בשבתך

קבוצה: 

עברית
סדרת בשבתך השנה תתמקד בעיון בסוגיות ממסכת קידושין. נפתח את למדנו בפרק א מדף כט. , לאחר הלימוד בפרק א נעבור ללימוד בפרקים ב- ד. השיעור מעובר על ידי שנים מבגורי הישיבה , אביעד ברטוב ואהד פיקסלר.

מקור-השעור: 

שנה: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

רמה: 

היקף הסדרה: 

קטגורית אב סדרה: