הלכות שבת (ד)

קבוצה: 

עברית
השיעור יעסוק במלאכות שבת, מן היסודות ועד בירור הלכות למעשה. השנה נעסוק ביסודות הכלליים של מלאכת מחשבת

מקור-השעור: 

שנה: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

רמה: 

היקף הסדרה: 

קטגורית אב סדרה: