הלכות שמיטה

קבוצה: 

עברית
קרבה שנת השבע - דיני השביעית והלכותיה דיני השמיטה והלכותיה כמעט שאינם מופיעים בתלמוד הבבלי, אלא במשנה ובתלמוד הירושלמי בלבד. בשיעור זה, יילמדו דיני השביעית מנקודת מבט לימודית עיונית, תוך עיון בראשונים ובאחרונים.

מקור-השעור: 

שנה: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

רמה: 

היקף הסדרה: 

קטגורית אב סדרה: