בשבתך

קבוצה: 

עברית
סדרת שיעורים זו, אשר נכתבת על ידי שניים מבוגרי הישיבה, עוסקת בנושאים נבחרים ב"יד החזקה" לרמב"ם, ומסונכרן עם "הרמבם היומי". השיעור אינו דורש ידע מוקדם, מתמקד בסוגיות היסוד של הנושאים הנידונים בו ומתמקד בנקודות המרכזיות העולות ברמב"ם. השנה נתחיל את סדרת השיעורים מספר מדע. לזמן קיץ, אחר חג הפסח, נעבור ללימוד בהלכות קידושין.

מקור-השעור: 

שנה: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

רמה: 

היקף הסדרה: 

קטגורית אב סדרה: