יעקב מקבלים ברכה מיוחדת. נדמה כי יעקב מנסה להיאבק באפשרות שהמצרים ינכסו אותו לעצמם לאחר פטירתו. במאבקו זה הוא משתמש ביוסף כנציגו כלפי פרעה, והוא משתדל להשאיר את אפרים ומנשה בתוך המשפחה ולא בעולם המצרי.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק פרשת במדבר פקודת הלווים וקדושת הבכורים
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק פרשת דברים מנהיגות בני ישראל במדבר
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק פרשת ויקרא הקטרה
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק תלייה וקבורה פסוקים מועטים בפרשת כי תצא מציגים את איסור הלנת גופתו של מי שנתלה על עץ בעקבות חטאו. בשיעור זה ננסה ללבן את המגמות השונות העולות מפרשייה זו: מחד, התורה מצווה על תליית החוטא על מנת ליצור אפקט חינוכי, ומאידך היא מצווה שלא להלין את גופתו על מנת שלא לטמא את האדמה. נברר גם מהי טומאת האדמה הנגרמת בעקבות הלנת המת.
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב אברהם אבינו - בין חזון למימוש פרשת חיי שרה מציבה בפנינו את סיפור מעשיו האחרונים של אברהם אבינו: קבורת שרה וקניין מערת המכפלה, חיפוש אישה ליצחק ושילוח בני הפלגשים אל ארץ קדם. בשיעור זה ננסה לראות כיצד עומד אברהם אבינו, עם אמונתו האיתנה, אל מול מציאות מורכבת מאוד, בכל אחד משלושת חלקי הפרשה. המסקנה העולה היא שגם מציאות קשה ומורכבת אינה יכולה למוטט חזון גדול, כל עוד אנשי החזון אוחזים באמונה בצדקת דרכם.
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב איחוד יוסף והאחים פרשת ויגש מציגה לנו את האיחוד המרגש שבין יוסף, משנה למלך מצרים, לבין משפחתו המתגוררת בכנען. בשיעור זה ננסה לעקוב אחר מהלך הדברים והשתלשלות האירועים, תוך נתינת תשומת לב לפן הרגשי של יחסי יוסף והאחים, ולגורמים שהניעו את יוסף לחשוף את עצמו בפני האחים לאחר נאומו של יהודה.
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב למשמעותם של החלומות מראשית פרשת וישב ועד לתחילת פרשת מקץ אנו למדים על עולם החלומות: חלומותיו של יוסף, חלומותיהם של שרי פרעה וחלומותיו של פרעה עצמו. בשיעור זה ננסה לעמוד על משמעותו של החלום ועל דרך פענוחו. כיצד נקבע כי פתרון החלום הוא פתרון טוב ומתיישב על הלב, ומהם ההבדלים שבין החלומות השונים המוצגים בפרשתנו.
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב משפחת יעקב פרשת ויצא מתארת לנו באריכות רבה את לידתה של משפחת יעקב ואת צמיחתה. עיון בפסוקים מגלה לנו כי הדינמיקה והמתחים שבין נשות יעקב - כלומר, רחל ולאה - בא לידי ביטוי מובהק בשמות הילדים, כך שהיחסים בין בני המשפחה מעורבים ברגשות רבים. בשיעור ננסה לעקוב אחר הדינמיקה הרגשית של משפחת יעקב, דרך עיון מדוקדק בשמות ילדי יעקב.
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת בהר פרשת בהר
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת בחוקתי
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת השבוע

עמודים