המקדש במקרא ט

קבוצה: 

עברית
בשיעור זה נמשיך לעסוק במעמדם של ירושלים והמקדש בתנ"ך, בהלכה, במחשבה ובהיסטוריה היהודית, מתוך תקווה לבניינה במהרה בימינו.

מקור-השעור: 

שנה: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

רמה: 

היקף הסדרה: 

קטגורית אב סדרה: